Przekazanie opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu za granicę partnerce?!

Kategoria: RóżnePrzekazanie opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu za granicę partnerce?!
Kasia zapytał 4 miesiące temu

Witam, chodzi o przekazanie opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu. Mój partner wyjeżdża do pracy za granicę. Matka jego dziecka odmawia opieki nad dzieckiem w tym okresie, wskazując swój termin odebrania córki – co koliduje z wyjazdem. Jest to złośliwe zachowanie, aby uniemożliwić ojcu ich dziecka wyjazd zarobkowy. Czy mój partner może przekazać opiekę nad dzieckiem mojej osobie jako partnerce ojca dziecka? Oczywiście matka nie wyraża na to zgody.

Pragnę nadmienić, że ojciec od prawie 2 lat samodzielnie wychowuje dziecko. Matka zajmuje się córką tylko podczas jego nieobecności w Polsce. Dziecko odczuwa większą więź z ojcem niż z matką. Matka miała niebieską kartę za znęcanie się nad rodziną.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witaj serdecznie,

z informacji jakie podajesz, wynika, że rodzice sprawują opiekę naprzemienną. Nie wiem, czy wynika to z ich ustaleń, czy tak orzekł sąd. Jeżeli jednak opieka naprzemienna nie sprawdza się, a rodzice nie potrafią dojść do porozumienia, zasadne będzie złożenie do sądu rodzinnego wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej matce dziecka i powierzenie jej ojcu. Wzór wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej pobierzesz poniżej:

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – wzór

Można również wnioskować o orzeczenie opieki naprzemiennej z podaniem dokładnych okresów, kiedy dziecko ma przebywać u ojca, a kiedy z matką. Jeśli jesteś stałą partnerką ojca dziecka – prowadzisz z nim wspólne gospodarstwo domowe (żyjecie w konkubinacie) nikt nie powinien zarzucić Wam, że dziecko jest pod Twoją opieką, kiedy ojciec wyjeżdża za granicę do pracy.

Jednakże o okoliczności tej należy wspomnieć w czasie rozprawy, jeśli zdecydujecie się złożyć wniosek o uregulowanie opieki naprzemiennej lub ograniczenie władzy rodzicielskiej matce dziecka. Dodam jeszcze, że znęcanie się nad rodziną to przesłanka, która daje podstawy do ograniczenia władzy rodzicielskiej matce dziecka.

Musicie więc zastanowić się, jak ma wyglądać dalsze wykonywanie władzy rodzicielskiej przez ojca dziecka, a następnie złożyć odpowiedni wniosek, pamiętając również o uczuciach i potrzebach córki.

Podobne tematy:

Twoja odpowiedź