Upoważnienie do opieki nad dzieckiem na wakacjach WZÓR

Jak napisać upoważnienie do opieki nad dzieckiem na wakacjach? Wakacje to czas, kiedy opiekę nad dziećmi często powierzamy innym członkom rodziny: babci, dziadkom, cioci, kuzynostwu, a nawet osobom, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni – koleżanki, koledzy, sąsiedzi.

Wstęp

wzor-pismaWysyłając dziecko na wakacje z inną osobą, niż rodzic, warto zadbać o prawidłowe zabezpieczenie jego interesów m.in. dostęp do opieki lekarskiej. Bez względu na miejsce wypoczynku – Polska, czy zagranica – koniecznie należy przygotować tymczasowemu opiekunowi odpowiednie upoważnienie do opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu za granicę (pełnomocnictwo). Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia do opieki nad dzieckiem, które pobierzesz poniżej:

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem na wakacjach – wzór

upowaznienie-do-opieki-nad-dzieckiem-na-wakacjach-wzor-pdf-doc

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem na wakacjach – wzór

Czym jest upoważnienie do opieki nad dzieckiem podczas wakacji?

Pełnomocnictwo do opieki nad dzieckiem to pisemne oświadczenie rodziców małoletniego lub tego z rodziców, który wykonuje władzę rodzicielską o umocowaniu wybranej osoby do sprawowania opieki nad dzieckiem w wyznaczonym czasie.

W treści upoważnienia zawrzeć należy wszelkie dane umożliwiające zweryfikowanie zarówno osoby podopiecznego, czyli dziecka, jak i jego wakacyjnego opiekuna prawnego:

 • imię i nazwisko
 • imiona rodziców (dotyczy dziecka)
 • data i miejsce urodzenia
 • numer PESEL
 • numer dowodu osobistego lub innego dokumentu (dotyczy opiekuna),
 • oraz stosowne na daną okazję klauzule.

Oświadczenie powinno zawierać datę sporządzenia oraz podpisy rodziców/rodzica. W treści oświadczenia nie trzeba wskazywać terminu obowiązywania pełnomocnictwa.

Dodać należy, że upoważnienie może obejmować większą liczbę osób – zarówno dzieci, jak i ich opiekunów. Jeśli upoważnienie ma dotyczyć np. rodzeństwa, nie ma potrzeby przygotowywania dwóch oddzielnych oświadczeń dla każdego dziecka.

W treści upoważnienia należy jedynie wymienić personalia każdego dziecka i wskazać dane umożliwiające identyfikację – wskazane powyżej.

Jak przygotować upoważnienie dla opiekuna dziecka na wycieczkę zagraniczną?

Jeśli wypoczynek wakacyjny ma wiązać się z wyjazdem za granicę, upoważnienie do opieki nad dzieckiem na wakacjach powinno zostać potwierdzone przez notariusza. Rodzic, który udziela upoważnienia, powinien złożyć podpis pod swym oświadczeniem w obecności notariusza.

Jak już wspomniałam, upoważnienie jest jednostronnym oświadczeniem woli, dlatego nie jest wymagana obecność osoby, której upoważnienie jest udzielane. Do kancelarii notarialnej może udać się jedynie rodzic.

 

Dodać należy, że jeżeli upoważnienie podpisuje tylko jeden z rodziców, a władza rodzicielska przysługuje obojgu, wówczas należy uzyskać zgodę drugiego.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę powinna zostać udzielona na piśmie. W treści oświadczenia również należy zawrzeć informacje pozwalające na szybką weryfikację dziecka i jego opiekuna.

Co więcej, w zależności od kraju, do którego ma odbyć się podróż, można zabezpieczyć się zgodą rodzica z podpisem notarialnie poświadczonym przez notariusza. Opiekun wakacyjny powinien zabrać w podróż akt urodzenia dziecka, ewentualnie dowód osobisty, jeśli dziecko posiada lub paszport.

Do czego służy upoważnienie do opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu?

Upoważnienie na czas wyjazdu może okazać się przydatne w wielu sytuacjach, m.in. w hotelu i u lekarza.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że dziecko poniżej 16 roku życia może korzystać ze świadczeń zdrowotnych za zgodą rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego. Jeśli podczas wyjazdu wakacyjnego dziecko potrzebuje konsultacji lekarskiej, powinna ona być mu udzielona na zasadach ogólnych.

Niemniej jednak w razie zajścia potrzeby wykonania zabiegu niezbędna jest zgoda osoby, która sprawuje opiekę faktyczną. Przedłożenie odpowiedniego upoważnienia może skrócić formalności, co przekłada się często na szybszą pomoc dla dziecka.

Pisemne powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej może okazać się niezbędne także w trakcie wynajmowania pokoju w hotelu. Większość hoteli i pensjonatów przy zawieraniu umowy najmu pokoju wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających, że opiekun jest rodzicem dziecka lub posiada upoważnienie do opieki nad dzieckiem na wakacje.

Pisemne upoważnienie może okazać się potrzebne także w środkach transportu oraz biurach podróży. Do problemów może dojść również na przejściach granicznych, podczas zatrzymania przez Policję np. w razie przekroczenia prędkości oraz na lotnisku.

Powyższe przekłada się na okoliczność, że wybierając się w podróż w „obcym” dzieckiem lub oddając dziecko pod opiekę osobie trzeciej, warto zadbać o odpowiednie umocowanie.

Podsumowanie

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo do sprawowania opieki nad dzieckiem podczas wakacyjnego wyjazdu oznacza powierzenie sprawowania opieki prawnej nad małoletnim dzieckiem osobie trzeciej, która razem z grupą podróżuje w formie opiekuna wycieczki.
 • Aby zapewnić właściwą formalnie opiekę nad dzieckiem, na terenie Polski wystarcza przeważnie jedynie pisemne oświadczenie, że jako rodzice (niepozbawieni władzy rodzicielskiej) przekazujecie dziecko pod opiekę osobie trzeciej, w oświadczeniu więc powinny pojawić się Wasze dane, numer PESEL oraz dane dziecka, oraz osoby, która ma pełnić oficjalnie opiekę nad dzieckiem podczas krajowego wyjazdu. Jeśli jednak będzie to wyjazd zagraniczny, to lepiej postarać się o upoważnienie potwierdzone przez notariusza.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,91 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Upoważnienie do opieki nad dzieckiem na wakacjach WZÓR”
 1. Weronika S.

  Witam, mam pytanie: w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem przez tylko jednego rodzica (ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi) tylko ja będąc jedynym opiekunem prawnym dziecka składam podpis na upoważnieniu?

  1. Grzegorz Szwaciński

   Witaj, zgadza się, tylko Ty składasz podpis na upoważnieniu jako jedyny prawny opiekun.

Comments are closed.