Pożyczki zaciągane z mężem PO rozwodzie mam spłacać SAMA?

Witam serdecznie. Piszę w imieniu siostry, która nabrała pożyczek. Dług jej sięga blisko 80 000 zł. Wypłata wynosi 1600,00 zł. Ma umowę o pracę. Pożyczki są spłacane regularnie. Rata za wszystkie pożyczki miesięcznie wynosi 2600 zł. Niestety ze względu na sytuację rodzinną, pożyczki będzie musiała spłacać sama, ponieważ na nią są podpisane umowy pożyczkowe.

Wcześniej razem z mężem spłacali, ale niestety ze względu na rozwód jest prawie pewna, że były mąż nie będzie dokładać się do pożyczek, które siostra wzięła de facto dla korzyści obojga.

Do tego mają rozdzielność majątkową. Czy jest z tej sytuacji jakiekolwiek rozsądne wyjście? Dodam jeszcze, że kosztów utrzymania i podstawowych potrzeb nie będzie raczej ponosić, gdyż zamieszka z rodzicami. Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam.


Witam, Twoja siostra rzeczywiście posiada znaczne długi. Jednak kwestią jaka może niepokoić są wysokie raty kredytów, które znacznie przewyższają uzyskiwany przez nią dochód.

Kredyt konsolidacyjny na spłatę zobowiązań – jak uzyskać niższą ratę?

Sposobem na obniżenie wysokości miesięcznych rat może być zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego. Mam nadzieje, że siostra pomimo problemów osobistych do tej pory regulowała terminowo wszystkie zobowiązania, przez co nie straciła wiarygodności, jako kredytobiorca. Jeśli siostra nadal posiada dobrą historię kredytową, być może ma szansę na tańszy kredyt konsolidacyjny z niższą ratą.

Zastanawia mniej jednak, jak to się stało, że siostra posiada zadłużenia z łącznymi miesięcznymi ratami na kwotę 2 600 zł, kiedy jej dochód wynosi jedynie 1 600 zł. W jaki sposób banki badały jej zdolność kredytową?

Tak czy inaczej, warto „rozejrzeć” się za jednym kredytem, z którego siostra będzie mogła spłacić obecne pożyczki i którego miesięczna rata będzie znacznie niższa.

O kredyt konsolidacyjny warto pytać w dużych komercyjnych bankach lub zasięgnąć pomocy firm pośredniczących w pożyczaniu pieniędzy, wnioski kredytowe w jednym czasie kierują do kilku, a czasem nawet kilkunastu banków.

Jeśli siostra nie będzie spełniać kryteriów, może warto zastanowić się nad współ-kredytobiorcą – czyli osobą, która dołączy do kredytu i której stały dochód pozwoli zdobyć kredyt konsolidacyjny. Współ-kredytobiorcą może być jedno z rodziców.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Jak wiadomo, im wyższy dochód, tym lepsza zdolność kredytowa. Dlatego warto pomyśleć o uzyskaniu dodatkowego dochodu. Wynagrodzenie w kwocie 1 600 zł to tylko wynagrodzenie lekko powyżej najniższej krajowej. Z takiej pensji na niewiele można sobie pozwolić.

A co istotne, przed przyznaniem kredyt banki badają zdolność kredytową wnioskodawcy. I bez względu na to, że siostra mieszka obecnie u rodziców i nie ponosi żadnych kosztów utrzymania, banki posiadają własne wytyczne – kwoty, którymi z automatu obciążają kredytobiorcę.

Przy osobie samotnie gospodarującej jest to zazwyczaj kilkaset złotych. Jednak zmniejsza ona wolne środki wnioskodawcy, czyli kwotę, z której będzie mógł on spłacić raty kredytu.

Dodatkowe wynagrodzenie, nawet z pracy zleconej może korzystnie wpłynąć na zdolność kredytową siostry, dlatego warto aspekt ten wziąć pod uwagę.

Podział majątku dorobkowego po rozwodzie – czy sąd podzieli długi

Piszesz, że siostra posiadała z mężem rozdzielność majątkową, nie wiem jednak od kiedy, czy rozdzielność powstała z mocy praca, czyli po orzeczeniu rozwodu, czy też na podstawie umowy notarialnej jeszcze w czasie trwania małżeństwa lub trwała od samego początku, bo taką decyzję podjęła siostra wraz z mężem jeszcze przed ślubem.

Jednakże pożyczki w kwocie 80 000 zł siostra zaciągała na pokrycie wydatków wspólnych, rozumiem na wspólne życie, realizację wspólnych zamierzeń. Dlatego kolejną kwestią, którą siostra powinna rozważyć, to zobowiązanie byłego męża do częściowej spłaty długów.

Tak jak napisałam, posiadam zbyt mało informacji, nawet co do samej rozdzielności majątkowej, dlatego nie mogę wypowiedzieć się szczegółowo, czy w sytuacji siostry „sądowy podział długów” – podział majątku dorobkowego może w ogóle mieć miejsce.

W małżeństwach z rozdzielnością majątkową nie ma majątku wspólnego – mąż i żona posiadają jedynie majątki osobiste. Sąd nie będzie miał zatem czego dzielić.

Powództwo o zwrot nakładów – szansą na odzyskanie pieniędzy od byłego męża?

To, co przychodzi mi jeszcze do głowy, to powództwo o zwrot nakładów. Aby roszczenia o zwrot nakładów mogły być zgłoszone, musi dojść do utrzymania lub ulepszenia rzeczy cudzej.

Do podobnych rozliczeń dochodzi np. w sprawach przysporzenia na rzecz byłego konkubenta. W związkach konkubenckich też przecież nie ma mowy o majątku wspólnym.

O zwrocie nakładów mówi art. 405 kc, w brzmieniu:

…kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Tu chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na zasługujący moim zdaniem na aprobatę wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2010 roku, w sprawie sygn. akt I ACa 222/10, OSAW 2010/4/193, w którym podniesiono, iż nieodpłatne wykonywanie pracy na rzecz drugiego konkubenta skutkuje jego bezpodstawnym wzbogaceniem o wartość majątkową, jaka z jego majątku nie wyszła, i jako uzyskana bez podstawy prawnej korzyść, co do zasady podlega zwrotowi.

Każda sprawa jest inna i powinna podlegać indywidualnej analizie. Jednak podjęcie kroków prawnych, które mogły by skutkować nałożeniem na byłego męża obowiązku chociażby częściowej spłaty długów moim zdaniem jest jak najbardziej zasadnym. Radzę zacząć od kontaktu osobistego z dobrym prawnikiem.

Gra może być warta świeczki, tym bardziej, jeśli szwagier przyczynił się do powstania długów, a także czerpał z pożyczek tych korzyści. Liczne kredyty sięgające  80 000 zł nie biorą się przecież z powietrza…

Podsumowując:

Ja niestety mam zbyt mało informacji, by udzielić Wam rzetelnej pomocy. Radzę skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, który  zajmuje się sprawami rodzinnymi, i który ma doświadczenie w sprawach rozliczeń pomiędzy byłymi partnerami. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze