Umowa opieki nad osobą starszą wzór

Jak sporządzić umowę opieki nad osobą starszą? umowa opieki nad osobą starszą to sposób na zalegalizowanie zatrudnienia i ustalenie jasnych granic w odniesieniu do obowiązków opiekuna. Taka praca to dla wielu osób szansa na spełnienie się, samorozwój oraz przede wszystkim na dodatkowy zarobek. Nie warto jednak podejmować się jej bez zawarcia uprzednio odpowiedniej umowy.

Wstęp

umowa-o-opieke-nad-osoba-starsza-wzor-pdf-docCo powinna zawierać umowa o sprawowanie opieki nad osobą starszą, aby spełniała wszystkie formalne wymogi? W treści takiej umowy powinny znaleźć się wszelkie niezbędne elementy i informacje, które zabezpieczą interesy obu stron umowy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej pełnoprawnej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, który pobierzesz poniżej:

Umowa opieki nad osobą starszą wzór

umowa-o-opieke-nad-osoba-starsza-wzor-pdf-doc

Umowa o opiekę nad osobą starszą wzór

Umowa opieki nad osobą starszą w formie umowy o pracę

Umowa o pracę to dla osoby zatrudnionej najkorzystniejsza forma zatrudnienia, również w przypadku pracy polegającej na sprawowaniu opieki nad seniorem. Umowa opieki nad osobą starszą w formie umowy o pracę najlepiej chroni prawa pracownika i pracodawcy, ponieważ w odniesieniu do niej zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Pracy.

Jeśli pomiędzy opiekunem a osobą starszą zawierana jest umowa o pracę, dokument powinien uwzględniać:

 • oznaczenie miejsca wykonywania pracy przez opiekuna,
 • określenie wysokości należnego wynagrodzenia,
 • zapisy dotyczące terminowego wypłacania należnego wynagrodzenia określonego w umowie,
 • oznaczenie czasu pracy,
 • opis warunków pracy,
 • wyliczenie obowiązków związanych z opieką nad osobą starszą.

Warto pamiętać, że jeśli umowa o opiekę nad osobą starszą przyjmie formę umowy o pracę, to pracodawca będzie miał obowiązek odprowadzania w imieniu pracownika nie tylko zaliczki na podatek dochodowy, ale również składek ZUS. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku zawarcia umowy o opiekę w formie umowy zlecenia. 

Umowa o opiekę nad osobą starszą w formie umowy zlecenia

Interes pracownika i pracodawcy może zabezpieczać również umowa cywilnoprawna, która szczegółowo reguluje warunki współpracy pomiędzy stronami. Jeśli w grę wchodzi umowa zlecenie, opiekunka osób starszych powinna dopilnować, aby znalazły się w niej podobne ustalenia, jak w przypadku umowy o pracę.

Najważniejsze jest to, aby umowa o świadczenie usług opiekuńczych precyzowała zakres obowiązków opiekuna lub opiekunki. Ma to związek nie tylko z ustaleniem odpowiedniego wynagrodzenia za pracę, ale również z umożliwieniem opiekunowi lepszego przygotowania się do świadczenia usług. 

 

Umowa z opiekunką do osoby starszej powinna zawierać dokładną listę obowiązków pracownika. W przypadku opiekunów osób starszych są to najczęściej takie czynności, jak:

 • pomoc we wstawaniu i poruszaniu się,
 • dbanie o higienę podopiecznego,
 • zapewnienie seniorowi komfortu psychicznego,
 • dotrzymywanie seniorowi towarzystwa,
 • wykonywanie podstawowych prac domowych, takich jak sprzątanie, pranie, gotowanie czy robienie zakupów.

Kiedy podopieczny opiekuna jest osobą schorowaną – a w przypadku seniorów często tak właśnie jest – umowa o świadczenie usług opiekuńczych powinna zawierać zapisy dotyczące podawania jej leków. Warto zawrzeć w niej paragraf, który obliguje zleceniodawcę do informowania opiekuna o każdej zmianie dotyczącej sposobu leczenia seniora, w tym:

 • o zmianie podawanych leków,
 • zmianie częstotliwości podawania leków,
 • zmianie ilości lub kolejności podawanych leków. 

Dlaczego warto zawrzeć pisemną umowę na opieką nad osobą starszą?

Wypełniając przygotowany przez nas wzór umowy dla opiekunki osób starszych, strony mają możliwość precyzyjnego ustalenia warunków zatrudnienia, co tak naprawdę jest w interesie pracodawcy i pracownika, ale w szczególności chroni właśnie osobę zatrudnioną. 

Jeśli umowa o opiekę nad osobą starszą nie zostanie sformułowana na piśmie, senior i członkowie jego rodziny mogą stale dokładać opiekunowi nowych obowiązków, bez proporcjonalnego podwyższania wynagrodzenia.

Może to wiązać się również z dowolnym modyfikowaniem godzin czasu pracy, a przecież opiekun osoby starszej powinien mieć zapewniony odpowiedni odpoczynek. Jego praca ma odpowiedzialny charakter, nawet jeśli senior nie jest niepełnosprawny czy schorowany. 

Poza tym sformalizowanie zatrudnienia, czyli zawarcie zgodnej z przepisami umowy chroni pracownika i zapewnia mu komfort psychiczny. Gwarantuje możliwość dochodzenia swoich praw na wypadek braku wynagrodzenia czy wspomnianego już wyzysku (dokładania obowiązków, przedłużenia czasu pracy).

 

Pracując „na czarno”, można zarobić więcej, ale w przypadku natrafienia na nieuczciwego pracodawcę, opiekun nie ma do kogo zwrócić się o pomoc – nie chronią go żadne przepisy. Umowa w formie pisemnej – umowa zlecenia czy umowa o pracę – pozwala zabezpieczyć się przed różnymi niekorzystnymi ewentualnościami.

Co więcej, legalne zatrudnienie jest podstawą objęcia pracownika ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. Wiąże się również z nabywaniem praw do świadczenia emerytalnego. 

Sporządzenie umowy o opiekę nad osobą starszą nie jest przy tym niczym skomplikowanym. Wystarczy ująć na piśmie dane stron i datę oraz miejsce zawarcia umowy, a także opisać takie szczegóły zatrudnienia jak:

 • liczba godzin pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • obowiązki pracownika.

Umowa dożywocia zamiast umowy o opiekę

Jeśli osoba starsza wymagająca opieki ani członkowie jej rodziny nie mają środków na opłacenie opiekunki, mogą – równolegle do umowy o świadczenie usług opiekuńczych – zawrzeć z opiekunem umowę dożywocia. Jest to umowa, w ramach której prawa własności nieruchomości seniora zostają przeniesione na opiekuna w zamian za dożywotnie sprawowanie nad nim opieki. 

Taką umowę sporządza się u notariusza pod rygorem nieważności, ponieważ wiąże się ona z przeniesieniem własności nieruchomości, a każdy kontrakt tego typu musi przyjmować formę aktu notarialnego. Zawarcie umowy dożywocia nie jest równoznaczne z koniecznością zamieszkania z osobą starszą.

W celu sprawowania długotrwałej opieki nad seniorem opiekun nie musi przeprowadzać się do jej mieszkania ani przyjmować jej do siebie – często opieka może odbywać się w miejscu zamieszkania osoby starszej na takich samych warunkach, jak w przypadku zawarcia zwykłej umowy zlecenia czy umowy o pracę.

Innym rozwiązaniem na wypadek braku środków na opłacenie opiekunki dla osoby starszej jest zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o wsparcie finansowe lub pomoc pielęgniarki. Na osobę starszą można otrzymać zasiłek opiekuńczy, dodatek pielęgnacyjny lub zasiłek pielęgnacyjny.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze