Odpowiedź na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – wzór

W świetle art. 93 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może zawiesić, ograniczyć bądź pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z rodziców lub ich oboje. Natomiast na podstawie art. 109 sąd może wydać odpowiednie zarządzenia.

W sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzic nie musi być jednak bierny. Ma on prawo brać czynny udział w posiedzeniach, składać wnioski dowodowe i odpierać zarzuty. Sprawdź, jak przygotować odpowiedź na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz poznaj najistotniejsze aspekty sprawy sądowej dotyczącej władzy rodzicielskiej.

Wstęp

ważneAby ułatwić Ci przygotowanie odpowiedzi na pozew, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, który pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – wzór

odpowiedz-na-wniosek-o-ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – wzór

Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej to obok pozbawienia władzy rodzicielskiej jeden z najsurowszych środków, jakie sąd może zastosować względem rodziców. Celem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest:

 • zapobiegnięcie wystąpienia stanu zagrożenia dobra dziecka
 • przeciwdziałanie negatywnym skutkom niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej
 • ochrona dziecka – jego zdrowia, rozwoju psychicznego i fizycznego
 • niesienie pomocy rodzicom, którzy z jakichś powodów nie radzą sobie z wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

Kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?

Do wydania przez sąd wyroku o ograniczeniu władzy rodzicielskiej może dojść w szczególności, gdy dobro dziecka jest zagrożone lub gdy władza rodzicielska jest należycie wykonywana. W tym miejscu dodać należy, że jedną z najczęściej występujących sytuacji zagrażających dobru dziecka jest przemoc domowa.

Przemoc domowa nie musi być skierowana bezpośrednio do dziecka.

Może bowiem dotykać jego rodzeństwa, drugiego z rodziców, a nawet dziadków, czy innych domowników. Dodatkowo przemoc w rodzinie może przybrać formę przemocy psychicznej – znęcanie się psychiczne, obrażanie, wyzywanie.

Dodatkowo sąd może ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców, kiedy ci żyją osobno (rozwód, dziecko pozamałżeńskie). Wówczas sąd kierując się aspektami praktycznymi, wyda odpowiednie rozstrzygnięcie, tak by przyznać rodzicowi sprawującemu faktyczną opiekę nad dzieckiem, możliwość samodzielnego rozstrzygania istotnych spraw dziecka.

 

W jaki sposób sąd ogranicza władzę rodzicielską?

Orzekając o ograniczeniu władzy rodzicielskiej na podstawie art. 109 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, sąd może wydać odpowiednie zarządzenia, m.in.:

 • zobowiązać rodziców do pracy z asystentem rodziny
 • zobowiązać rodzinę do realizowania innych form pracy z rodziną np. terapii rodzinnych
 • skierować dziecko do specjalnej placówki
 • skierować rodziców na terapię np. antyalkoholową, antynarkotykową
 • określić czynności, które nie mogą być wykonywane przez rodziców bez zezwolenia sądu
 • poddać rodziców nadzorowi kuratora
 • skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego
 • skierować małoletniego do placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi
 • umieścić małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Jak przygotować odpowiedź na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Przygotowując odpowiedź na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, warto skupić się na odparciu podniesionych we wniosku zarzutów dotyczących naruszeń i nieprawidłowości w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

Jeśli zarzuty z wniosku są nieprawdziwe, warto złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodów,  które pozwolą podważyć okoliczności podniesione we wniosku. Istotne znaczenie może mieć opinia dziecka ze szkoły, przedszkola, a także zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego. W sprawie można powołać świadków, którzy posiadają wiedzę na temat wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców.

Natomiast w sytuacji, kiedy zarzutu wniosku są prawdziwe, warto zastanowić się nad przekonaniem sądu, że okoliczności/zdarzenia podniesione przez drugą stronę były jedynie przejściowe.

 

Należy również rozważyć kwestię zobowiązania się przed sądem do podjęcia odpowiednich działań, które mogą wpłynąć na zakres wykonywania władzy rodzicielskiej. Między innymi rodzic, który ma problemy z alkoholem lub innymi używkami może zobowiązać się przed sądem do podjęcia terapii, lub złożyć zaświadczenie, że już taką terapię podjął.

Dla podsumowania należy napisać, że aby utrzymać pełnię władzy rodzicielskiej w odpowiedzi na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz w toku sprawy należy przekonać sąd, że dobro dziecka oraz jego zdrowie psychiczne i fizyczne nie jest zagrożone.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze