Odpowiedź na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich – wzór

odpowiedz-na-wniosek-o-ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-docPozbawienie władzy rodzicielskiej niesie za sobą skutek w postacie ustania władzy rodziców nad dzieckiem. Rodzic traci wszelkie atrybuty związane z władzą rodzicielską. Kiedy władzy rodzicielskiej pozbawiony zostanie tylko jeden rodzic, wykonywać ją może nadal drugi z rodziców, chyba że władzy rodzicielskiej pozbawiono obu rodziców.

Przed odebraniem władzy rodzicielskiej sąd zobowiązany jest jednak przeprowadzić postępowanie dowodowe. O władzę rodzicielską warto walczyć, bowiem w późniejszym czasie jej odzyskanie może być utrudnione, a nawet niemożliwe.

Wstęp

Z uwagi na powyższe rodzic, któremu zagraża pozbawienie władzy rodzicielskiej, ma prawo podjąć obronę swoich racji. W pierwszej kolejności może przygotować odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

wzor-pismaSprawdź, jak przygotować odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Dla ułatwienia przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odpowiedzi na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich, który pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich – wzór

odpowiedz-na-pozew-o-pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej – wzór

Kiedy sąd wszczyna sprawę o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Większość spraw o pozbawienie władzy rodzicielskiej wszczynanych jest z urzędu, czyli na podstawie zawiadomienia takich organów i instytucji jak:

 • miejski (lub gminny) ośrodek pomocy społecznej
 • policja
 • kurator
 • szkoła.

Dodać jednak należy, że często informacje o nieprawidłowościach w wykonywaniu władzy rodzicielskiej do policji trafiają od osób najbliższych dziecku (dziadkowie, kuzynowie), rzadziej sąsiadów. Głównym zarzutem jest rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka związane z nadużywaniem alkoholu, brak zainteresowania dzieckiem, przemoc.

Co zrobić po otrzymaniu pozwu o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Po otrzymaniu odpisu pozwu o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzic powinien przygotować i złożyć w sądzie odpowiedź na pozew.

W odpowiedzi na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy starać się odeprzeć wszelkie zarzuty pozwu. Warto również powołać odpowiednie dowody. Istotne znaczenie mogą mieć przesłuchania świadków, którzy posiadają wiedzę na temat wykonywania władzy rodzicielskiej. Mogą to być członkowie rodziny, sąsiedzi, nauczyciele ze szkoły.

Dodatkowo do odpowiedzi na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej można załączyć:

 • dokumenty innych spraw sądowych
 • zaświadczenia lekarskie
 • informacje ze szkoły.

W sprawie istotne znaczenie może mieć opinia przygotowana przez biegłych RODK. Dlatego odpowiadając na pozew rodzic może złożyć wniosek o przeprowadzenie opini przez RODK. Należy jednak mieć świadomość, że jeśli taki wniosek nie zostanie złożony, sąd z urzędu może skierować dziecko/rodzinę na konsultację do RODK.

Dodatkowo prawie w każdej sprawie sądy rodzinne zlecają przeprowadzenie przez kuratora rodzinnego wywiadu środowiskowy, którego celem była wstępna weryfikacja sytuacji rodzinnej dziecka. Niekiedy również sądy decydują się na przesłuchanie małoletniego, którego sprawa dotyczy.

W odpowiedzi na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzic może więc złożyć również wniosek o przesłuchanie dziecka. Wielokrotnie to właśnie dziecko może mieć najwięcej informacji na temat najistotniejszych aspektów sprawy – jeśli w rodzinie dochodzi do przemocy lub innych nagannych sytuacji te dzieją się zazwyczaj w czterech ścianach.

 

Kiedy sąd może orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej?

W tym miejscu należy wskazać okoliczności, które mogą stanowić podstawę orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej:

 • przekroczenie granic karcenia dziecka
 • zmuszanie dziecka do nadmiernej lub nieodpowiedniej pracy
 • rozpijanie dziecka
 • wykorzystywanie seksualne dziecka
 • wychowywanie dziecka w nienawiści do drugiego rodzica
 • nakłanianie dziecka do niemoralnych zachowań np. kradzieże, żebractwo lub prostytucja
 • porzucenie dziecka.

Władza rodzicielska może zostać odebrana jeśli doszło do nadużycia przy zarządzaniu majątkiem dziecka, grożące znaczną szkodą.

Dodać należy, że Sąd Najwyższy uznał, iż nadużywaniem władzy rodzicielskiej będzie również:

 • wychowywanie małoletniego w nienawiści do drugiego rodzica
 • roztrząsanie pochodzenia dziecka kilka lat po jego urodzeniu, połączone z agresją wobec niego i matki
 • pozbawienie kilkuletniego dziecka naturalnego środowiska rodzinnego i bezpośredniej pieczy matki
 • pozbawienie dziecka możliwości wychowywania się wspólnie z rodzeństwem, poprzez zatrzymanie go na stałe w obcym kraju.

 

Jak przygotować odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy przygotować na zobowiązanie sądu i złożyć z zakreślonym przez sąd terminie, w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla strony powodowej (o ile sprawa nie toczy się z urzędu).

Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym powinna zawierać wszelkie elementy pisma procesowego – wnioski i oświadczenia.

Pismo wraz z odpisami i załącznikami może zostać przesłane do sądu listem poleconym lub złożone w biurze podawczym sądu.

Od pisma nie jest pobierana żadna opłata.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,85 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze