Witam. Jestem po rozwodzie i po podziale majątku, gdzie muszę ex spłacić 140 tys. Jestem już dawno po terminie. Nie dam rady wziąć kredytu na taką kwotę. Próbowałam przez 3 lata sprzedać dom, ale niestety nie wyszło. Dostałam awizo i wiem, że dotyczy to sądu i komornika. Pismo odbiorę z poczty dopiero w poniedziałek. Nie wiem co robić…


Podział majątku dorobkowego – obowiązek spłaty ex małżonka

Kiedy dochodzi do rozpadu małżeństwa, do uregulowania pozostaje wiele kwestii z życia wspólnego. Do najtrudniejszych prócz oczywiście opieki nad małoletnimi dziećmi należą kwestie związane z podziałem majątku dorobkowego, czyli tego który strony nabyły w czasie trwania małżeństwa (małżeńska wspólność majątkowa).

Kiedy w grę wchodzi podział nieruchomości, byli małżonkowie mogą dokonać sprzedaży przedmiotowego domu, mieszkania, działki a następnie podzielić się uzyskaną ze sprzedaży kwotą.

Niestety wielokrotnie, tak jak w twoim przypadku dochodzi do sytuacji, kiedy jeden z małżonków wyprowadza się ze wspólnego domu, a ten który w nim zostaje zobowiązuje się dokonać spłaty w określonej wysokości oraz w wyznaczonym terminie.

I tu powstają problemy. Okazuje się bowiem, że małżonek przejmujący nieruchomość spotyka się z niemałym problem – a mianowicie, w jaki sposób zgromadzić pieniądze na spłatę ex małżonka.

Egzekucja komornicza, czyli jeszcze więcej kosztów dla dłużnika

Bez względu na to, czy podziału majątku dorobkowego dokonano w akcie notarialnym, czy podział został przeprowadzony przez sąd, małżonek przejmujący nieruchomość ma wyznaczony termin na dokonanie spłaty ex małżonka.

Po jego upływie druga strona uzyskuje tytuł wykonawczy, z którym może udać się do komornika w celu wszczęcie przymusowej egzekucji.

To co teraz będzie miało miejsce w twojej sprawie, to rutynowe działanie komornika. Który zgodnie z obowiązującymi przepisami o egzekucji może zająć wynagrodzenie za pracę, rachunek bankowy, ruchomości, a na wniosek twojego byłego męża prowadzić również egzekucję z nieruchomości. Mówią o tym min. przepisy art. 844 kpc i następne.

Twój były mąż może zatem złożyć wniosek o egzekucje z domu, który stał się twoją własnością po dokonaniu podziału waszego majątku dorobkowego.

Egzekucja z nieruchomości, czy dłużnik musi stracić dorobek życia?

O egzekucji z nieruchomości mówią przepisy art. 921 kpc i nast.

Zgodnie z treścią art. 925 kpc w stosunku do dłużnika, nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, jako też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika do zbioru dokumentów.

Zatem komornik może dokonać zajęcia twojego domu, o czym powiadomi cię stosownym pismem.

Następnie w myśl zasadzie przewidzianej w art. 942 kpc komornik może przystąpić do opisu i oszacowania, powołując do tego również biegłego z zakresu szacowania nieruchomości, by zgodnie z przepisem art. 952 kpc dokonać sprzedaży zajętej nieruchomości.

Powyższe działania komornika może podjąć jedynie na wniosek wierzyciela – czyli twojego byłego męża. Bo tak jak napisałam powyżej, egzekucja z nieruchomości może być prowadzona jedynie na rozszerzony wniosek egzekucyjny wierzyciela.

Ugoda z wierzycielem – szansą dłużnika na zachowanie majątku

To, że komornik dokona zajęcia twojego domu, a następnie oszacuje jego wartość i wyznaczy termin licytacji nieruchomości nie oznacza, że do sprzedaży musi w ogóle dojść. Bo przecież napisałaś, że przez okres trzech lata bezskutecznie sama poszukiwałaś kupca.

Z uwagi na powyższe, radzę skontaktować się z byłym mężem i spróbować dojść z nim do porozumienia. Sąd dokonując podziału majątku mógł nałożyć na ciebie obowiązek spłaty męża w określonych ratach nawet przez okres 10 lat.

Nie wiem dlaczego przyjęłaś na siebie obowiązek spłaty męża w kwocie ponad 140 000 zł w krótkim i jak widać „niemożliwym” terminie.

Często relacje byłych partnerów nie są łatwe, ale sytuacja w której obecnie jesteś skłania do podjęcia próby porozumienia się z ex mężem. Pamiętaj, że każde postępowanie egzekucyjne nawet to zakończone umorzeniem postępowania z uwagi na bezskuteczność egzekucji generuje koszty.

Może zdarzyć się tak, że do licytacji z przedmiotowego domu nie dojdzie, bo nie będzie osoby zainteresowanej jej zakupem, jednak to o czym warto wiedzieć, to zasada przewidziana w art. 965 kpc zgodnie z którą cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi jedynie trzy czwarte sumy oszacowania.

Natomiast cena wywoławcza na terminie drugiej licytacji nieruchomości wynosi jeszcze mniej – dwie trzecie ceny oszacowania (tak. art. 983 kpc).

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie a komornik

W praktyce może dojść do sytuacji, kiedy ty po podliczeniu wszystkich kosztów wyjdziesz z tego małżeństwa z większą stratą niż zyskiem – policz koszty sądowe, koszty egzekucyjne, podatki, no i oczywiście utracone nerwy.

Spróbuj zatem porozumieć się z byłym mężem, tak by odwlec postępowanie egzekucyjne w czasie. Zaproponuj zawarcie nowej umowy i spłaty w ratach, w wysokości którą będziesz mogła ponieść i na którą faktycznie jest Cię stać… Wiedz, że podział majątku po rozwodzie domu nigdy nie jest łatwy…

Mam nadzieje, że wszystko pójdzie tak jak należy i uda ci się wyjść z tej nieprzyjemnej sytuacji. Życzę wszystkiego dobrego i trzymam kciuki!

Koniecznie też przeczytaj te artykuły: