Powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej WZÓR (pdf i doc)

Jak napisać powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej? jeśli przydarzył Ci się wyjazd za granicę, hospitalizacja, wycieczka, nieprzewidziany wyjazd, a może jakaś inna przemijająca okoliczność mogąca stanowić podstawę powierzenia opieki nad dzieckiem osobie trzeciej, to należy sporządzić dokument, który poświadczy przekazanie pieczy nad dzieckiem osobie trzeciej.

Co ważne, ustanowienie tymczasowego opiekuna dla dziecka nie zwalnia rodziców z wykonywania pieczy rodzicielskiej, a jedynie uprawnia daną osobę trzecią do reprezentowania dziecka między innymi u lekarza, w przedszkolu czy w szkole.

Wstęp

Powierzenie-opieki-nad-dzieckiem-osobie-trzeciej-wzor-doc-pdfCo warto wiedzieć na temat powierzenia opieki nad dzieckiem innej osobie i jakie konsekwencje niesie za sobą niedopilnowanie takich formalności przed wyjazdem? o wszystkim przeczytasz w poniższym poradniku, zamieszczam też gotowy do pobrania wzór powierzenia opieki nad dzieckiem osobie trzeciej:

Powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej

Powierzenie-opieki-nad-dzieckiem-osobie-trzeciej-wzor-doc-pdf

Powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej wzór

Czy można sprawować opiekę nad dzieckiem na odległość?

Władza rodzicielska jest czymś, co w świetle przepisów prawa przysługuje obojgu rodzicom. Obejmuje ona przede wszystkim prawo i obowiązek rodziców do sprawowania pieczy nad osobą oraz majątkiem dziecka, a także do wychowania małoletniego z poszanowaniem jego praw i godności.

Rodzice coraz częściej jednak zostawiają dziecko pod opieką innego członka rodziny (babci, dziadków, cioci, przyjaciółki), np. realizując nieprzewidziany wyjazd.

Należy wiedzieć, że tymczasowy opiekun i sprawowana przez niego opieka nad dzieckiem, to tylko opieka faktyczna, gdyż z punktu widzenia przepisów prawa taki opiekun nie ma żadnych uprawnień do decydowania o sprawach małoletniego ani do kierowania jego postępowaniem.

Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, zamieszczam powyżej gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór wniosku o powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej.

wedDokument należy sporządzić, gdy oddajemy osobie trzeciej nasze dziecko pod opiekę, w piśmie określić należy okres, w jakim dziecko przebywać będzie pod opieką opiekuna, może to być kilka godzin, jeden dzień, jeden tydzień itd.

Komu można powierzyć opiekę nad dzieckiem?

Dokument powierzający opiekę nad dzieckiem osobie trzeciej powinien wskazywać na konkretną osobę, która na określony czas przejmie rolę opiekuna. Warto wiedzieć, że tymczasowym opiekunem nie może być osoba, która:

 • została pozbawiona praw publicznych,
 • nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • została pozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • została skazana za przestępstwo przeciwko obyczajności lub wolności seksualnej
 • została skazana za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby,
 • została skazana za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę osoby małoletniej lub we współdziałaniu z małoletnim.

 

Ponadto, nowym opiekunem prawnym nie może zostać też osoba, wobec której orzeczono:

 • zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem, wychowywaniem lub edukacją małoletnich, a także z opieką nad małoletnimi,
 • obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub środowiskach,
 • zakaz kontaktowania się z określonymi osobami,
 • zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu.

Z oczywistych powodów – opieki nad dzieckiem nie można przekazać także komuś, w stosunku do kogo zachodzi duże prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się właściwie z obowiązku opiekuna.

Najczęstszym przypadkiem jest więc powierzenie opieki nad dzieckiem dziadkom lub innym członkom bliskiej rodziny, a nawet zaufanym przyjaciołom rodziny.

Jak wygląda powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej?

ważnePowierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej to nic innego, jak udzielenie pełnomocnictwa, czyli upoważnienia, które informuje o prawie do wykonywania opieki nad dzieckiem.

Rodzice, którzy pragną tymczasowo przekazać pieczę nad małoletnim komuś innemu, muszą sporządzić pismo, w którym znajdzie się szereg bardzo istotnych informacji wraz z wyrażeniem woli oddania dziecka pod tymczasową opiekę (tutaj sugeruję pobrać wzór pisma, który przygotowaliśmy).

Co bardzo ważne, w piśmie należy zamieścić oświadczenie tymczasowego przeniesienia opieki nad dzieckiem na wskazaną osobę pełnoletnią na określony czas.

Jeśli rodzice przekazują opiekę nad dzieckiem osobie trzeciej na dłużej, to warto poinformować o nowym stanie rzeczy nauczycieli dziecka, aby wiedzieli, z kim powinni kontaktować się w sprawach ucznia.

Brak formalnego przekazania opieki nad dzieckiem osobie trzeciej

ważnePrzekazanie opieki nad dzieckiem babci czy cioci bez dopełnienia formalności niesie za sobą konsekwencje, z których wielu rodziców często nie zdaje sobie sprawy.

Małoletni nadal pozostaje objęty obowiązkiem szkolnym, za który odpowiedzialność ponosi rodzic. Uczęszczanie do szkoły wiąże się z kolei z wieloma sprawami, na które tylko opiekun może udzielić pisemnej zgody.

Koniec końców, dziecko bez ustalonego opiekuna nie będzie mogło między innymi:

 • zapisać się do wybranej placówki oświatowej,
 • zmienić trybu nauczania,
 • zmienić profilu klasy,
 • wziąć udziału w zajęciach sportowych, pozalekcyjnych czy w konkursach,
 • wyjechać na wycieczkę szkolną,
 • skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej na terenie szkoły,
 • korzystać z opieki medycznej.

 

Podobnie będzie w przypadku nieprzewidzianej wizyty u lekarza lub w szpitalu.

Wzór pisma który przygotowaliśmy, można użyć do wielu celów i w różnych sytuacjach, pismo można przekształcić w powierzenie opieki nad dzieckiem babci, powierzenie opieki nad dzieckiem dziadkom jeśli oboje żyją, powierzenie opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu itd.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze