Testament z wydziedziczeniem WZÓR

Jak sporządzić testament z wydziedziczeniem? tzw. testament negatywny? Nie wystarczy pominąć jednego ze spadkobierców w testamencie, aby go wydziedziczyć. Osoby z kręgu spadkobierców niewymienione w testamencie nadal mają prawo do zachowku od osób, które spadek otrzymały. Aby kogoś wydziedziczyć i odebrać mu prawo do zachowku, należy sporządzić testament z wydziedziczeniem.

Wstęp

testament-z-wydziedziczeniem-wzor-pdf-docJak wygląda taki dokument i jak go sporządzić, aby spełniał wszystkie formalne wymagania, wywołując oczekiwane skutki prawne? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór testamentu z wydziedziczeniem, który pobierzesz poniżej:

Testament z wydziedziczeniem wzór

Czym jest wydziedziczenie?

Wydziedziczyć można nie tylko dzieci, wnuki czy prawnuki, ale także małżonka lub rodziców. Nie wystarczy jednak nie ująć ich w testamencie. W takim przypadku nadal będą one rościły sobie prawo do otrzymania zachowku od osoby lub osób, które spadek otrzymały.

Skuteczne wydziedziczenie ma zaś taki skutek, że krewny nie może domagać się zachowku – przestaje być spadkobiercą i jest pozbawiony prawa do zachowku. 

Nie ma żadnego innego sposobu na wydziedziczenie krewnego. Możliwe jest wyłącznie wydziedziczenie w testamencie. Spadkodawca musi przy tym dokładnie określić, którą osobę wydziedzicza.

Nie wystarczy napisać w testamencie, że wydziedzicza się syna, jeśli jest ich kilku. Co więcej, wydziedziczenie jest możliwe tylko wtedy, kiedy spadkodawca ma ku temu ważny powód i nie przebaczył wcześniej osobie, którą chce wydziedziczyć.

Powody wydziedziczenia

Wydziedziczenie małżonka, wydziedziczenie rodziców czy wydziedziczenie syna i jego dzieci nie będą skuteczne, jeśli nie zaistnieje ważny powód. Możliwe przyczyny wydziedziczenia wskazują przepisy Kodeksu cywilnego. Są to sytuacje, gdy:

  • spadkobierca wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, na przykład jest nałogowym alkoholikiem, jest narkomanem, znęca się nad bliskimi, itd.
  • spadkobierca dopuścił się względem spadkodawcy albo najbliższej mu osoby umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, lub dopuścił się rażącej obrazy ich czci,
  • spadkobierca uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych, na przykład uchyla się od alimentacji, zrywa wszelkie więzi, wyrzuca spadkodawcę z domu, itd.

Wszystkie wymienione zachowania muszą mieć charakter uporczywy. Jednorazowe naganne zachowanie nie ma prawa stanowić podstawy wydziedziczenia.

Poza tym, jeśli spadkodawca dopuścił się któregoś z tych czynów w sposób uporczywy, ale spadkodawca mu to wybaczył, to nie może go już wydziedziczyć.

Osoba wydziedziczona może podważyć zapis o wydziedziczeniu umieszczony w testamencie. Na niej ciążyć będzie jednak ciężar udowodnienia, że nie dopuściła się ona czynów, które przedstawił spadkodawca jako podstawę wydziedziczenia. 

Jak napisać testament z wydziedziczeniem?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać testament z wydziedziczeniem. Warto pamiętać, aby również w tym przypadku był to przede wszystkim testament ważny w świetle prawa, czyli dokument zawierający wszystkie niezbędne elementy formalne.

Testament może zostać napisany odręcznie, samodzielnie przez spadkodawcę. Można sporządzić go również w obecności notariusza lub słownie w obecności urzędnika i dwóch świadków. Nawet testament własnoręczny będzie ważny, jeśli znajdzie się na nim podpis spadkodawcy. 

Jak napisać wydziedziczenie w testamencie? Testament może wyliczać poszczególne składniki majątku i przypisywać je konkretnym spadkobiercom. Może też wyłączać spadkobierców z dziedziczenia.

Testament z wydziedziczeniem musi być jak najbardziej konkretny.

Należy wskazać w nim osobę wydziedziczoną w taki sposób, aby nie było wątpliwości, o kogo chodzi. Warunkiem koniecznym jest też wskazanie uzasadnienia, nawiązującego do przesłanek wyliczonych w Kodeksie cywilnym. Testament powinien zawierać wzmiankę o tym, że spadkodawca nie wybaczył spadkobiercy. 

Nie każdy powód będzie wystarczający, aby wydziedziczyć wskazaną w testamencie osobę. Katalog przypadków, które umożliwiają wydziedziczenie – jest zamknięty i wskazany w przepisach Kodeksu cywilnego.

Nie wystarczy również jedynie powołać się na te przepisy, aby wydziedziczenie było prawnie skuteczne. Należy też szczegółowo uzasadnić swoją decyzję poprzez opisanie okoliczności danej sytuacji. 

Warto pamiętać, że testament zawierający wydziedziczenie (testament negatywny) będzie ważny tylko wtedy, gdy będzie spełniał wszystkie wymogi formalne testamentu. W innym wypadku nieważny testament oznacza nieważne (nieskuteczne) wydziedziczenie. Korzystnie jest więc sporządzić taki dokument w oparciu o przygotowany przez nas wzór testamentu z wydziedziczeniem.

Czy da się podważyć wydziedziczenie w testamencie?

Osoba wydziedziczona może spróbować podważyć wydziedziczenie w testamencie poprzez podważenie ważności samego testamentu, który zawiera takie sformułowanie. Można dokonać tego jednak wyłącznie przed sądem w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. 

Trzeba w tym celu dokonać podniesienia zarzutu nieważności testamentu.

Dokument ten może być nieważny, jeśli nie spełnia wymogów prawnych i formalnych. To samo dotyczy zapisu o wydziedziczeniu. Jeżeli testament zostanie unieważniony (np. brak zdolności do czynności prawnych spadkodawcy), również wydziedziczenie nie będzie miało mocy prawnej. 

Wydziedziczenie w testamencie a osoby małoletnie

Często – błędnie – uznaje się, że potomkowie wydziedziczonego krewnego są automatycznie wyłączeni z dziedziczenia. Tymczasem nie jest to prawda. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zstępni wydziedziczonego są uprawnieni do zachowku po spadkodawcy, nawet jeśli wydziedziczony przeżył spadkodawcę.

Co więcej, często należy im się większa część majątku niż osobie wydziedziczonej, ponieważ udział spadkowy stosowany do obliczenia zachowku jest wyższy dla osób małoletnich.

Nie oznacza to jednak, że nie można wydziedziczyć na przykład syna i jego dzieci lub córki i jej dzieci. Skuteczne wydziedziczenie małoletniego jest możliwe, ponieważ nie ma przepisu w Kodeksie cywilnym, który by tego zakazywał. 

W praktyce bardzo trudno jest jednak wykazać, że małoletni spełnia przesłanki pozwalające na wydziedziczenie.

Warto pamiętać też, że chociaż przepisy nie wykluczają wydziedziczenia małoletniego, to sądy w większości przypadków zajmują stanowisko, iż wydziedziczenie małoletniego nie powinno mieć miejsca, ponieważ dziecko nie działa na szkodę spadkodawcy z premedytacją i nie zasługuje na wydziedziczenie.

Podsumowanie

Prawo spadkowe dość jasno precyzuje, by oprócz tego, że jako spadkodawca podamy przyczynę wydziedziczenia, podać należy także okoliczności, które uzasadniają wydziedziczenie. Zatem jako spadkodawca musisz napisać kilka zdań, w których uzasadnisz, dlaczego chcesz pozbawić daną osobę zachowku (wzór takiego uzasadnienia znajdziesz w przygotowanym przez nas wzorze).

Co może być powodem wydziedziczenia za pomocą testamentu? warto sięgnąć tutaj za art. 1008 Kodeksu cywilnego:

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1)wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2)dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3)uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Zatem do przesłanek wydziedziczenia testamentem negatywnym można zaliczyć np.:

  • wyrzucenie spadkodawcy z domu,
  • uchylanie się od alimentów,
  • brak zainteresowania chorym spadkodawcą,
  • brak kontaktów rodzinnych,
  • brak troski o spadkodawcę,
  • itd.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze