Umowa o opiekę nad osobą starszą WZÓR

Jak sporządzić umowę o opiekę nad osobą starszą? Praca jako opiekun do osób starszych to dla wielu osób szansa na samorozwój i dobry zarobek. Nawet jeśli świadczenie usług opiekuńczych traktujemy jako zawodową przygodę, warto zadbać, aby zatrudnienie było legalne.

Wstęp

umowa-o-opieke-nad-osoba-starsza-wzor-pdf-docNależy zawrzeć więc umowę o opiekę nad osobą starszą, która precyzuje wynagrodzenie, prawa jak i obowiązki opiekuna oraz wszelkie warunki współpracy pomiędzy stronami. Jak wygląda wzór umowy o opiekę nad osobą starszą? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, którą pobierzesz poniżej:

Umowa o opiekę nad osobą starszą wzór umowy

umowa-o-opieke-nad-osoba-starsza-wzor-pdf-doc

Umowa o opiekę nad osobą starszą wzór

Najkorzystniejsza umowa o opiekę to umowa o pracę

Niezależnie od tego, czy pracownik zajmuje się osobą starszą w kraju, czy za granicą, najkorzystniej będzie dla niego zalegalizować takie zatrudnienie w formie umowy o pracę.

W dokumencie znajdą się wtedy takie elementy, jak:

 • wskazanie miejsca wykonywania pracy,
 • określenie wysokości wynagrodzenia,
 • zapis dotyczący terminowego dokonywania płatności określonych w umowie,
 • oznaczenie czasu pracy,
 • opis warunków pracy,
 • wyliczenie obowiązków związanych z opieką nad osobą starszą i prawidłowe wykonywanie niniejszej umowy.

Warto też, aby w umowie pojawił się zapis, że zleceniodawca zobligowany jest do bieżącego informowania zleceniobiorcy (opiekuna) o każdej istotnej zmianie (np. zmiana leków, częstotliwość ich przyjmowania, każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania, itd.).

UWAGA: zawarcie umowy o pracę w celu sprawowania opieki nad seniorem jest równoznaczne z obowiązkiem odprowadzania przez pracodawcę podatków i składek ZUS w imieniu pracownika – chyba że zdecydujemy się na podpisanie umowy zlecenia.

Aby doprecyzować warunki zatrudnienia, wystarczy wypełnić przygotowany przez nas wzór umowa zlecenie opieka nad osobą starszą.

 

Jakie obowiązki pracownika należy zawrzeć w umowie o opiekę nad osobą starszą?

Umowa o świadczenie usług opiekuńczych (umowa zlecenia) powinna precyzować zakres obowiązków opiekunki. Pozwala to zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi pomocy seniorowi jeszcze przed rozpoczęciem współpracy.

Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z zakresem obowiązków i dodatkowo omówić ich szczegóły z pracodawcą, aby lepiej przygotować się do pracy.

Umowa o opiekę nad osobą starszą wzór sugeruje z reguły takie obowiązki opiekuna dla osób starszych:

 • pomoc we wstawaniu i poruszaniu się,
 • zapewnienie komfortu psychicznego,
 • dbanie o higienę podopiecznego,
 • dotrzymywanie towarzystwa,
 • wykonywanie podstawowych prac związanych z gospodarstwem domowym, w tym sprzątanie, pranie, gotowanie, robienie zakupów.

Jeśli umowa o opiekę nie zostanie sformułowana na piśmie, rodzina osoby starszej może w trakcie współpracy wymagać od opiekuna dodatkowych aktywności, dowolnie modyfikując czas pracy pracownika.

Tymczasem opiekun osób starszych powinien mieć zapewniony odpowiedni odpoczynek ze względu na odpowiedzialny charakter swojej pracy, szczególnie jeśli ma pod opieką osobę starszą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dlaczego warto zawrzeć umowę na opiekę nad osobami starszymi?

Legalne zatrudnienie w roli opiekuna dla osoby starszej to przede wszystkim komfort psychiczny. Osoba, która pracuje jako opiekun „na czarno” nie jest w żaden sposób zabezpieczona – nie chroni jej prawo.

Co prawda, może zarobić więcej, ale jeśli trafi na nieuczciwego pracodawcę, nie będzie w stanie uzyskać pomocy od żadnej instytucji.

Wypełniony wzór umowy dla opiekunki osób starszych pozwala zabezpieczyć się przed ewentualnością niewypłacania wynagrodzenia na czas czy też przed dokładaniem pracownikowi obowiązków wykraczających poza wcześniejsze ustalenia lub kompetencje.

Poza tym legalnie zawarta umowa to podstawa objęcia pracownika ubezpieczeniem i nabywania praw do emerytury.

W sporządzeniu dokumentu, który zalegalizuje zatrudnienie opiekuna dla seniora, pomocny będzie gotowy do wypełnienia druk – opieka nad osobami starszymi wzór umowy.

Pismo wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi osobowymi i dostosować listę obowiązków pracownika do potrzeb osoby starszej, ustalając przy tym adekwatne wynagrodzenie za pracę.

 

Samodzielne sprawowanie opieki nad osobą starszą

Rodzina, która samodzielnie sprawuje opiekę nad osobą starszą, nie musi zatrudniać opiekunki i nie jest pozostawiona bez pomocy ze strony państwa, bowiem z pomocą przychodzi Ośrodek Pomocy Społecznej.

Składając oświadczenie o opiece nad osobą starszą, może ubiegać się o wsparcie finansowe lub fizyczną pomoc, na przykład pomoc pielęgniarki.

Osobom opiekującym się starszymi członkami rodziny przysługuje:

 • Dodatek pielęgnacyjny – w przypadku osób z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (osób o sprawności ruchowej ograniczonej w takim stopniu, że istnieje konieczność długotrwałej lub stałej opieki i udzielania pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych). Prawo do świadczenia mają renciści i emeryci oraz wszyscy po ukończeniu 75. roku życia. Nie przysługuje ono osobom, które przebywają w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo leczniczym.
 • Zasiłek opiekuńczy – przysługuje osobom, które zajmują się chorym członkiem rodziny, pozostając z nim w jednym gospodarstwie domowym. Jest wypłacany maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym w przypadku seniorów i przez maksymalnie 60 dni w przypadku opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny. Świadczenie przyznaje się wyłącznie wtedy, kiedy inny członek rodziny nie może sprawować opieki nad daną osobą.
 • Zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany jest w przypadku opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, jego celem jest pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem takim osobom pomocy i opieki, przysługuje każdej osobie po ukończeniu 75. roku życia.

 

Podsumowanie

Jeśli osoba starsza nie ma przy sobie nikogo bliskiego, kto może płacić za korzystanie z pomocy innej osoby (opiekuna), sama może zawrzeć z opiekunem umowę dożywocia.

Umowa taka polega na przeniesieniu własności swojej nieruchomości (mieszkanie, dom, grunty) na opiekuna w zamian za dożywotnie sprawowanie opieki nad nią.

Umowę taką sporządza się u notariusza w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, ponieważ w grę wchodzi przeniesienie własności nieruchomości.

Bez względu jednak na formę zatrudnienia, najczęściej opiekun osoby starszej nie musi przyjmować jej pod swój dach w celu sprawowania długotrwałej opieki nad nią. Często bowiem opieka może odbywać się w miejscu zamieszkania osoby starszej.

Sporządzona umowa zlecenia powinna zawierać zapis dotyczący tej kwestii.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,58 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze