Odwołanie od decyzji MOPS w sprawie odmowy umieszczenia babci w domu opieki społecznej

Forum prawneKategoria: Wzór pismaOdwołanie od decyzji MOPS w sprawie odmowy umieszczenia babci w domu opieki społecznej
Rodzinka zapytał 3 lata temu

Ja. Wnuk wziąłem babcię pod opiekę 1.5 roku temu, gdyż miała problemy z zaćmą. Obecnie opiekuje się nią żona która choruje na RZS i nie jest w stanie się dużej nią zajmować z powodu choroby (rehabilitacja, szpital, sanatorium), a ja pracuję na 3 zmiany. MOPS stwierdził, że nie ma przesłanek do umieszczenia babci w domu opieki społecznej.

Babcia nie może być sama, ponieważ stwierdzono zespół otępienny i zapomina. Proszę o pomoc jak napisać odwołanie od decyzji MOPS w sprawie odmowy umieszczenia babci w domu opieki społecznej?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

zgodnie z przepisem art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Odnosząc się do powyżej cytowanej regulacji oraz argumentów, jakie zostały użyte w niekorzystnej dla Państwa decyzji, można przygotować odwołanie, o tym jak napisać odwołanie od decyzji MOPS <– pisaliśmy tutaj, a poniżej zamieszczam gotowy do pobrania wzór odwołania:

Odwołanie-od-decyzji-MOPS-wzor-pisma-doc-pdf

Odwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma

W odwołaniu należy postarać się wykazać, że zaskarżona decyzja została wydana na podstawie błędnej oceny stanu faktycznego i stwierdzeniu, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione przesłanki materialnoprawne z art. 54 ustawy o pomocy społecznej.

W treści odwołania należy starać się wykazać, że babcia wymaga całodobowej opieki z powodu wieku i choroby oraz że nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu – z uwagi na chorobę oczu i innych zaburzeń nie jest w stanie m.in. przygotować sobie posiłków, zadbać o higienę, pobrać leki.

Następnie należy starać się wykazać, że rodzina nie ma możliwości zapewnienia babci niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Trzeba wyjaśnić, że inni członkowie rodziny nie posiadają możliwości wykonywania usług opiekuńczych w stosunku do babci.  Pod uwagę należy wziąć sytuację dzieci babci oraz pozostałych wnuków.

Dodam, że dla uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia należy udowodnić, że nikt z rodziny nie podejmie się opieki nad babcią ze względu na wykonywaną pracę, opiekę nad innym członkiem rodziny lub własne problemy zdrowotne.

Do odwołania należy dołączyć zaświadczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia babci oraz Twoje żony (jako opiekunki babcie do czasu aż sama zaczęła mieć problemy ze zdrowiem). Załącznikiem powinno być również Twoje oświadczenie, że z uwagi na obowiązki zawodowe nie możesz sprawować codziennej opieki nad babcią (oświadczenie można zastąpić zaświadczeniem pracodawcy o wykonywaniu pracy w systemie trzyzmianowym).

Podobne: