Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka + [WZÓR]

Witam, jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka? stanąłem przed wyborem przyjęcia lub odrzucenia spadku po ojcu, wiem, że ojciec miał sporo długów w różnych firmach, dlatego spadek chcę odrzucić. Mam dwoje małoletnich dzieci i wiem, że dzieci też spadek muszą odrzucić, jeśli ja go odrzucę.

Interesuje mnie odrzucenie spadku w imieniu małoletniego w sądzie lub u notariusza, którą opcję wybrać? jak napisać uzasadnienie o odrzucenie spadku przez małoletniego? i co zrobić, jeśli z jakichś przyczyn sąd nie wyrazi zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego?


Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka?

Witaj, podjęcie decyzji, czy przyjąć, czy odrzucić spadek z długami często wymaga od spadkobiercy wielu przemyśleń i konsultacji.

Jednak pamiętaj, że w obecnym systemie prawnym, jeśli spadkobierca nie złoży oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia informacji o powołaniu do spadku, to nabędzie spadek z dobrodziejstwem inwentarza – z odpowiedzialnością za długi zmarłego jedynie do czynnej masy spadku.

Natomiast jego majątek osobisty jest chroniony przed wierzycielami spadkodawcy.

Spadek z długami – termin na odrzucenie spadku

Art. 1015§ 1 kc. wskazuje, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Natomiast zgodnie z § 2 niniejszego przepisu brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Ty piszesz, że zdecydowałeś się na odrzucenie spadku po ojcu – masz na to więc sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się, że tata zmarł.

Wystarczy, że w terminie tych sześciu miesięcy udasz się do notariusza i złożysz oświadczenie o odrzucenie spadku, by mieć sprawę z głowy.

Możesz również złożyć wniosek do sądu – Sąd Rejonowy Wydział Cywilny ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, by przed sądem złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku po ojcu.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

Twoje dzieci są jednak małoletnie i jako spadkobiercy w tzw. drugiej linii wejdą do dziedziczenia w przypadku, gdy ty spadek po ojcu odrzucisz.

Jako osoby nieletnie, nieposiadające zdolności do czynności prawnych, dzieci także w sprawach spadkowych muszą być reprezentowane przez rodziców, jako przedstawicieli ustawowych.

Jednakże pomimo tego, że jesteś ojcem, nie możesz swobodnie złożyć oświadczenia w imieniu małoletnich dzieci w przedmiocie odrzucenia spadku po dziadku. Tu ustawodawca przewidział obowiązek otrzymania zezwolenia sądu rodzinnego.

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

wniosek-o-odrzucenie-spadku-w-imieniu-maloletnich-dzieci-wzor-pdf-doc

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wzór

Zezwolenie sądu na dokonanie czynności prawnej w imieniu dziecka

Zobacz art. 156 kodeks rodzinny i opiekuńczy: opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

W tym celu należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwy ze względu ma miejsce pobytu dziecka o otrzymanie zgody na odrzucenie spadku w jego imieniu.

Wniosek powinien obejmować wszystkie małoletnie dzieci, także te, które w dacie śmierci spadkodawcy były poczęte, ale jeszcze nienarodzone.

Wniosek o dokonanie czynności w imieniu dziecka podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł.

Do wniosku dołączyć należy:

 • skrócony akt urodzenia małoletniego
 • akt małżeństwa rodziców (jeśli dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego)
 • skrócony akt zgonu spadkodawcy
 • postanowienie sądu o odrzuceniu spadku przez rodziców małoletniego lub
 • oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone przed notariuszem
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku.

Wniosek o odrzucenie spadku przez małoletniego uzasadnienie – wzór

Jak napisać uzasadnienie o odrzucenie spadku przez małoletniego? wniosek należy dokładanie uargumentować, pisząc o nieuregulowanych zobowiązaniach zmarłego, problemie z oszacowaniem długów, oraz odnalezieniem wierzycieli. Myślę, że w ten sposób przygotowane uzasadnienie wniosku powinno spokojnie wystarczyć.

 

Odrzucenie spadku przez małoletniego – kurator

W sprawie z wniosku o uzyskanie zgody na dokonanie czynności z imieniu małoletnich dzieci udział biorą oboje rodzice. Często sądy wymagają wskazania osoby, którą sąd wyznaczy jako kuratora dla dzieci.

Jest to kwestia czysto formalna, a takim kuratorem może być członek rodziny (z wyjątkiem rodziców) lub inna osoba, np. pracownik sądu.

Jednakże z doświadczenia wiem, że najkorzystniej, także przez wzgląd na koszty sprawy kuratora dla małoletnich dzieci, warto wskazać już w samym wniosku, podając np.:

 • babcię,
 • dziadka,
 • dorosłe rodzeństwo
 • lub innego członka rodziny.

Jeżeli kwestię tę pozostawimy uznaniu sądu, to z pewnością na kuratora dla dzieci zostanie wybrany pracownik sądu, któremu sąd przyzna wynagrodzenie, a obowiązkiem uregulowania całej kwoty zostaną obarczeni rodzice.

Tu przytoczę kuriozalne dla mnie rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Człuchowie w sprawie sygn. akt III Nsm 228/17 o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletnich – poprzez zawarcie w ich imieniu umowy sprzedaży udziałów małoletnich wynoszących po 3/16 w samochodzie osobowym marki V, rok produkcji 1997 za kwotę nie niższą niż 1 000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych) za udział małoletniego w tej rzeczy ruchome w zakresie przyznania pracownikowi Sądu wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora w sprawie w wysokości 480,00 zł – w sytuacji, kiedy sprawa nie była skomplikowana i nie wymagała od kuratora podjęcia praktycznie żadnych decyzji, czy starań prócz obecności na sali i zaznaczmy dalej, kiedy ten pozostawał faktycznie w pracy.

Dlatego, tak jak napisałam – o wyznaczenie wskazanej osoby na kuratora w sprawie najlepiej wnosić już w pierwotnym wniosku.

W zależności od sądu sprawa o uzyskanie zgody na złożenie oświadczenia w przedmiocie odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci powinna odbyć się w ciągu kilku tygodni i zakończyć na jednym posiedzeniu.

Jednakże warto przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie sygn, akt I CSK 329/13 oraz z dnia 24 września 2015 roku w sprawie sygn. akt V CSK 686/14, iż złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie – na czas trwania postępowania – biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 kc.

Ważne zatem, aby wniosek do sądu trafił nie później niż sześć miesięcy od dnia, w którym ty spadek po ojcu odrzuciłeś, ponieważ w odniesieniu do spadkobierców małoletnich, dziedziczących po swoich rodzicach, w przypadku gdy ci spadek odrzucili, termin do złożenia oświadczenia w przedmiocie spadku biegnie od dnia, w którym rodzice odrzucili spadek i ulega zawieszeniu na czas trwania sprawy w sądzie rodzinnym.

Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie zgody sądu na odrzucenie spadku za małoletnie dzieci, ze złożeniem oświadczenia nie należy zwlekać.

Po otrzymaniu zgody sądu wraz z matką dziecka powinieneś jak najszybciej złożyć oświadczenie w imieniu dzieci przed sądem lub przed notariuszem, w przeciwnym razie może dojść do uchybienia ustawowym terminom i nabycia spadku przez wasze dzieci.

 

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego w sądzie

Kiedy odrzucisz już spadek po zmarłym ojcu, musisz wraz z małżonką (matką dzieci) wystąpić do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletnich dzieci, gdyż odrzucenie spadku jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka.

By uzyskać zgodę sądu, należy złożyć dobrze uargumentowany wniosek, podnosząc okoliczności, że zmarły pozostawił po sobie znaczne długi, których aktualnie nie masz możliwości oszacowania oraz okoliczność, że sam spadek po ojcu odrzuciłeś.

Przewidziany w art. 1015 kc. termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku jest terminem zawitym, a jego upływ powoduje utratę uprawnienia do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, dlatego, jeśli nie dotrzymasz przewidzianego ustawą sześciomiesięcznego terminu, dojdzie do dziedziczenia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Spadek w imieniu dzieci po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rodzinnego możesz odrzucić w sądzie lub przed notariuszem. Najlepiej, jeśli czynności tej dokonasz bez zbędnej zwłoki.

Podsumowanie

Jeżeli rodzice z oczywistych względów nie chcą, żeby dziecko odziedziczyło spadek, powinni bez zbędnej zwłoki złożyć do sądu rodzinnego wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka.

Gdy sąd taką decyzję zaakceptuje, rodzice mogą umówić się na wizytę u notariusza, by odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka sformalizować.

Jaki jest termin na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka? opiekun dziecka ma 6 miesięcy na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Jeśli opiekun dziecka nie dopilnuje tego terminu, nastąpi dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

6 komentarzy w “Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka + [WZÓR]”
 1. Witam, chodzi o odrzucenie spadku w imieniu małoletnich. Potrzebuję pomocy przy napisaniu wniosku o zrzeczenie się spadku przez małoletnich po upływie czasu do sądu cywilnego. Mamy już zezwolenie z sądu rodzinnego na odrzucenie spadku. Termin nam minął przez nieuwagę i myśleliśmy, że sprawa w sądzie rodzinnym jest sprawą ostatnią i właściwą. Proszę o wskazówki, lub wzór jak napisać taki wniosek. Pozdrawiam

 2. Odrzucenie spadku przez dzieci a masa spadkowa. W 2017 roku zmarła moja teściowa, która posiadała wyłącznie długi w bankach. Nie zostawiła praktycznie żadnych dokumentów. Mój mąż i jego rodzeństwo odrzucili spadek. Wystąpiliśmy do sądu o odrzucenie spadku w imieniu naszych małoletnich dzieci. Sąd wzywa nas do złożenia dokumentów na okoliczność składu masy spadkowej po zmarłej. Banki nie udzielają informacji, jakie dokumenty powinniśmy przedłożyć? Czy należy wystąpić do komornika lub sądu o ustalenie spisu inwentarza?

 3. Ja odrzuciłam spadek przed konsulem w UK, bo tu żyjemy prawie 11 lat, od tego czasu nie byliśmy w Polsce – nawet tam nie jeździmy. Nie znamy prawa i nie wiedziałam, że muszę odrzucić spadek w imieniu małoletniego syna, więc tu chyba mamy ogromny problem, tata miał tylko długi, żadnego majątku, bardzo się teraz boimy, gdyż przyszło pismo, że jakiś bank chce dług przypisać na syna.

 4. Witam, chodzi o dług po teściu, minęło 10 lat od śmierci teścia, przed śmiercią sporządzony był testament na dom i działkę, okazało się, że teść brał pożyczki. Czy mój syn będzie spłacał dług po dziadku? testament jest spisany na męża i jego brata. Czy wartość długu przekroczy wartość inwentarza, wtedy komornik wyceni wartość posiadłości?

 5. Witam, w czerwcu zmarła moja babka, pozostawiając po sobie długi. Następnego dnia po jej śmierci spadku zrzekły się jej dzieci. Później spadek przeszedł po moim ojcu na mnie i siostrę. Zrzekłyśmy się spadku. Ja mam maleńkie dzieci i jesteśmy w trakcie sprawy sądowej o pozwolenie na zrzeczenie się przez małoletnie, niestety sąd wymaga od nas dowodów na potwierdzenie, że faktycznie są te długi. Skąd mam wziąć te dowody? Nie utrzymujemy kontaktów z tamtą rodziną, z moim ojcem też nie. Nikt nic nie wiem. Potrzebuje ratunku.

 6. Witam. Jak mogę się zrzec spadku dla syna po zmarłym ojcu? syn jest nieletni i nie może sam tego zrobić. Zmarły ojciec miał jakieś długi, do końca nie wiem jakie. I bardzo proszę o pomoc, bo jestem zieloną w te sprawy, pierwszy raz takie coś załatwiam.

Comments are closed.