Oświadczenie o opiece nad osobą starszą – wzór + omówienie

Jak napisać oświadczenie o opiece nad osobą starszą? każda osoba sprawująca opiekę nad osobą starszą ma możliwość uzyskania od państwa wsparcia finansowego lub fizycznej pomocy w sprawowaniu takiej opieki (np. pomocy pielęgniarki).

Uzyskanie takich świadczeń wymaga jednakże złożenia odpowiednich wniosków i niezbędnych załączników, między innymi takich jak oświadczenie o opiece nad osobą starszą. Jak je napisać? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór oświadczenia, który pobierzesz poniżej.

Jaka pomoc finansowa przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad seniorem?

Oświadczenie o opiece nad osobą starszą sporządza się między innymi w celu uzyskania od państwa takich świadczeń, jak:

 • dodatek pielęgnacyjny – dla osób z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, czyli osób o sprawności ograniczonej w takim stopniu, że powoduje to konieczność długotrwałej lub stałej opieki oraz pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Świadczenie to przysługuje również rencistom i emerytom, niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz automatycznie wszystkim tym, którzy ukończyli 75 rok życia. Dodatku pielęgnacyjnego nie uzyska natomiast osoba uprawniona do renty lub emerytury, ale przebywająca jednocześnie w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo leczniczym.
 • zasiłek pielęgnacyjny – dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przyznawany w celu pokrycia wydatków, jakie wiążą się z zapewnieniem pomocy i opieki innej osoby. Wsparcie to przysługuje automatycznie każdej osobie po ukończeniu 75. roku życia.
 • zasiłek opiekuńczy – dotyczy konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, np. małżonkiem, rodzicami, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem czy dziećmi powyżej 14 roku życia – jeśli pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku opieki nad seniorami zasiłek opiekuńczy wypłaca się przez maksymalnie 14 dni w danym roku kalendarzowym. W przypadku opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny zasiłek przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni. Wsparcie to jest przyznawane wyłącznie w przypadku, gdy żaden inny członek rodziny nie może sprawować opieki nad osobą potrzebującą.

Gotowy wzór oświadczenia pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o opiece nad osobą starszą wzór

Oświadczenie-o-opiece-nad-osoba-starsza-wzor-doc-pdf

Oświadczenie o opiece nad osobą starszą wzór

Na jaką pomoc można liczyć sprawując opiekę nad seniorem?

Poza wsparciem finansowym osobom niesamodzielnym z racji choroby, wieku czy innych przyczyn przysługuje także pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomoc ta dotyczy osób, które są samotne lub których rodzina nie jest w stanie zapewnić im takiego wsparcia.

Usługi opiekuńcze to pomoc dotycząca:

 • zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,
 • opieki higienicznej,
 • pielęgnacji zaleconej przez lekarza,
 • zapewniania kontaktów z otoczeniem.

Z kolei specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb, które wynikają z rodzaju niepełnosprawności lub schorzenia i są świadczone przez osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie zawodowe. Wszelkie usługi opiekuńcze przyznawane są przez ośrodek pomocy społecznej, który ustala ich zakres oraz okres i miejsce świadczenia. Warunki przyznawania takiej pomocy oraz warunki odpłatności za usługi opiekuńcze wyznacza rada gminy.

Osoba chora może ubiegać się także o pomoc pielęgniarki – doraźną lub długoterminową. Przyznawana jest ona osobom przewlekle chorym, a kwalifikacją pacjentów do objęcia taką opieką zajmują się lekarze pierwszego kontaktu, którzy określają stan chorego wraz z rodzajem niezbędnej mu pomocy.

Jak wygląda wzór oświadczenia o opiece nad osobą starszą?

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą starszą jest niezbędnym załącznikiem w procesie wnioskowania o zasiłki przyznawane w ramach wsparcia finansowego ze strony państwa. Jak napisać oświadczenie o opiece nad osobą starszą? Warto wykorzystać w tym celu specjalny wzór, w którym znajduje się miejsce na wpisanie takich danych jak:

 • informacje o osobie składającej oświadczenie, tj. między innymi imię, nazwisko, miejsce zamieszkania,
 • informacje o osobie, nad którą sprawuje się opiekę, czyli imię, nazwisko oraz stopień pokrewieństwa,
 • miejscowość i data,
 • podpis.

Oświadczenie o opiece nad osobą starszą powinno zawierać również bardzo istotny zwrot, dotyczący świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Bez niego pismo może zostać uznane za nieważne.

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, zadaj je na forum, w specjalnie do tego celu przeznaczonym wątku: Jak napisać oświadczenie o opiece nad osobą starszą?

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze