ROZWÓD

wycofanie-pozwu-rozwodowego-wzor

Wycofanie pozwu rozwodowego WZÓR + omówienie!

Wycofanie pozwu w sprawie o rozwód jest możliwe aż do momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Niemniej, aby cofnięcie pozwu było prawnie skuteczne, powód zobowiązany jest dopełnić odpowiednich formalności i użyć właściwych argumentów. Sprawdź, jak wycofać pozew o rozwód. Dowiedz się również, jak prawidłowo uzasadnić wniosek o umorzenie sprawy rozwodowej oraz pobierz przygotowany przez prawnika wzór

pozew-o-uniewaznienie-malzenstwa-wzor-pdf-doc

Pozew o unieważnienie małżeństwa – WZÓR + Instrukcja!

Jak napisać pozew o unieważnienie małżeństwa? jak wiadomo, nie tylko rozwód może wywołać skutek w postaci ustania małżeństwa. Polski ustawodawca przewidział bowiem instytucję unieważnienia małżeństwa. O unieważnienie małżeństwa może starać się każdy z małżonków. Jednakże, aby sąd orzekł o nieważności małżeństwa, należy złożyć pozew, odpowiednio go uargumentować i powołać właściwe dowody. Sprawdź jak przygotować pozew

Odpowiedź na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich – wzór

Pozbawienie władzy rodzicielskiej niesie za sobą skutek w postacie ustania władzy rodziców nad dzieckiem. Rodzic traci wszelkie atrybuty związane z władzą rodzicielską. Kiedy władzy rodzicielskiej pozbawiony zostanie tylko jeden rodzic, wykonywać ją może nadal drugi z rodziców, chyba że władzy rodzicielskiej pozbawiono obu rodziców. Przed odebraniem władzy rodzicielskiej sąd zobowiązany jest jednak przeprowadzić postępowanie dowodowe.

Wniosek-o-separacje-bez-orzekania-winy-wzor

Jak napisać wniosek o separację – WZÓR + instrukcja

Jak napisać wniosek o separację? aby rozprawa separacyjna mogła się odbyć, należy złożyć pozew do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania obojga małżonków. Warto jednak mieć na uwadze, że sprawy w sądach potrafią ciągnąć się miesiącami, szczególnie jeśli złożony pozew/wniosek zawiera braki formalne i sąd wzywa do ich uzupełnienia. W takim

Wniosek-o-zabezpieczenie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – WZÓR

Postępowanie o uregulowanie kontaktów z dziećmi może trwać wiele miesięcy. W tym czasie może dojść do zerwania lub co najmniej rozluźnienia się więzi pomiędzy rodzicem uprawnionym do kontaktu a małoletnim dzieckiem. Aby uniknąć braku relacji z dzieckiem, warto rozważyć zasadność złożenia wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego. Wniosek o zabezpieczenie

Wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR WNIOSKU

Żaden z rodziców nie ma monopolu na dziecko. Także w sytuacji, kiedy rodzice żyją oddzielnie, a dziecko stale przebywa u jednego z nich, drugi rodzic ma prawo uczestniczyć w wychowaniu swojego potomka. Dodatkowo ma prawo realizować widzenia z dzieckiem i egzekwować zasady kontaktów ustalone w ugodzie lub postanowieniu sądu. Wyjątkiem jest zakaz kontaktów z dzieckiem

Wniosek-o-przywrocenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej WZÓR + objaśnienie

Przywrócenie władzy rodzicielskiej jest możliwe – w razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd przywrócił władzę rodzicielską na uzasadniony wniosek rodzica. Wzór wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej znajdziesz w poniższym artykule. Ponadto sprawdź: jak uzasadnić wniosek, gdzie go złożyć i jaką należy uiścić opłatę. Przywrócenie władzy rodzicielskiej Ograniczenie, a nawet pozbawienie władzy

pozew-o-rozwod-bez-orzekania-o-winie-z-dziecmi-wzor

Pozew o rozwód bez orzekania o winie WZÓR z dziećmi

Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszą drogą do szybkiego zakończenia spraw sądowych. Żądanie rozwodu bez orzekania o winie pozwala bowiem w krótkim czasie, nawet po pierwszej rozprawie zakończyć wszystkie procedury związane z rozwodem. Co więcej, taki pozew rozwodowy nie wyłącza uregulowania przez sąd innych ważnych kwestii, tj. alimenty, czy opieka na dziećmi.

Wniosek-o-ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – WZÓR

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie. Jednakże w przypadku zaistnienia wymaganych przesłanek, sąd może orzec o ograniczeniu władzy rodzicielskiej lub jej pozbawieniu. Jeśli natomiast przemawiać będą za tym okoliczność sprawy, władzę można przywrócić, składając przez jednego z rodziców wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej (wzór pisma na końcu artykułu). Ograniczenie władzy rodzicielskiej może

Odpowiedz-na-pozew-rozwodowy-wzor-wypelniony

Odpowiedź na pozew rozwodowy WZÓR + wypełniony przykład

Sprawy rozwodowe bywają długie i skomplikowane. Zwaśnieni małżonkowie w sposób zacięty często bronią swoich racji, żądając m.in. wygórowanych alimentów, nierównego podziału majątku dorobkowego, eksmisji współmałżonka itd. Tylko szybka obrona swoich racji może ochronić pozwanego przed niekorzystnym rozstrzygnięciem. Jeśli więc jesteś stroną pozwaną, przygotuj rzetelną odpowiedź na pozew rozwodowy, być może właśnie w ten sposób ochronisz

wniosek-o-zmiane-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem WZÓR i omówienie

Z dzisiejszego poradnika dowiesz się, jak napisać i jak złożyć wniosek o ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Możesz też pobrać sprawdzony i już gotowy wzór wniosku. Zgodnie z zasadą przewidzianą przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując

Pozew-o-zaprzeczenie-ojcostwa-wzor

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – WZÓR – termin – OPŁATA

Dziś dowiesz się jak złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa przez ojca jak i przez matkę, jaki jest termin, opłata i jakie dokumenty trzeba skompletować, by pozew o zaprzeczenie ojcostwa mógł zostać rozpatrzony. Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Jest to rzecz pewna, która nie podlega dyskusji. Inaczej jest z ojcostwem… Przepisy ustawy z dnia

Alimenty-na-zone-wzor-pozwu

Alimenty na żonę – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

Alimenty na żonę to obowiązek, który może zostać nałożony na małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia (dożywotnie alimenty na żonę) lub małżonka, którego była żona popadła w stan niedostatku, jeśli sąd nie orzekł o jej przyczynieniu się do rozpadu związku – tak art. 60 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wysokość alimentów na żonę oraz okres ich

Wniosek-o-wyplate-wynagrodzenia-do-rak-wspolmałzonka-wzor

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka – WZÓR

W małżeństwie czasem dochodzi do sytuacji, że jeden z małżonków uchyla się od obowiązku utrzymania rodziny, nie przeznaczając na nią pieniędzy pochodzących z jego wynagrodzenia za pracę. Natomiast zgodnie z art. 27 KRiO każdy z małżonków ma obowiązek utrzymywać swoją rodzinę adekwatnie do swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych. Jeśli natomiast jeden z małżonków

Pożyczki zaciągane z mężem PO rozwodzie mam spłacać SAMA?

Witam serdecznie. Piszę w imieniu siostry, która nabrała pożyczek. Dług jej sięga blisko 80 000 zł. Wypłata wynosi 1600,00 zł. Ma umowę o pracę. Pożyczki są spłacane regularnie. Rata za wszystkie pożyczki miesięcznie wynosi 2600 zł. Niestety ze względu na sytuację rodzinną, pożyczki będzie musiała spłacać sama, ponieważ na nią są podpisane umowy pożyczkowe. Wcześniej

Podział majątku po rozwodzie a komornik [PORADNIK]

Witam. Chodzi o podział majątku po rozwodzie. Jestem już po rozwodzie i po podziale majątku, gdzie muszę ex spłacić 140 tys. Jestem już dawno po terminie. Nie dam rady wziąć kredytu na taką kwotę. Próbowałam przez 3 lata sprzedać dom, ale niestety nie wyszło. Dostałam awizo i wiem, że dotyczy to sądu i komornika. Pismo

ile-komornik-może-zabrać-z-emerytury

Żona narobiła długów, mam niespłacony kredyt i rozwód – jak spłacić długi?

Żona narobiła długów. 20 lat temu wziąłem kredyt 4.000 zł, spłaciłem 2.000 zł, a resztę nie, bo było ciężko, pracowałem za granicą i nadal jestem po rozwodzie, żona powiedziała mi, że i tak mnie zamkną do kryminału, do tego narobiła mi jeszcze długi za granicą, dlatego złożyłem pozew rozwodowy. Chciałbym spłacić ten kredyt, ale po