Upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem WZÓR

Jak napisać upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem? w sytuacji, kiedy rodzice małoletniego dziecka wyjeżdżają do pracy za granicę lub pracują z dala od swojego stałego miejsca zamieszkania, albo gdy muszą nagle wyjechać na dzień, dwa lub na dużej, to dla dobra samego dziecka, powinni zadbać o sformalizowanie powierzenia sprawowania opieki nad dzieckiem.

Bez względu na to, czy opiekę nad małoletnim dzieckiem sprawować będą dziadkowie, czy inni członkowie najbliższej rodziny również ci wspólnie zamieszkujący z dzieckiem, upoważnienie do sprawowania opieki powinno zostać udzielone na piśmie!

Wstęp

ważneSprawdź, kiedy i jak przygotować upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem, oraz pobierz fachowo przygotowany przez nas wzór upoważnienia dla dziadków, który znajduje się poniżej:

Upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem wzór

upowaznienie-dla-dziadkow-do-opieki-nad-dzieckiem-wzor-pdf-doc

Upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem – wzór

Jeśli natomiast upoważnienie ma być przekazane jedynie babci, to poniżej znajdziesz dedykowany dla babci wzór upoważnienia:

Upoważnienie dla babci do opieki nad dzieckiem wzór

Upoważnienie dla babci do opieki nad dzieckiem wzór

Upoważnienie dla babci do opieki nad dzieckiem wzór

Kiedy przygotować upoważnienie do opieki nad dzieckiem pod nieobecność rodziców?

Tak jak wskazałam na wstępie, jeśli dziecko zostaje przez krótszy bądź dłuższy czas – jednak już nawet kilka dni pod opieką innej osoby niż rodzic, któremu przysługuje władza rodzicielska, kwalifikuje się, by przygotować odpowiednie upoważnienie.

Najczęściej występujące sytuacje, kiedy upoważnienie do opieki jest niezbędne to:

  • wyjazd rodziców do pracy za granicę
  • praca rodziców w czasie tygodnia poza miejscem ich stałego zamieszkania
  • wyjazd rodziców na urlop,
  • nagły, nieoczekiwany wyjazd z różnych powodów.

Nie można jednak zapomnieć, że upoważnienie do opieki nad dzieckiem dla babci, dziadka lub innego członka rodziny, powinno zostać udzielone również w sytuacji, gdy dziecko spędza wakacje właśnie u tej osoby.

Do czego służy upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem?

Pod nieobecność rodziców, może dojść do wystąpienia sytuacji, w których niezbędne jest wyrażenie zgody – złożenie odpowiedniego oświadczenia dotyczącego osoby samego dziecka.

Zaznaczyć należy, że wszelkie decyzje związane z:

  • leczeniem
  • edukacją
  • wyjazdami dziecka za granicę

…wymagają udzielenia zgody przez rodziców lub tego rodzica, który sprawuje władzę rodzicielską. Dlatego kiedy rodzic faktycznie nie wykonuje władzy rodzicielskiej, powinien zadbać o to, by inna – wyznaczona przez niego osoba mogła wyrazić zgodę za niego.

Upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem będzie dokumentem, którym można się posłużyć m.in. w szkole.

Upoważnienie dla babci do opieki nad dzieckiem wzórNiemniej jednak w większości sytuacji opieka faktycznie nie wystarczy. Aby dziadkowie zostali potraktowani przez władzę szkoły, przedszkola lub żłobka, jak pełnoprawni opiekunowie, powinni posiadać notarialne upoważnienie od rodziców dziecka lub sądowe orzeczenie.

Tylko wówczas zostanie im udzielony dostęp do informacji o postępach w nauce dziecka oraz będą władni podejmować decyzję, dla których akceptacji potrzebna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego dziecka.

Dodatkowo opiekun faktyczny nie posiada kompetencji, by domagać się na dziecko odpowiednich świadczeń wypłacanych przez państwo – dla uzyskania świadczenia 500 plus, czy innych zasiłków rodzinnych musi zostać uregulowana opieka prawna np. przez sądowe zawieszenie władzy rodzicielskiej na czas pobytu rodziców dziecka za granicą.

Jak przygotować upoważnienie dla dziadków do lekarza?

Nie można zaprzeczyć, że upoważnienie do podejmowania decyzji odnośnie leczenia dziecka w ramach opieki zdrowotnej powinno zostać udzielone opiekunom faktycznym zawsze, gdy rodzice opuszczają kraj.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że możliwość korzystania przez dziecko z opieki medycznej w tym innych świadczeń zdrowotnych uzależnione jest od zgody przedstawiciela ustawowego, a gdy porozumienie z nim jest niemożliwe za zgodą sądu.

Z uwagi na powyższe, warto zadbać o to, by faktyczny opiekun dziecka posiadał właściwe umocowanie. Upoważnienie dla babci do lekarza lub innego członka rodziny powinno zostać złożone w placówce, w której dziecko korzysta z opieki lekarza pierwszego kontaktu. Wzór upoważnienie dla dziadków do lekarz pobierzesz poniżej:

Upoważnienie dla dziadków do lekarza – wzór

upowaznienie-dla-dziadkow-do-lekarza-wzor

Upoważnienie dla dziadków do lekarza – wzór

Na koniec zaznaczyć należy, że sąd orzekając o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, wskazuje osobę opiekuna prawnego. Władza rodzicielska zostaje przywrócona na wniosek rodziców – po ustaniu przyczyny jej zawieszenia.

Podsumowanie

  • W przypadku rodziców ignorujących kwestię sprawowania opieki nad dzieckiem pod ich nieobecność, osoby trzecie, nauczyciele, sąsiedzi, bądź członkowie rodziny mogą anonimowo powiadomić Sąd o braku sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodziców z powodu ich wyjazdu np. za granicę. W takich przypadkach sąd może zawiesić rodzicom sprawowanie władzy rodzicielskiej, chyba że rodzice przekazali formalnie upoważnienie do opieki nad dziećmi dziadkom lub innym członkom rodziny.
  • Ani upoważnienie, ani pełnomocnictwo notarialne nie jest dokumentem pozwalającym przekazać opiekę prawną nad dzieckiem. Do przekazania opieki prawnej nad dzieckiem (ustanowienie opieki prawnej) zaangażować należy sąd. Natomiast we wniosku o ustanowienie opieki prawnej dla małoletniego należy krótko, lecz treściwie opisać swoją sytuację życiową, wskazując osobę bądź osoby, które miałyby sprawować opiekę nad dzieckiem na czas wyjazdu rodzica/rodziców. Gdzie złożyć wniosek o ustanowienie opieki? wniosek należy złożyć do właściwego sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich.
  • W nagłych sytuacjach, gdy w grę wchodzi stan zdrowia dziecka i wymagane są poważniejsze czynności medyczne, np. dziecko musi mieć przeprowadzony zabieg (w tym także np. wizyta u dentysty z bolącym zębem), lekarz najpierw powinien dążyć do nawiązania kontaktu z opiekunem prawnym dziecka, by otrzymać zgodę na zabieg. Jeśli jednak próba nawiązania kontaktu jest nieskuteczna, lekarz w trosce o życie i zdrowie dziecka może podjąć interwencję medyczną polegającą na ratowaniu zdrowia bądź życia dziecka.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 votes, average: 4,72 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze