Czy umowę najmu instytucjonalnego można przedłużyć aneksem

Kategoria: Wzór pismaCzy umowę najmu instytucjonalnego można przedłużyć aneksem
ALG. zapytał 4 miesiące temu

Czy umowę najmu instytucjonalnego można przedłużyć aneksem? Umowa najmu instytucjonalnego kończy się 10 lipca, klient chce przedłużyć wynajem na następny rok. Czy należy zrobić nową umowę najmu instytucjonalnego, czy można aneksować starą umowę (no i co wtedy z załącznikiem o poddaniu się egzekucji jeśli można aneksować taką umowę to obowiązuje stary załącznik? gdzie jest podana data zakończenia umowy?).

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witaj serdecznie,

już na samym wstępie mogę napisać, że umowę najmu instytucjonalnego mieszkania można przedłużyć aneksem.

Jest to wygodna opcja, bowiem tworząc krótką formułę – jedno-, dwu- zdaniową, strony przedłużają wcześniej zawarty najem. Niemniej jednak aby przedmiotowa umowa nadal dotyczyła najmu instytucjonalnego najemca zobowiązany będzie przygotować do aneksu załącznik w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Przedmiotowe oświadczenie jest nieodzownym elementem najmu instytucjonalnego. Jego pominięcie doprowadziłoby do zawarcia zwykłej umowy najmu. Dlatego, jeśli chcesz zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami z lokatorem, musisz zobowiązać go, by przed podpisaniem aneksu lub później w zakreślonym w treści aneksu terminie, przedłożył akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Dla podsumowania napiszę – umowa najmu instytucjonalnego może zostać przedłużona aneksem, który stanie się wówczas załącznikiem do umowy pierwotnej. Jeśli jednak w oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji została określona data obowiązywania najmu, najemca powinien złożyć kolejne oświadczenie i również załączyć je do aneksu.

Jeżeli procedura nie zostanie zachowana, dojdzie do zawarcia umowy zwykłego najmu mieszkania, który nie chroni stron umowy w takim samym zakresie, jak najem instytucjonalny.

Twoja odpowiedź