Jak napisać stanowisko do sądu o odrzucenie spadku małoletniej

Forum prawneKategoria: Dziedziczenie długówJak napisać stanowisko do sądu o odrzucenie spadku małoletniej
L.L. zapytał 2 lata temu

Witam,

Muszę napisać do sądu stanowisko na temat majątku, zadłużenia zmarłego, kto odrzucił spadek itd. Niestety nie mam żadnych kserokopii umów kredytowych, ani żadnych udokumentowanych zaległości zmarłego wujka.

Do sądu w imieniu małoletniej córki złożyłem wniosek o odrzucenie spadku, ale teraz muszę dosłać jeszcze pisemne stanowisko.

Chcę to zrobić jak najlepiej, tak aby wniosek o odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko został przez Sąd zaakceptowany.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

sąd zobowiązał Pana do złożenia pisemnego stanowiska, co ma ułatwić i przyspieszyć rozpoznanie sprawy w dobie pandemii koronawirusa.

Proszę się więc nie martwić brakiem dokumentów potwierdzających istnienie długów spadkowych, tym bardziej że i Pan wcześniej spadek po zmarłym odrzucił, co ogranicza go teraz w możliwości sięgnięcia po jakiekolwiek dane związane z nieuregulowanymi zobowiązaniami.

Mając powyższe na uwadze, zachęcam do przygotowania pisma i poparcie wniosku o wyrażenie przez sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. Następnie należy opisać stan faktyczny, tak jak się w rzeczywistości przedstawia. Najważniejsze dla sądu będzie odrzucenie spadku przez wcześniejszych spadkobierców.

Proszę ich wymienić z imienia i nazwiska, wskazując na stopień pokrewieństwa w stosunku do zmarłego. Następnie proszę podać, że odrzucenie spadku było pokłosiem nieuregulowanych zobowiązań zmarłego.

Proszę napisać, że z informacji, jakie Pan posiada, zmarły pozostawił liczne zobowiązania (tu należy wymienić ich pochodzenie – kredyty, pożyczki, nieuregulowany czynsz, opłaty licznikowe itp.).

Następnie proszę podać, że nie ma Pan informacji, czy został sporządzony spis inwentarza po zmarłym, nie ma również dostępu do informacji dotyczących nieuregulowanych zobowiązań.

Tak przygotowane pismo powinno wystarczyć, by sąd przychylił do wniosku.

Warto przeczytać:

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

wniosek-o-odrzucenie-spadku-w-imieniu-maloletnich-dzieci-wzor-pdf-doc

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wzór

K.S. odpowiedział 8 miesięcy temu

Witam. W zeszłym roku zmarł narzeczonego Wujek, którego on nigdy nie znał, jego żona odrzuciła spadek i spadek przeszedł na rodzinę. Narzeczony odrzucił spadek, ponieważ nigdy nie miał styczności z Wujkiem, ale spadek przeszedł na naszą córkę, wysłaliśmy pismo do sądu o odrzucenie spadku w imieniu córki, ale sąd wysłał nam teraz pismo, że mamy podać powód, dlaczego chcemy odrzucić spadek i podać stan majątku i długów zmarłego. Sęk w tym, że nie mamy pojęcia jaki jest spadek po nim, ponieważ go nie znaliśmy… Jak mamy to przedstawić w piśmie do sądu? Proszę i dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Witam serdecznie,

w odpowiedzi na zobowiązanie sądu rodzinnego należy starannie opisać najważniejsze okoliczności – stan faktyczny sprawy. W pierwszej kolejności należy odnieść się do okoliczności, że nie mieliście Państwo kontaktu ze zmarłym.

Można dodać, że mąż nie znał wuja i nie ma wiedzy na temat tego, czy zgromadził on jakiś majątek, czy też pozostawił po sobie nieuregulowane zobowiązania. Niemniej (należy dalej dodać), że najbliższa rodzina zmarłego – jego żona/dzieci – odrzuciła spadek, co pozwala domniemywać, że zmarły mógł być człowiekiem zadłużonym.

Następnie należy napisać, że nie mogąc ustalić masy spadkowej, w tym ewentualnych długów zmarłego oraz w obawie na mogące wyniknąć w przyszłości konsekwencje finansowe, mąż również zdecydował się odrzucić spadek po wuju, co doprowadziło do sytuacji, że do dziedziczenia doszła Państwa małoletnia córka.

Należy starać się wyjaśnić sądowi, że ze względu na wiek córki oraz Państwa obowiązek należytej reprezentacji dziecka, w tym dbałość o jej interes prawny i finansowy, uzyskanie zgody na odrzucenie spadku w jej imieniu wydaje się zasadnym.

Natomiast w kwestii masy spadkowej, należy spróbować podjąć kontakt z żoną zmarłego (telefoniczny) celem ustalenia, czy wuj zostawił po sobie spadek, w tym długi. Jeśli ciotka odmówi kontaktu, należy wyjaśnić sądowi, że nie udało się ustalić stanu majątku i długów podając, że nie posiadacie Państwo narzędzi dzięki którym możliwa jest weryfikacja istnienia majątku i zobowiązań zmarłego – kontaktu z rodziną zmarłego, jego dokumentów, BIKu i innych rejestrów.