Zachówek a testament notarialny – czy coś mi się należy?

Forum prawneKategoria: RóżneZachówek a testament notarialny – czy coś mi się należy?
Dawid R. zapytał 4 lata temu

Dzień dobry, interesuje mnie kwestia: zachówek a testament notarialny. Tato zmarł miesiąc temu, przed śmiercią sporządził testament notarialny, w którym dom i położoną na nim działkę (cały majątek) przepisał na swoją drugą żonę.

Czy mnie jako synowi należy się zachowek? czy prawo określa przepisami wysokość zachowku przy testamencie? czy testament zwalnia od zachowku i nic mi się już nie należy? tato prawdopodobnie przepisał cały majątek na swoją drugą żonę za jej namową.

Proszę o pomoc, jak wygląda obecnie kwestia: testament notarialny a zachowek?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli, należysz do kręgu spadkobierców ustawowych i nie zawierałeś z ojcem umów o zrzeczenie się dziedziczenia, ani nie występują przesłanki do uznania Cię niegodnym dziedziczenia, bez względu na formę testamentu, przysługuje Ci zachowek, którego wysokość została uregulowana przepisami kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art.991§1 kc.:

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Zatem w najgorszym razie przysługuje Ci roszczenie do żony taty o wypłatę połowy przysługującego Ci udziału w spadku. Jeżeli w chwili śmierci taty byłeś małoletni lub posiadasz orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy, przysługuje Ci zachowek jeszcze wyższy, bo wynoszący ⅔ wartości udziału spadkowego.

Aby określić udział w spadku, należy wziąć pod uwagę innych spadkobierców ustawowych. Będzie to oczywiście Twoja macocha i pozostałe dzieci ojca. Pamiętaj, że rodzeństwo i małżonek dziedziczą w częściach równych. Dopiero udział małżonka pozostaje niezmienny i wynosi ¼ jeśli zmarły pozostawił więcej niż trójkę dzieci.

Jeśli chcesz otrzymać przysługujący Ci udział, musisz porozmawiać z żoną ojca. Przede wszystkim, należy poprosić o okazanie testamentu. Jeśli ten faktycznie istnieje, należy określić przysługujący Ci udział w spadku, a następnie wartość całego spadku i podzielić go według udziału i zachowku.

Jeśli żona ojca nie zgodzi się zapłacić zachowku, ani nie będzie dążyć do ugody, roszczenia o zapłatę zachowku będziesz mógł dochodzić na drodze sądowej.

Podobne wątki: