Przekazanie opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu – WZÓR + instrukcja!

Jak napisać pismo o przekazanie opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu? wyjeżdżający do innej miejscowości czy do innego kraju rodzic, powinien ustanowić dla dziecka nie tylko opiekę faktyczną, ale i opiekę prawną. Ma to ogromne znaczenie, nie tylko dlatego, że chroni rodzica przed zarzutem porzucenia dziecka, ale również ze względu na fakt, że pozwala zastępczemu opiekunowi podejmować ważne decyzje, dotyczące sfery edukacji czy leczenia małoletniego.

Wstęp

wazne-uwagiW jaki sposób powinno wyglądać takie pismo, aby spełniło nie tylko wymagania formalne, ale też prawne? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór przekazania opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu, który pobierzesz w dalszej części artykułu.

Przekazanie opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu wzór

przekazanie-opieki-nad-dzieckiem-na-czas-wyjazdu-wzor

Przekazanie opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu – wzór

Opieka faktyczna a opieka prawna

wazneKażdy rodzic ma prawo i obowiązek sprawowania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka. Nie może jednak wykonywać władzy rodzicielskiej na odległość. Częstym rozwiązaniem takiego problemu jest powierzenie opieki nad dzieckiem babci czy innemu członkowi bliskiej rodziny, bądź nawet przyjaciołom.

Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że jest to jedynie opieka faktyczna. Taki tymczasowy opiekun zastępczy nie ma praw do decydowania o sprawach małoletniego ani do kierowania jego postępowaniem.

Jeśli nie miało miejsca formalne przekazanie opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu, osoba trzecia, której powierzono pieczę nad młodym człowiekiem, nie będzie mogła zastąpić rodziców m.in. w takich kwestiach, jak:

 • wyrażanie zgody na wyjazdy szkolne,
 • wyrażanie zgody na zabieg medyczny (np. wizyta u dentysty),
 • zapisanie dziecka do placówki oświatowej,
 • zmiana trybu nauki,
 • wybór przedmiotów nauczania,
 • czy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Szkoły ani placówki medyczne nie mają również podstaw, aby udzielać informacji o stanie zdrowia czy postępach w nauce osobom sprawującym opiekę faktyczną.

…właśnie z tego względu tak istotne jest pisemne umocowanie osoby, która opiekuje się naszym dzieckiem, pod naszą nieobecność!

 

Notarialne powierzenie opieki nad dzieckiem

wazneInnym sposobem (niestety kosztownym) na formalne przekazanie opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu jest sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego. Rodzice lub opiekunowie prawni mają możliwość upoważnienia pełnoletniej osoby trzeciej do sprawowania opieki prawnej nad ich dzieckiem.

Pełnomocnictwo notarialne musi wskazywać osobę lub osoby, którym rodzice zdecydowali się powierzyć opiekę. Może to być zarówno ktoś z rodziny, jak i osoba niespokrewniona.

Pełnomocnictwo do opieki nad dzieckiem może być nieograniczone lub ograniczone czasowo – np. wygasać po określonym terminie. Co więcej, możliwe jest także ograniczenie zastępczemu opiekunowi obowiązków i praw wobec dziecka.

W pewnych kwestiach rodzice mają możliwość zastrzeżenia, iż do wykonania danej czynności nadal potrzebna jest ich zgoda. Pełnomocnictwo do sprawowania opieki nad dzieckiem nie powoduje utraty władzy rodzicielskiej. Może również zostać odwołane w każdym czasie poprzez oświadczenie woli i odebranie dokumentu pełnomocnictwa.

Sądowe powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej

wazneW przypadku długotrwałej nieobecności rodzice mogą zdecydować się również na sądowe ustanowienie opieki prawnej nad dzieckiem. Polega ono na wystąpieniu do sądu rodzinnego o zawieszenie władzy rodzicielskiej z powodu wyjazdu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może orzec takie zawieszenie w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Zawieszenie to jest czasowe i zostaje uchylone, gdy jego przyczyna przestaje obowiązywać. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie prawni składają wniosek o powierzenie pieczy nad dzieckiem wybranej osobie.

Warto wiedzieć, że sądowe powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej może nastąpić także na skutek zawiadomienia o zagrożeniu dobra dziecka. Informacje na ten temat mogą przekazać bowiem instytucje takie jak szpital, szkoła czy opieka społeczna, a nawet sąsiedzi czy dalsi członkowie rodziny.

W takim przypadku sąd zawiesi rodzicom sprawowanie władzy rodzicielskiej, a także ustanowi dla dziecka opiekuna prawnego. Nie zawsze będzie to jednak osoba wskazana przez rodziców. Sąd może bowiem wybrać osobę, która jego zdaniem zapewni małoletniemu lepszą opiekę nad dzieckiem i wychowanie.

 

Komu można przekazać opiekę nad dzieckiem na czas wyjazdu?

wazneTymczasowe przekazanie opieki nad dzieckiem może być powierzone dowolnej osobie, której rodzice ufają, jednak rodzice nie mogą przekazać pieczy nad dzieckiem osobie, która zgodnie z artykułem 148 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma za sobą pewną przeszłość, a zatem będą osoby, które:

 • zostały pozbawione władzy rodzicielskiej,
 • zostały pozbawione praw publicznych,
 • nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (są niepełnoletnie),
 • były skazane za przestępstwo przeciwko obyczajności lub wolności seksualnej,
 • były skazane za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • były skazane za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby.

Opiekunem prawnym nie zostanie także osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem, edukacją, wychowywaniem lub opieką nad małoletnimi. Z możliwości tej wyłączone są też osoby z orzeczonym obowiązkiem powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub środowiskach oraz objęte zakazem opuszczania określonego miejsca bez zgody sądu.

Rodzice nie mogą wskazać na opiekuna prawnego również osoby, wobec której zachodzi duże prawdopodobieństwo, iż nie wywiąże się właściwie z obowiązków opiekuna.

Podsumowanie

W skrajnych okolicznościach wyjazd za granicę jednego lub dwojga rodziców połączony z brakiem zapewnienia w tym okresie formalnej opieki nad dzieckiem lub dziećmi może zostać uznany przez sąd opiekuńczy (po wcześniejszym donosie osób trzecich bądź nauczycieli) za pewien rodzaj nadużycia władzy rodzicielskiej ze strony rodziców.

W takich sytuacjach sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej i przyznać dziecku wytypowanego przez siebie opiekuna prawnego. Dlatego tak bardzo istotne jest, by przekazać opiekę prawną nad dzieckiem osobie, której ufamy, i co do której nie mamy wątpliwości. Podstawa prawna:

Art 110 kodeksu rodzinnego:

§ 1. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.

§ 2. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.

 

Przekazać opiekę prawną nad dzieckiem należy, nawet gdy jedynie jedno z rodziców sprawuje władzę rodzicielską i właśnie ten rodzic wyjeżdża na dłużej, zostawiając dziecko opiekunowi.

Oczywiście nie musi to być wyjazd za granicę, może to być po prostu dłuższy wyjazd do innego miasta Polski na delegację bądź kontrakt terminowy.

Inne podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Przekazanie opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu – WZÓR + instrukcja!”
 1. Czyli jak to? gdy rodzice nie sprawują nad dzieckiem władzy rodzicielskiej przez 3 miesiące z powodu wyjazdu za granicę do pracy zarobkowej, to sąd rodzinny będzie mieć podstawy do tymczasowego odebrania rodzicom władzy rodzicielskiej i ustanowienia dla dziecka opiekuna prawnego? oboje z mężem wyjeżdżamy w tym roku na 3 miesiące do pracy sezonowej do Holandii, i w takim razie musimy komuś na papierze przekazać opiekę nad dzieckiem? dziecko zostawiamy dziadkom, a dokładniej babci :)

Comments are closed.