Testament wzajemny małżonków WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaTestament wzajemny małżonków WZÓR
Genowefa zapytał 2 lata temu

Dzień dobry, jak napisać testament wzajemny małżonków? chcemy z mężem sporządzić taki testament, że po naszej śmierci, drugi z małżonków będzie posiadał cały nasz majątek i nie zostanie on podzielony na dzieci.

Nie mamy dużego majątku, jest to dom jednorodzinny, mieszkanie w mieście i kawałek pola. Chcemy zdecydować się na testament wzajemny, ponieważ jedyny nasz syn nie utrzymuje z nami kontaktu i jesteśmy skłóceni od wielu wielu lat. Nie jesteśmy pewni, jak by postąpił z jego częścią majątku, gdyby któreś z nas umarło.

Oczywiście nie chcemy wykluczyć syna z dziedziczenia po nas majątku, chcemy jedynie władać naszym majątkiem gdy jedno z nas umrze. Jak napisać testament wzajemny małżonków bez udziału notariusza i ponoszeniu kosztów notarialnych?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Poniżej zamieszczamy gotowy wzór testamentu wzajemnego małżonków, na którym możecie się Państwo wzorować, aby sporządzić testament spełniający wszystkie formalne wymogi:

Testament wzajemny małżonków wzór

testament-wzajemny-malzonkow-wzor-pdf-doc-przyklad

Testament wzajemny małżonków wzór

Prawo do sporządzenia testamentu bez udziału notariusza daje wam art. 949 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Własnoręczny testament wzajemny ma taką zaletę, że jest nie tylko dość prosty w sporządzeniu (przy posiłkowaniu się naszym gotowym wzorem testamentu), ale także chroni prywatność testora i cechuje go całkowity brak kosztów notarialnych związanych z przygotowaniem takiego dokumentu przez notariusza – a ma zupełnie taką samą moc co ten notarialny testament.

Co ważne: przy sporządzaniu testamentu wzajemnego małżonków, nie jest konieczna obecność świadka czy świadków. Testament będzie uznany za ważny, jeśli tylko dokument spełni kilka formalnych wymogów, o których piszemy w przygotowanym przez nas wzorze.

Z pewnością testament musi zostać podpisany przez osobę go sporządzającą, a więc przez testora. Podpis powinien być wyraźny i czytelny, a także zawierać musi imię i nazwisko sporządzającego.

Natomiast dla ewentualnych celów dowodowych, testament powinien zawierać datę jego sporządzenia.

…i na koniec: ważne, aby ewentualni spadkodawcy (w Państwa przypadku – syn) wiedział o istnieniu testamentu, iż został on przez Państwa sporządzony.

Podobne wzory pism: