Odwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma POTRZEBNY!

Forum prawneKategoria: Wzór pismaOdwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma POTRZEBNY!
Maria zapytał 3 lata temu

Witam! chodzi o odwołanie od decyzji mops, proszę o pomoc w napisaniu odwołania. Wczoraj dostałam decyzję z MOPS-u o uchyleniu prawa do zasiłku rodzinnego na dzieci, nie dostanę też dodatków z tytułu kształcenia.

Byłam dziś osobiście w MOPS-ie ale powiedzieli mi, że jeśli nie zgadzam się z decyzją, to mam złożyć pisemne odwołanie do MOPS. Ponoć decyzja nie jest jeszcze prawomocna, dlatego muszę szybko działać, proszę o szybką pomoc, jak napisać takie odwołanie?

10 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

W przypadku otrzymania negatywnej decyzji od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) można złożyć odwołanie. Wzór odwołania znajduje się poniżej:

Odwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma

Odwołanie-od-decyzji-MOPS-wzor-pisma-doc-pdf

Odwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma

Co to jest odwołanie? jest to środek odwoławczy, dzięki któremu zwracamy uwagę urzędu na niesłuszną wg nas podjętą decyzję. Złożenie odwołania do MOPS gwarantuje nam Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: Kodeks postępowania administracyjnego a także Ustawa z dnia 13 października 1998 roku: o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jak złożyć odwołanie do MOPS? odwołanie wnosi się na piśmie (wzór do pobrania znajduje się w górnej części odpowiedzi) do organu odwoławczego, za pośrednictwem organu (MOPS), który wydał zaskarżoną decyzję. Jasno mówi o tym art. 129 § 1 k.p.a.

Jeśli więc negatywną decyzję wydała pomoc społeczna, to odwołanie kierujemy do MOPS-u, a MOPS odwołanie przekaże do SKO, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jeśli sam nie wyda nowej pozytywnej decyzji. Jasno mówi o tym art. 133 K.p.a.:

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132 uwzględnienie odwołania przez organ pierwszej instancji.

Na złożenie odwołania masz 14 dni od dnia otrzymania negatywnej decyzji z MOPS.

Co powinno znaleźć się w odwołaniu? przede wszystkim powinno to być następujące dane:

 • dane i adres osoby, która składa odwołanie,
 • miejscowość i data sporządzenia pisma,
 • odpowiednie zatytułowanie pisma,
 • numer – oznaczenie zaskarżanej decyzji,
 • uzasadnienie żądania,
 • własnoręczny podpis.

Uzasadnienie odwołania nie jest konieczne, jednak mimo wszystko warto je napisać, by nakierować MOPS na podjęcie właściwej decyzji.

Złożenie odwołania do MOPS-u jest bezpłatne i nie podlega żadnym opłatom. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał 7 dni na ustosunkowanie się do Twojego odwołania, wydając nową decyzję.

Jeśli przegapisz czas na złożenie odwołania (przypominam, że jest 14 dni), to wciąż możesz je złożyć, jeśli spełnisz kilka warunków:

 1. Udowodnisz niemożność odebrania decyzji z MOPS np. z powodu pobytu w szpitalu.
 2. Sporządzisz osobny wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania.
 3. Złożysz oba pisma w ciągu 7 dni od daty, w której miałaś możliwość działania (np. po wyjściu ze szpitala).

Wtedy, odwołanie kieruje się bezpośrednio do SKO (Samorządowego Kolegium Odwoławczego).

Podobne wątki:

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Podobne wyszukania:

 • odwołanie od decyzji mops
 • odwołanie od decyzji mops do sko wzór
 • odwołanie od decyzji mops wzór
 • wzory odwołań od decyzji mops
 • odwołanie od decyzji mops rodzinne wzór
 • odwołanie od decyzji mops świadczenie pielęgnacyjne wzór
 • odwołanie od decyzji mops zasiłek rodzinny wzór
 • jak napisać odwołanie od decyzji mops wzór

Barbara odpowiedział 3 lata temu

Potrzebuję wzór odwołania od decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego. Musiałam zwolnić się z pracy żeby zająć się babcią. Babcia ma Alzheimera i zagraża swojemu bezpieczeństwu. Babcia ma syna, który uzasadnił i udowodnił, że nie może zajmować się mamą. Wczoraj przyszła decyzja z MOPS o odwołaniu zasiłku pielęgnacyjnego, chodzi o syna, który niewtaszczająco przekonał MOPS, że on nie może sprawować opieki nad swoją mamą i z tego względu nie ma podstaw do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego… proszę o pomoc, co robić?

anonimowy pomocnik odpowiedział 3 lata temu

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), to napisz odwołanie. Jeśli nic z tym nie zrobisz, to nie będziesz mieć żadnego wpływu na negatywną odpowiedź ze strony MOPS–u.

W zależności od tego gdzie mieszkasz (miasto czy wieś), odwołanie adresujesz albo do MOPS, albo do GOPS (gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). To, o czym powinnaś jeszcze wiedzieć, to tak naprawdę ZUS decyduje o tym, czy otrzymasz dany zasiłek bądź świadczenie, MOPS lub GOPS natomiast, jest organem, który dane wsparcie wypłaca.

Możliwość złożenia odwołania gwarantuje Ci Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: Kodeks postępowania administracyjnego oraz w Ustawie z dnia 13 października 1998 roku: o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2020.0.266 t.j. – Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Czy odwołanie od decyzji MOPS/GOPS jest bezpłatne? tak! odwołanie aktualnie nie podlegam żadnym opłatom administracyjnym.

Pynik odpowiedział 3 lata temu

Gdzie znajdę wzory odwołań od decyzji mops?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

jak-gdzie-zlozyc-odwolanie-do-mops

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu
Odwołanie-od-decyzji-MOPS-wzor-pisma-doc-pdf

Odwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma

Kata odpowiedział 3 lata temu

Zwracam się do was z takim problemem, jakiś czas temu złożyłam podanie o zapomogę społeczną, opisałam, że potrzebuję pieniędzy na opłaty za media, na ogrzewanie i na leki. Otrzymałam decyzję, w której MOPS tylko częściowo pokryje opłaty, o które prosiłam.

Nie dostanę pomocy pieniężnej na opłaty za media (rachunki). Wysłałam w związku z tym pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, bo nie zgadzam się z decyzją odnośnie pokrywania rachunków za media przez MOPS. W uzasadnieniu napisano:

Ograniczona wielkość środków na realizację świadczeń pomocy społecznej nie pozwala Ośrodkowi na zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

Czy mam szansę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby przez SKO? czy faktycznie gminy nie mają środków na pokrywanie takich potrzeb?

Iwona K. odpowiedział 3 lata temu

w piątek otrzymałam decyzję z MOPR-u w sprawie nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych w grudniu w 2019 r. komornik sądowy prowadzący egzekucję alimentacyjną wyegzekwował kwotę 300 zł od dłużnika alimentacyjnego MOPR policzył, że to kwota 600 zł i nakazuje zwrócić ją wraz z odsetkami.

Nie wiedziałam, że biorąc od komornika kwotę 300 zł – będę musiała oddawać dwa razy tyle. W dodatku MOPR został o tym poinformowany przy składaniu wniosku na nowy okres.

Przysłali mi też informację o wszczęciu postępowania, odwołałam się od decyzji, wysyłając im pismo, a także telefonicznie, że kwota 300 zł, którą wyegzekwował komornik, wliczona została w alimenty zaległe, a nie w bieżące alimenty.

Lecz oni domagają się zwrócenia kwoty 600 zł z odsetkami. Komornik, wydając zaświadczenie o bezskuteczności alimentów, uwzględnił na obu zaświadczeniach informację o tym, że wyegzekwował kwotę 300 zł zamiast na jednym więc MOPR policzył podwójnie.