Jak napisać upoważnienie do opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu za granicę?

Forum prawneKategoria: RóżneJak napisać upoważnienie do opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu za granicę?
Ania R. zapytał 3 lata temu

Dzień dobry. Jak napisać upoważnienie do opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu za granicę? Wraz z mężem Wyjeżdżamy za granicę na 10 dni. 10-letni syn zostaje pod opieką niani (osoba trzecia, niespokrewniona). Chcę przygotować dla niani upoważnienie na ten okres do opieki i w tym ewentualnej opieki zdrowotnej.

Co takie upoważnienie powinno zawierać. Jestem umówiona z notariuszem, aby wspólnie z mężem złożyć podpis, ale upoważnienie mam przygotować sama.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry,

faktycznie upoważnienie dla opiekuna dziecka dla swej ważności powinno zostać sporządzone na piśmie, a następnie podpisane w obecności notariusza. Oświadczenie w jednym piśmie może złożyć ojciec i matka dziecka. Dlatego i Państwo mogą ograniczyć się do przygotowania jednego pisma jednakże w dwóch egzemplarzach – jeden dla opiekunki drugi dla siebie. Pismo to podpiszecie Państwo w obecności notariusza.

W treści pisma zawrzeć należy zapis, iż na czas wyjazdu opiekę faktyczną nad synem sprawować będzie opiekunka. Należy pamiętać, by dokładnie określić osobę dziecka, jak i niani wpisując imiona, nazwiska, daty urodzenia, numery PESEL oraz adresy. Warto również podać zakres czasowy, w którym wybrana osoba będzie sprawować opiekę nad dzieckiem. W razie trudności polecam Państwu pobranie przygotowanego przez nas formularza, który wystarczy jedynie zmodyfikować.

Dodam jeszcze, że tak przygotowane oświadczenie będzie wystarczające, aby niania mogła spokojnie sprawować opiekę nad synem. Niemniej jednak z opieką lekarską jest nieco trudniej – pewne decyzje leżą wyłącznie w kompetencji rodziców lub opiekunów prawnych.

Powyższe przekłada się na to, że upoważnienie dla opiekuna faktycznego dziecka na czas nieobecności rodziców powinno pozwolić uzyskać pomoc lekarską pierwszej potrzeby. Nikt nie może odmówić zbadania dziecka, wypisania u recept, czy udzielenia niezbędnej pomocy lekarskiej. Niemniej jednak niania nie będzie kompetentna nigdy – bez względu na treść upoważnienia do podejmowania decyzji w zakresie leczenia dziecka (zabiegi, operacje itp.).

Nie warto jednak martwić się na zapas, ponieważ po pierwsze należy zakładać, że nic złego się nie wydarzy, a po drugie, gdyby zdrowie lub życie dziecka byłoby zagrożone, lekarze wdrożą odpowiednie procedury – mają prawo, a nawet obowiązek ratowania dziecka, nawet kiedy nie ma na to zgody rodziców.

Podobne: