Oświadczenie o opiece nad osobą starszą – wzór + omówienie

Jak napisać oświadczenie o opiece nad osobą starszą? każda osoba sprawująca opiekę nad osobą starszą ma możliwość uzyskania od państwa wsparcia finansowego lub fizycznej pomocy w sprawowaniu takiej opieki (np. pomocy pielęgniarki).

Wstęp

Uzyskanie takich świadczeń wymaga jednakże złożenia odpowiednich wniosków i niezbędnych załączników, między innymi takich jak oświadczenie o opiece nad osobą starszą. Jak je napisać? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór oświadczenia, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o opiece nad osobą starszą wzór

Oświadczenie-o-opiece-nad-osoba-starsza-wzor-doc-pdf

Oświadczenie o opiece nad osobą starszą wzór

Jaka pomoc finansowa przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad seniorem?

Oświadczenie o opiece nad osobą starszą sporządza się między innymi w celu uzyskania od państwa takich świadczeń, jak:

 • dodatek pielęgnacyjny – dla osób z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, czyli osób o sprawności ograniczonej w takim stopniu, że powoduje to konieczność długotrwałej lub stałej opieki oraz pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Świadczenie to przysługuje również rencistom i emerytom, niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz automatycznie wszystkim tym, którzy ukończyli 75 rok życia. Dodatku pielęgnacyjnego nie uzyska natomiast osoba uprawniona do renty lub emerytury, ale przebywająca jednocześnie w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo leczniczym.
 • zasiłek pielęgnacyjny – dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przyznawany w celu pokrycia wydatków, jakie wiążą się z zapewnieniem pomocy i opieki innej osoby. Wsparcie to przysługuje automatycznie każdej osobie po ukończeniu 75. roku życia.
 • zasiłek opiekuńczy – dotyczy konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, np. małżonkiem, rodzicami, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem czy dziećmi powyżej 14 roku życia – jeśli pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku opieki nad seniorami zasiłek opiekuńczy wypłaca się przez maksymalnie 14 dni w danym roku kalendarzowym. W przypadku opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny zasiłek przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni. Wsparcie to jest przyznawane wyłącznie w przypadku, gdy żaden inny członek rodziny nie może sprawować opieki nad osobą potrzebującą.

Gotowy wzór oświadczenia pobierzesz powyżej.

Na jaką pomoc można liczyć sprawując opiekę nad seniorem?

Poza wsparciem finansowym osobom niesamodzielnym z racji choroby, wieku czy innych przyczyn przysługuje także pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomoc ta dotyczy osób, które są samotne lub których rodzina nie jest w stanie zapewnić im takiego wsparcia.

 

Usługi opiekuńcze to pomoc dotycząca:

 • zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,
 • opieki higienicznej,
 • pielęgnacji zaleconej przez lekarza,
 • zapewniania kontaktów z otoczeniem.

Z kolei specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb, które wynikają z rodzaju niepełnosprawności lub schorzenia i są świadczone przez osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie zawodowe.

Wszelkie usługi opiekuńcze przyznawane są przez ośrodek pomocy społecznej, który ustala ich zakres oraz okres i miejsce świadczenia. Warunki przyznawania takiej pomocy oraz warunki odpłatności za usługi opiekuńcze wyznacza rada gminy.

Osoba chora może ubiegać się także o pomoc pielęgniarki – doraźną lub długoterminową. Przyznawana jest ona osobom przewlekle chorym, a kwalifikacją pacjentów do objęcia taką opieką zajmują się lekarze pierwszego kontaktu, którzy określają stan chorego wraz z rodzajem niezbędnej mu pomocy.

Jak wygląda wzór oświadczenia o opiece nad osobą starszą?

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą starszą jest niezbędnym załącznikiem w procesie wnioskowania o zasiłki przyznawane w ramach wsparcia finansowego ze strony państwa. Jak napisać oświadczenie o opiece nad osobą starszą?

Warto wykorzystać w tym celu specjalny wzór, w którym znajduje się miejsce na wpisanie takich danych jak:

 • informacje o osobie składającej oświadczenie, tj. między innymi imię, nazwisko, miejsce zamieszkania,
 • informacje o osobie, nad którą sprawuje się opiekę, czyli imię, nazwisko oraz stopień pokrewieństwa,
 • miejscowość i data,
 • podpis.

Oświadczenie o opiece nad osobą starszą powinno zawierać również bardzo istotny zwrot, dotyczący świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Bez niego pismo może zostać uznane za nieważne.

 

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, zadaj je na forum, w specjalnie do tego celu przeznaczonym wątku: Jak napisać oświadczenie o opiece nad osobą starszą?

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,62 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze