Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku w imieniu dziecka? [WZÓR]

Witam, chcę zapytać o odrzucenie spadku przez małoletniego, mój były mąż zmarł 20 maja, byliśmy po rozwodzie 10 miesięcy.

Mamy wspólną córkę i chciałabym zrzec się spadku, ponieważ wiem, że mąż narobił bardzo dużo długów, a nie chciałabym, żeby córka w wieku 7 lat miała już ogromne długi.

Co powinnam zrobić? jak zrzec się spadku w imieniu córki i swoim? Nie wiem jakie kroki mam jako pierwsze zrobić i co dalej?


Odrzucenie spadku z długami w imieniu dziecka krok po kroku

wniosek-o-odrzucenie-spadku-w-imieniu-dziecka

Witaj serdecznie, masz rację, myśląc o tym, aby ograniczyć odpowiedzialność córki za długi, jakie pozostawił po sobie jej ojciec. Dobrym wyjściem będzie odrzucenie spadku z długami. Skoro jednak dziecko ma siedem lat i nie posiada zdolności do czynności prawnych, to właśnie ty jako przedstawiciel ustawowy córki będziesz musiała dochować wszelkich formalności związanych z odrzuceniem spadku po zmarłym ojcu.

Odrzucenie spadku z długami w imieniu małoletniego dziecka – od czego zacząć?

Niestety odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka wymaga wcześniejszego zezwolenia sądu opiekuńczego. W praktyce sądowej przyjęto bowiem, iż odrzucenie spadku jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Aby uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku z długami w imieniu małoletniego, należy wcześniej złożyć do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwego ze względu na wasze miejsce zamieszkania poniższy wniosek:

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu dziecka

wniosek-o-odrzucenie-spadku-w-imieniu-maloletnich-dzieci-wzor-pdf-doc

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wzór

Wniosek o wyrażenie przez sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka powinien zostać złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia powołania dziecka do spadku.

Powyższe wynika z uregulowań ustawowych, które na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku dają spadkobiercom tylko sześć miesięcy od daty dowiedzenia się o swym powołaniu do spadku po zmarłym.

Myślę zatem, że ze względów bezpieczeństwa sprawą odrzucenia spadku z długami w imieniu córki powinnaś zająć się już teraz. Pozostawianie kwestii odrzucenia spadku z długami na ostatnią chwilę byłby zbyt pochopną lekkomyślnością.

Dlatego radzę ci zająć się kompletowaniem dokumentów, które będziesz musiała do wniosku załączyć.

Będzie to:

  • akt zgonu ojca dziecka (odpis skrócony)
  • akt urodzenie dziecka (odpis skrócony)
  • wyrok rozwodowy (odpis bądź kserokopia).

Jak napisać uzasadnienie o odrzucenie spadku przez małoletniego?

Zatem dla uzyskania zezwolenia, na którym ci zależy, powinnaś w uzasadnieniu wniosku wskazać, iż córka jest jedynym spadkobiercą po zmarłym ojcu (chyba że twój mąż pozostawił po sobie również inne dzieci). Ty  natomiast, jako że w dacie śmierci spadkodawcy nie byłaś już jego żoną, nie jesteś uprawniona do dziedziczenia po zmarłym mężu, ale o tym niżej.

Dalej możesz wskazać na okoliczność, że zmarły pozostawił znaczne długi. Jeżeli znasz ich przybliżoną wartość oraz dane wierzycieli, możesz w uzasadnieniu przygotować listę długów zmarłego.

Kurator w sprawie o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż większość sądów wymaga w sprawie o uzyskanie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka udziału kuratora. Warto więc już w pierwszym piśmie sądowym złożyć wniosek o wyznaczenie na kuratora dla małoletniego dziecka wskazanej osoby. Wybierz więc osobę zaufaną, może to być członek rodziny i wnieś, aby sąd właśnie ją wyznaczył na kuratora w sprawie.

Rola kuratora jest niewielka, dlatego wybrana osoba nie musi się praktycznie niczym przejmować oprócz udziału w sprawie, która powinna zakończyć się na pierwszym posiedzeniu sądu.

Pamiętaj, że brak wskazania we wniosku osoby na kuratora może skutkować tym, iż sąd wyznaczy kuratora spośród pracowników sądu, a na koniec ciebie jako wnioskodawcę obciąży obowiązkiem pokrycia wynagrodzenia dla tej osoby.

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – wysokość opłaty

Wniosek o wydanie przez sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego spadkobiercy podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł, którą należy uiścić wraz z wnioskiem. Przelew w kwocie 40 zł może zostać wykonany na rachunek sądu, a do wniosku dołączyć można wydruk potwierdzający dokonanie transakcji.

Co więcej, należy wiedzieć, że do sądu składamy wniosek i dwa jego odpisy wraz ze wszystkim załącznikami. Wniosek podpisuje przedstawiciel ustawowy dziecka.

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku z długami w imieniu dziecka

Po zakończeniu sprawy i uzyskaniu zgody na odrzucenie spadku po zmarłym rodzicu – jeżeli od dnia śmierci ojca córki minie już ustawowe sześć miesięcy – należy bez zbędnej zwłoki złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Będziesz miała dwie drogi:

  1. spadek po ojcu w imieniu dziecka można odrzucić przed sądem składając uprzednio wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku
  2. złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku u wybranego notariusza.

Mam nadzieje, że wiesz już jak odrzucić za córkę spadek z długami, który pozostawił jej ojciec.

Dziedziczenie po byłym mężu po rozwodzie

Pytałaś o odrzucenie spadku po byłym mężu. Chcę ci wyjaśnić, iż  uzyskawszy rozwód, zostałaś wyłączona od dziedziczenia po byłym mężu, a skoro zostawił on dzieci, to są one jedynymi spadkobiercami. Zatem jeśli twoja córka jest jedynym dzieckiem zmarłego, to przypada jej 100% spadku po nim.

Powyższe wynika z zasady wyrażonej w art. 931 § 1 kodeksu cywilnego w brzmieniu:

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Dlatego jedyną sprawą, nad jaką bym się zastanawiała, myśląc o twojej osobie, to podział majątku dorobkowego. Nie piszesz nic na ten temat. Rozwód miał miejsce 10 miesięcy temu, więc z praktyki wiem, że raczej nie zdążylibyście przeprowadzić sądowego podziału majątku dorobkowego.

Jeśli jednak już przed rozwodem majątek dorobkowy został podzielony lub takiego nigdy nie stworzyliście, bo obowiązywała was tzw. intercyza, to po odrzuceniu spadku w imieniu dziecka będziesz miała szansę przestać interesować się długami, jakie pozostawił po sobie twój były mąż.

Mam nadzieje, że rozświetliłam ci nieco sprawę i wiesz już jak zabrać się za formalności związane z odrzuceniem spadku po zmarłym mężu w imieniu waszego wspólnego dziecka. Życzę wszystkiego dobrego i serdecznie pozdrawiam!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze