Uzasadnienie wniosku o odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko

Forum prawneKategoria: Dziedziczenie długówUzasadnienie wniosku o odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko
Pyron zapytał 2 lata temu

Witam. Jak uzasadnić wniosek o odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko? Mam problem z dobrą argumentacją wniosku o odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko, gdyż osoba zmarła pozostawiła po sobie długi, ale niestety nie posiadamy żadnych dokumentacji potwierdzających faktyczność tych długów.

Jedynie co to wiem z nieoficjalnego źródła, że te długi są i to w dosyć dużej kwocie. Mogę jedynie potwierdzić, że zmarła to jest moja mama, a babcia mojego dziecka była osobą skłonną do zaciągania pożyczek, kredytów.

Prosiłbym bardzo o pomoc w uzasadnieniu wniosku.

14 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj,

jeśli nie utrzymywałaś kontaktu z mamą, a okoliczności z jej życia były Ci znane jedynie z relacji osób trzecich, to tę okoliczność należy zawrzeć w uzasadnieniu wniosku.

Jak napisać uzasadnienie odrzucenia spadku w imieniu małoletniego? Zachęcam Cię do przygotowania uzasadnienia wniosku przez opisanie relacji, jaką miałaś z mamą. Następnie należy napisać, z czego mama się utrzymywała – podaj jej źródła dochodu (renta, emerytura inne świadczenia).

Jeśli mama korzystała ze świadczeń socjalnych, to okoliczności tej nie możesz pominąć. W dalszej części warto odnieść się do jej warunków mieszkaniowych  – czy miała mieszkanie lub dom. Możesz również opisać trudności, z jakim się zmagała, zaznaczając jednocześnie, że są to relacje innych osób.

Dalej wskaż, że docierają do Ciebie informację, że mama się nadmiernie zadłużała i zostawiła po sobie nieuregulowana pożyczki i kredyty w dużych kwotach.

Jeśli mama miała jakieś nałogi, a w przeszłości trudności z zatrudnieniem należy tę okoliczność podnieść.
Uzasadnienie wniosku nie musi być rozbudowane. Raczej powinno ograniczać się do faktów istotnych.

Tu:

 • znane zobowiązania,
 • trudności bytowe,
 • nałogi,
 • warunki mieszkaniowe,
 • źródła dochodów i utrzymania.

Pamiętaj, że wniosek dopiero inicjuje postępowanie. Dlatego bardziej od uzasadnienia wniosku ważniejsze są wnioski dowodowe.

Nie trać więc siły i emocji nad wnioskiem, lecz zadbaj raczej o wiarygodne źródła dowodowe. Możesz powołać świadka, który będzie mógł odnieść się do sytuacji materialno-bytowej mamy.

Możesz również wybrać się do domu mamy i sprawdzić, czy w skrzynce pocztowej nie ma listów z ponagleniami. Wezwanie do zapłaty i monity mogą być świetnymi dowodami w sprawie.

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

wniosek-o-odrzucenie-spadku-w-imieniu-maloletnich-dzieci-wzor-pdf-doc

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wzór

Koniecznie przeczytaj poniższe publikacje:

Rodzic odpowiedział 2 lata temu

Małe dzieci nie mogą same odrzucić spadku i rodzic musi działać w ich imieniu, przez to właśnie sprawa komplikuje się i trzeba wnioskować do sądu o jakieś zgody na odrzucenie wniosku w imieniu dziecka.

Etapów jest sporo i jest to wiele bardziej skomplikowany proces niż w przypadku odrzucenia spadku w swoim własnym imieniu.

Ale na szczęście w obu przypadkach ma się zawsze na to 6 miesięcy. Jak wygląda odrzucenie wniosku w imieniu małoletniego krok po kroku? zawsze przebiega to w ten sposób:

 1. Składasz do właściwego sądu rodzinnego wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.
 2. We wniosku trzeba wskazać jakie długi wchodzą w skład spadku, które dziecko ma odziedziczyć. Trzeba dołączyć umowy pożyczkowe, umowy kredytowe, listy z firm pożyczkowych, listy od komornika, z sądu, od wierzycieli itd.
 3. We wniosku trzeba koniecznie podać, że rodzice małoletniego już spadek odrzucili i podajemy dokładną datę odrzucenia spadku przez rodziców.
 4. Jeśli dzieci jest kilkoro, to w jednym wniosku można wymienić wszystkie dzieci, a opłata od wniosku to 40 zł.
 5. Wnioskodawcą wniosku może być jeden z rodziców lub oni oboje.
 6. Sąd po zapoznaniu się z wnioskiem, pozwala na odrzucenie spadku przez dzieci.
 7. Rodzice lub opiekuni muszą teraz zaczekać, aż decyzja sądu uprawomocni się lub mogą wnieść apelację do Sądu Okręgowego, jeśli sąd oddalił wniosek.
 8. Jeśli decyzja sądu była pozytywna, to w ciągu 6 miesięcy rodzice są zobowiązani do złożenia oświadczenia w imieniu małoletniego o odrzuceniu spadku. Oświadczenie można złożyć przed notariuszem, bądź przed sądem.
 9. To tyle jeśli chodzi o odrzucenia spadku w imieniu małoletniego.

Karmazyn odpowiedział 2 lata temu

Dzięki wam wiem już jak napisać uzasadnienie o odrzucenie spadku przez małoletniego. U mnie sprawa była na tyle skomplikowana, że jedyne co miałam po ojcu który zmarł i który zostawił tylko długi, to były pisma od komornika o wszczęciu egzekucji i pisma o umorzeniu egzekucji ze względu na bezskuteczność. Nie miałam ani umów pożyczkowych, ani wezwań do zapłaty, tylko właśnie pisma od komornika. Wiem już, że i takie pisma będą dowodem w sprawie i sąd rozpatrzy moją prośbę pozytywnie, jeszcze raz dzięki!

Dawid G. odpowiedział 2 lata temu

No strzeliłem gafę, bo we wniosku o odrzucenie spadku przez moje dziecko napisałem w uzasadnieniu, że z datą 22.06.2019 odrzuciłem spadek, a następnie w linii dziedziczenia jest moje dziecko i jako opiekun (rodzic) dziecka, zwracam się z prośbą o odrzucenia spadku w jego imieniu.

Sąd wysłał mi pismo: wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego. W dwóch egzemplarzach mam dołączyć uzasadnienie wniosku.

Mam napisać, dlaczego przyjęcie spadku przez dzieci będzie dla nich niekorzystne i dołączyć dokumenty potwierdzające zadłużenie spadku. Jak dla mnie jest to bez sensu, dlaczego sąd ma decydować, czy moje dzieci spadek przyjmą bądź nie? to ja jestem rodzicem i jak sprawuję opiekę nad dziećmi?

Tolesław odpowiedział 2 lata temu

Odrzucenie spadku małoletnich reguluje:

Art. 101. Sprawowanie przez rodziców zarządu majątkiem dziecka

§ 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.
§ 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.
§ 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Musisz więc wykazać długi spadkowe, żeby przekonać sędziego Sądu Rodzinnego do wydania zgody na odrzucenie spadku przez małoletnich.

wniosek-o-odrzucenie-spadku-w-imieniu-maloletnich-dzieci-wzor-pdf-doc

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wzór

Oliwa odpowiedział 2 lata temu

Może ktoś napisać jaka jest właściwość sądu? bo różne źródła różniej podają, opłata rzeczywiście jest 40 zł.

pomocnik odpowiedział 2 lata temu

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o udzielenie zgody na odrzucenie wniosku przez małoletnie dziecko jest sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu małoletniego dziecka.

A złożony wniosek musi spełniać wymogi formalne art. 511 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 5111. Zwrot nienależycie opłaconego wniosku w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniach rejestrowych

§ 1. W postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniach rejestrowych wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W zarządzeniu o zwrocie pisma należy wskazać wysokość należnej opłaty stałej.

§ 2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z przyczyn określonych w § 1 wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku z tej samej przyczyny.

Zgodnie z przepisem art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 40,00 zł. Nawet jeśli dzieci jest kilkoro, to i tak opłata jest jedna.

A po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego, dopiero można dokonać czynności, czyli odrzucić spadek w imieniu dziecka przed notariuszem lub w toku postępowania sądowego.

Kleop odpowiedział 2 lata temu

Ja dodam od siebie, że do wniosku trzeba dołączyć akt zgonu spadkodawcy oraz akt notarialny z oświadczeniem woli rodzica który odrzucił spadek, aby wykazać, warto dołączyć też akt urodzenia małoletniego… nie wolno też zapomnieć podać PESEL rodziców/rodzica oraz dzieci/dziecka.

d222 odpowiedział 1 rok temu

Mojemu partnerowi zmarł ojciec w 2018 roku. Partner odrzucił spadek po ojcu jak i również jego mama brat i siostra teraz przeszło na naszą córkę. W grudniu 2019 roku wystąpiłam do sądu na rzecz córki wniosek o odrzucenie, sędzia przychylił się do mojego wniosku o odrzucenie spadku.

U notariusza nie mogę załatwić, bo jest po terminie, muszę do sądu złożyć wniosek, tylko nie wiem, jak to napisać gdzie szukać wzoru wniosku. Proszę o mi napisać gdzie to szukać i jak to nazwać.

ed45 odpowiedział 10 miesięcy temu

Dzień dobry, mam pytania odnośnie spadku. W listopadzie zmarł mój ojciec, który opuścił nas 40 lat temu, przez ten okres nie miałam z nim żadnego kontaktu. Odrzuciłam spadek u notariusza, czy składając wniosek do sądu rodzinnego w imieniu małoletniej córki, muszę złożyć wniosek do komornika o spis inwentarza? pozdrawiam.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam serdecznie,

żaden przepis nie nakłada na spadkobiercę obowiązku zlecenia spisu inwentarza komornikowi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego spadkobierca, który spadek odrzucił lub przyjął z dobrodziejstwem inwentarza, może samodzielnie przygotować, a następnie złożyć w sądzie spadku lub u notariusza tzw. wykaz majątku.

Prywatny wykaz inwentarza jest znacznie tańszym rozwiązaniem i może okazać się wystarczający, jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie „wątpliwych” zobowiązań.

Zatem jeśli posiadasz wiedzę zarówno na temat majątku ojca, jak i jego długów lub przysługujących mu praw, w tym wierzytelności, możesz samodzielnie przygotować wykaz inwentarza, a następnie posłużyć się nim w sprawie z wniosku o złożenie oświadczenia spadkowego w imieniu małoletniego dziecka.

Dodam jeszcze, że wykaz majątku należy przygotować na formularzu urzędowym dostępnym m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to prosty formularz, którego wypełnienie nie powinno przysporzyć Ci żadnych trudności.

Warto również pamiętać, że wykaz inwentarza może być korygowany, jeśli wyjdą na jaw nowe okoliczności. Dlatego nie musisz się obawiać, jeśli jakiś składnik majątku zostanie przez Ciebie pominięty, bo nie masz o nim wiedzy.

Jeśli jednak nie chcesz oszczędzać na sprawie, a boisz się, że możesz popełnić jakąś gafę przy przygotowywaniu wykazu inwentarza, możesz zlecić przygotowanie spisu inwentarza komornikowi. Zaangażowanie komornika wiąże się jednak ze sporym wydatkiem. Będzie to minimum kilkaset złotych (600-700 zł) przy rutynowych działaniach lub więcej, jeśli komornik zobowiązany będzie dokonać dodatkowych czynności np. w terenie.

Podsumowując:

Już teraz możesz złożyć wniosek do Sądu Rodzinnego o wydanie zgody na odrzucenie spadku po dziadku w imieniu małoletniego dziecka. W międzyczasie możesz przygotować wykaz inwentarza lub zlecić sporządzenie spisu inwentarza komornikowi. Pamiętaj jednak, by we wniosku do sądu wskazać okoliczności uzasadniające potrzebę odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecko. Będzie to przede wszystkim wiedza o nieuregulowanych zobowiązaniach zmarłego.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Jak wypełnić wniosek o odrzucenie spadku przez małoletniego? wszystkiego dowiecie się po pobraniu poniższego formularza:

wniosek-o-odrzucenie-spadku-w-imieniu-maloletnich-dzieci-wzor-pdf-doc

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wzór

odrzucenie-spadku-przez-maloletnie-dziecko

KP. odpowiedział 3 miesiące temu

Jak mam uzasadnić wniosek o odrzuceniu spadku przez małoletnie dziecko? Ja jako mama odrzuciłam spadek po wuju który posiadał firmę ogólnobudowlaną i miał długi. Teraz muszę odrzucić spadek niepełnoletniej córki jak to uzasadnić. I kogo mogę wpisać za kuratora procesowego…. Czekam na odpowiedź.

Maja odpowiedział 3 miesiące temu

Jak wypełnić wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu? dziecko miało ojca, który miał strasznie dużo długów, nie mieszkaliśmy razem, ale też nie mieliśmy rozwodu, ojciec dziecka zmarł i stanęłam przed ciężką sprawą, muszę odrzucić majątek i długi po byłym mężu, dziecko masze też musi tego dokonać, by nie ciążyły na nim żadne długi…

Twoja odpowiedź

15 + 1 =