Upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie dziecka WZÓR

Jak napisać upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie dziecka? wykonywanie władzy rodzicielskiej może być utrudnione w związku z częstymi wyjazdami rodziców np. do pracy w obcym państwie. W takiej sytuacji warto zadbać o właściwe — nie tylko faktyczne powierzenie opieki nad dzieckiem. Najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie udzielenie wybranej osobie pełnomocnictwa do podejmowania decyzji dotyczących leczenia i edukacji dziecka.

Wprowadzenie

Sprawdź, kiedy i w jaki sposób przygotować upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie dziecka by było ono prawnie skuteczne, czyli honorowane przez lekarzy i szkołę. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawie dziecka w formie pełnomocnictwa, które pobierzesz poniżej:

Upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie dziecka – wzór

upowaznienie-do-podejmowania-decyzji-w-sprawie-dziecka-wzor-pdf-doc

Upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie dziecka – wzór

Jak uregulować opiekę nad dzieckiem, kiedy rodzice wyjeżdżają za granicę?

Jeśli małoletnie dziecko zostaje „samo” w kraju, bo jego rodzice pracują za granicą, należy we właściwy sposób dopełnić czynności prawnych związanych z ustanowieniem dla niego opiekuna faktycznego.

W zależności od „rangi” podejmowanych decyzji należy przygotować:

  • pisemne upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie dziecka
  • upoważnienie notarialne

…lub zwrócić się do sądu rodzinnego o wydanie orzeczenia w sprawie opiekuna prawnego. Wówczas na wniosek rodziców, sąd orzeknie o zawieszeniu ich władzy rodzicielskiej, wyznaczając jednocześnie zaproponowaną przez nich osobę, np. babcię na opiekuna prawnego małoletniego dziecka.

Jak przygotować upoważnienie do decydowania o leczeniu dziecka?

Decyzje o leczeniu dziecka mogą podejmować wyłącznie rodzice, jeżeli posiadają władzę rodzicielską, ewentualnie opiekunowie prawni dziecka. W razie braku możliwości uzyskania zgody na leczenie, placówka medyczna może wystąpić z odpowiednim wnioskiem do sądu rodzinnego.

W takiej sytuacji bezpieczeństwo dziecka może być jednak faktycznie zagrożone. Dlatego wyjeżdżając do innego kraju np. za pracą, warto od razu przygotować odpowiednie upoważnienie do leczenia dziecka.

Należy jednak pamiętać, że upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie leczenia dziecka nawet to przygotowane na piśmie, czy podpisanie przed notariuszem nie będzie honorowane w placówkach medycznych, szpitalach, a nawet gabinetach stomatologicznych.

Aby upoważnienie było prawnie skuteczne, powinno zostać przygotowane w formie pełnomocnictwa.

Powyższe zostało potwierdzone m.in. uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 roku wydaną w sprawie IIICZP 19/15 w odpowiedzi na zapytanie Sądu Okręgowego o treści:

Czy rodzic w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej może skutecznie udzielić pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu medycznego u jego małoletniego dziecka?

Sąd Najwyższy wskazał, że:

Przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody przewidzianej w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 464).

Dlatego zamiast upoważnienia, przygotowaliśmy gotowe do wypełnienia pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w sprawie dziecka, wzór pełnomocnictwa pobierzesz poniżej:

 

Jak przygotować pełnomocnictwo dotyczące leczenia dziecka?

Przed wyjazdem za granice, rodzic powinien więc przygotować pełnomocnictwo o decydowaniu o dziecku.

W tym miejscu wypada wyjaśnić, czym jest pełnomocnictwo. Otóż zgodnie z obowiązującym prawem pełnomocnictwo to upoważnienie wybranej osoby do działania w imieniu mocodawcy wyrażone poprzez oświadczenie woli. Pełnomocnictwo powinno obejmować prawo do wykonywania czynności prawnych przez mocodawcę — reprezentowanie lub zastępowanie mocodawcy w stosunkach prawnych z innymi podmiotami w z góry ustalonym zakresie.

Należy również dodać, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem pełnomocnictwo do decydowania o dziecku nie może być oświadczeniem uprawniającym do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących dziecka. W treści pełnomocnictwa rodzic musi ująć zakres spraw, do których wykonania upoważnia wybraną osobę.

Jeśli upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie dziecka ma dotyczyć leczenia w treści pełnomocnictwa, należy zawrzeć taki właśnie zapis. Pełnomocnictwo może dotyczyć wyrażenia jednorazowej zgody np. na planowany zabieg lub wszystkich czynności związanych z ewentualnymi potrzebami zdrowotnymi dziecka, jakie mogą wyniknąć w przyszłości.

Pełnomocnictwem można również regulować inne sprawy dotyczące dziecka. Zawsze jednak należy określić zakres pełnomocnictwa, wskazując np. że mocodawca został upoważniony do wyrażenia zgody na wyjazd dziecka na obóz, zmianę szkoły lub podjęcie nauki w szkole muzycznej itp.

Podsumowanie

  • Kwestie dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem i wyznaczania opiekuna tymczasowego określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  • Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie pozwalają na udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania władzy rodzicielskiej, ponieważ władza rodzicielska przysługuje wyłącznie rodzicom dziecka.
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy zobowiązuje rodziców do osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, a w przypadku wyjazdu rodziców poza miejsce przebywania dziecka, rodzice powinni przekazać sprawowanie władzy i opieki nad dzieckiem osobie do tego wyznaczonej.
  • Do udzielenia pełnomocnictwa wymagany jest podpis obu rodziców, jeśli oboje rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem. Jeśli jednak władzę rodzicielską posiada tylko jeden rodzic, to podpis drugiego rodzica, któremu odebrano prawa rodzicielskie – nie jest potrzebny. Zatem w sytuacji, gdy tylko jeden z rodziców posiada władzę rodzicielską, może on w pełni niezależnie decydować o sprawach dziecka.
  • W przypadku całkowitego zawieszenia władzy rodzicielskiej na czas wyjazdu rodziców zastosowanie ma przepis który zgodnie z art. 110. Zawieszenie władzy rodzicielskiej:

§ 1. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.

§ 2. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie dziecka WZÓR”
  1. Marila Dubała

    W przypadku jakich spraw dziecka można napisać upoważnienie/pełnomocnictwo? szkoła? dentysta? wyjazdy z klasą na jednodniowe wycieczki? wyjeżdżam za granicę i chcę upoważnić dziadków do opieki nad dwojgiem dzieci. Wyjeżdżam na 3 miesiące do pracy sezonowej.

Comments are closed.