Jak odzyskać dług od znajomego? jakie podjąć KROKI?

Dzień dobry, jak odzyskać dług od znajomego? chodzi o pieniądze pożyczone bez umowy. Znajomy pieniądze obiecał mi oddać po roku, minęły prawie 2 lata i nawet się nie odezwie, kontakt urwał się. Nie wiem co robić, bo kwota jest spora jak na moje możliwości, chodzi o 10 000 zł. Czy mogę naliczyć mu karne odsetki za brak spłaty w terminie?

Pieniądze pożyczyłem znajomemu przelewem na jego rachunek bankowy. Proszę o podpowiedź jakie kroki wobec niego podjąć, bo nie ukrywam, że te 10 000 bardzo by mi się teraz przydało… Pozdrawiam!


Jak odzyskać dług od osoby prywatnej bez umowy?

jak odzyskać pieniądze które pożyczyłem osobie prywatnej

Dzień dobry, jesteś najlepszym przykładem tego, jak łatwo stracić znajomego zaraz po tym jak otrzymał niezłe wsparcie finansowe w kwocie 10 000 zł. Wierz mi, że nie jedna pożyczka wśród znajomych doprowadziła do urwania kontaktu ze strony dłużnika.

Jednak pożyczka, o której piszesz, opiewała na sporą kwotę, więc sprawy nie wolno pozostawić w zapomnieniu, a skoro od przekazania pieniędzy minęło już dwa lata, to najwyższy czas, by podjąć kroki prawne, dzięki którym zmobilizujesz byłego już znajomego do zwrotu pieniędzy.

Umowa pożyczki bez umowy

Pożyczając pieniądze komukolwiek, zawsze warto zawrzeć pisemną umowę pożyczki, bez względu na kwotę, bo tylko w ten sposób pożyczkodawca ma wiarygodny, uznawany przez każdy sąd dowód, że do pożyczki doszło.

Umowa pożyczki – wzór

Zapis art. 720 § 2 kc. stanowi, że umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Jednakże pomimo tego, że nie zawarłeś z byłym znajomym umowy pożyczki na kwotę 10 000 zł, to i tak masz szansę wygrać ewentualny spór o zapłatę.

Wspominasz, że pieniądze przekazałeś znajomemu w formie przelewu na konto. Masz więc szczęście, bo jesteś w posiadaniu dowodu potwierdzającego przekazanie pieniędzy. W gorszej sytuacji znajdują się osoby wręczające pożyczkę wprost do rąk dłużnika.

Odsetki od prywatnej pożyczki, jak naliczać?

Pytasz jednak o możliwość naliczania odsetek za opóźnienie. Tu sprawa nie jest już tak oczywista, bowiem nie wiem, czy bez pisemnej umowy pożyczki, będziesz w stanie wykazać termin, w którym pieniądze miały zostać ci zwrócone.

A wiadomo, że odsetki za opóźnienia mogą być liczone od dnia następnego po dniu wymagalności roszczenia.

Gdybyś posiadał pisemną umowę pożyczki, z niej zapewne wynikałby termin jej zwrotu, czyli mielibyśmy czarno na białym datę wymagalności roszczenia, od której mogłyby być liczone odsetki za zwłokę.

W tym momencie dochodząc zapłaty odsetek, należałoby udowodnić, że termin zapłaty roszczenia minął w konkretnej dacie.

Mam nadzieje, że na tę okoliczność posiadasz, chociażby dowód w postaci wiadomości SMS, lub wiadomości e-mail. Jeśli z treści wiadomości wynika umówiony termin spłaty należności, to możesz strać się, aby od niego liczyć należne odsetki.

Jeśli jednak nie masz dowodów na poparcie swych twierdzeń co do terminu zwrotu pieniążków, żądanie odsetek będzie możliwe dopiero od daty wypowiedzenia umowy pożyczki.

Wypowiedzenie umowy pożyczki prywatnej

W tym przypadku należałby wysłać byłemu znajomemu pismo z wypowiedzeniem pożyczki, o czym bliżej w art. 723 kc., zgodnie z którym jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Wzór wypowiedzenia pożyczki

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej – wzór

Zatem jeśli chcesz jak najszybciej odzyskać pieniążki, już teraz powinieneś przesłać do swojego pożyczkobiorcy wypowiedzenie umowy pożyczki z wezwaniem do zwrotu całej kwoty w terminie sześciu tygodni od dnia odebrania niniejszego wezwania.

Aby mieć dowód odebrania przez dłużnika wypowiedzenia umowy, pismo o zwrot pieniędzy najlepiej przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub doręczyć samodzielnie dłużnikowi za pokwitowaniem odbioru.

Przedsądowe wezwanie do zwrotu pożyczki pomiędzy znajomymi

Po upływie przewidzianych sześciu tygodni, jeśli twój dłużnik nie spłaci pożyczki, ani nie podejmie żadnych prób dogadania się, należy przesłać mu kolejne pismo – przedsądowe wezwanie do zwrotu pożyczki.

Wezwanie do zapłaty – wzór

W piśmie tym należy wskazać dłużnikowi krótki termin do zwrotu pieniążków – może to być 3, 5, 7 dni po upływie którego zostanie złożony do sądu pozew o zapłatę.

I w tym momencie muszę ci napisać, że jeżeli twój dłużnik okaże się naprawdę trudnym zawodnikiem, nie skontaktuje się z tobą i nie odda, chociażby części pożyczonych pieniążków, to nie widzę innego wyjścia, niż pociągniecie sprawy dalej i złożenie do sądu pozwu o zapłatę.

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym sposobem na odzyskanie długu

Jednakże nie musisz się obawiać, bowiem masz sposobność uzyskać nakaz zapłaty na byłego znajomego, składając pozew w tzw. postępowaniu upominawczym.

Na okoliczność istnienia zobowiązania do pozwu zobowiązany będziesz załączyć:

  • dokument potwierdzający przelew na kwotę 10 000 zł,
  • wypowiedzenie umowy pożyczki,
  • wezwanie do zapłaty
  • oraz ewentualnie inne dowody jeżeli takie istnieją (SMS-y, nagrania rozmów, wiadomości z portali społecznościowych, czy wiadomości e-mail).

Chcę ci jeszcze wyjaśnić, iż składając pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, wybierasz skróconą procedurę rozpoznania sprawy, bowiem sąd wydaje nakaz zapłaty w oparciu o pozew, oraz załączone do niego dokumenty, nie wyznacza rozprawy i nie przesłuchuje świadków.

Dlatego jeśli chciałbyś, aby sąd zasądził odsetki za zwłokę za okres wcześniejszy, to niestety, zamiast wypowiedzenia umowy pożyczki musisz przedłożyć do sądu inny dowód, z którego wynikać będzie data zwrotu pożyczki, dowodem tym nie będzie dowód z przesłuchania świadków.

Jeżeli jednak zależy ci bardzo na odsetkach, to możesz zdecydować się na złożenie pozwu w normalnym trybie, jednak tu musisz liczyć się z faktem, że sprawa trafi na wokandę, a otrzymanie tytułu wykonawczego odwlecze się w czasie.

Dodam tylko, że odsetki za zwłokę wynoszą obecnie 7 % w skali rocznej i mogą być naliczane za okres od dnia następującego po umówionym terminie, do dnia faktycznej zapłaty.

Jeżeli chcesz działać szybko, to pozew w postępowaniu upominawczym będzie najlepszym wyjściem – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym masz szansę otrzymać w przeciągu kilkunastu dni.

A po nadaniu klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz, możesz ze sprawą udać się do komornika, który na twój wniosek podejmie postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zasądzonej przez sąd należności wraz z kosztami postępowania oraz należnymi odsetkami.

W tym miejscu polecam Ci poradnik: Jak wszcząć egzekucję komorniczą – poradnik krok po kroku.

Mam nadzieje, że wiesz już, co możesz zrobić, by odzyskać pieniądze pożyczone znajomemu. Kwota nie jest mała, więc nie bagatelizuj dalej sprawy, lecz zacznij działać.

Pamiętaj również, że czas działa na twoją niekorzyść, prawo zobowiązań zna bowiem taki termin jak przedawnienie roszczenia, który dotyczy również pożyczek prywatnych. Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze