Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie WZÓR

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie? Orzeczenie o winie w sprawie rozwodowej może wywołać skutki na przyszłość m.in. w postaci prawa do alimentów. Dlatego małżonek niewinny rozpadu związku może, a nawet powinien zawalczyć o swoje prawa, składając pozew z wnioskiem o ustalenie winny.

Wstęp

pozew-o-rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-wzorJak sporządzić taki pozew, aby spełniał on nie tylko wymogi formalne stawiane dla tego typu pism, ale także, żeby wywołał oczekiwane skutki prawne? Aby ułatwić Ci napisanie takiego pozwu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, który pobierzesz poniżej:

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wzór

pozew-o-rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-wzor

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wzór

Kiedy złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Zgodnie z regulacją art. 23 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, przez co zobowiązani są do:

 • wspólnego pożycia
 • wzajemnej pomocy
 • wierności
 • współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Wyjaśnię, że w wyżej przywołanym przepisie ustawodawca nałożył na małżonków obowiązek wzajemnej pomocy, który odnosi się zarówno do sfery materialnej, jak i niematerialnej.

Uchylenie się od któregoś z wymienionych obowiązków przy zaistnieniu przesłanki zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego może skutkować rozwodem z orzeczeniem o winie.

Przy czym sąd orzekając o rozwodzie, może ustalić:

 • winę jednego z małżonków
 • winę obojga małżonków
 • brak winy.

Rozwód z orzeczeniem o winie – najczęstsze powody

Żaden przepis nie podaje ściśle, w jakich okolicznościach sąd może orzec rozwód z winy współmałżonka. Jednakże ze statystyk sądowych wynika, że głównymi powodami rozwodów są/jest:

 • zdrady
 • alkoholizm
 • narkotyki
 • hazard
 • inne nałogi
 • brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • przemoc domowa
 • groźby.

Na czym polega orzeczenie o winie podczas rozwodu?

Sąd rozpoznający sprawę w wyroku rozwodowym orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Niemniej na zgodne oświadczenie stron/małżonków sąd może odstąpić od orzekania o winie. Opcję taką wybierają zazwyczaj małżonkowie, którzy pragną uzyskać szybki rozwód (zakończenie sprawy rozwodowej na pierwszej rozprawie).

Trzeba mieć świadomość, że pozew o rozwód z orzekaniem o winie to zazwyczaj więcej niż jedna rozprawa – często kilka, a w trudnych przypadkach nawet kilkanaście posiedzeń.

Ustalenie winy wiąże się bowiem z przeprowadzeniem przez sąd postępowania dowodowego, którego celem jest ustalenie, czy a jeśli tak, to który z małżonków przyczynił się do rozpadu małżeństwa.

Dodam, że aby sąd orzekł o winie – musi być ona zupełna, a nie dzielona pomiędzy małżonków.

Jeśli więc sąd dojdzie do przekonania, że zarówno mąż jak i żona ponoszą winę w rozpadzie małżeństwa – orzeknie ich obopólną winę. I tylko w sytuacji, kiedy wina jednego małżonka jest zupełna, bo drugi małżonek w żadnym zakresie nie ponosi winy, sąd może orzec o winie jednego z małżonków.

Jak napisać pozew o rozwód z winy męża?

Pozew o rozwód z winy męża powinien zawierać niezbędne elementy pisma procesowego:

 • oznaczenie sądu
 • określenie stron (małżonków)
 • żądanie pozwu (np. żądanie rozwiązania małżeństwa i orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka zdradzającego)
 • wnioski dowodowe
 • wstęp (np. w dniu …… zawarliśmy związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w …)
 • uzasadnienie
 • podpis strony powodowej
 • listę załączników:
  • odpis pozwu rozwodowego,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • itd.

Niemniej małżonek wnoszący pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie powinien skupić się nad wykazaniem winy małżonka pozwanego. Dlatego w uzasadnieniu wniosku powinien on starać się przytoczyć okoliczności uzasadniające orzeczenie rozwodu z winy pozwanego. Znaczenie będą mieć również wnioski dowodowe na potwierdzenie podnoszonego stanu faktycznego:

 • korespondencja
 • zdjęcia
 • zeznania świadków
 • obdukcje lekarskie
 • notatki policyjne
 • inne dokumenty lub dowody wskazujące na winę małżonka.

Przygotowanie pozwu może przynieść niemałe trudności, dlatego polecam do wykorzystania pozew o rozwód wzór bezpłatny z orzeczeniem winy.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie męża alkoholika, jak uzasadnić?

Jeżeli głównym lub jedynym powodem rozpadu małżeństwa jest alkoholizm męża, okoliczność tę należy próbować wykazać, przygotowując odpowiednie uzasadnienie oraz przekładając wartościowe dowody na poparcie tej okoliczności.

W treści uzasadnienia warto odnieść się do konkretnych faktów i zdarzeń, opisując ewentualne dowody, które mogą je poświadczyć m.in.:

 • zaświadczenia lekarskie
 • obdukcje lekarskie
 • zaświadczenia od lekarzy psychiatrów
 • opinie psychologiczne
 • notatki z interwencji policji
 • zaświadczenia o pobytach w izbie wytrzeźwień
 • wyroki o znęcanie się nad rodziną.

Powód może powoływać się również na zeznania świadków, czyli osób, które posiadają wiedzę na temat sytuacji rodzinnej małżonków oraz problemów, z jakimi zmagała się rodzina z powodu alkoholizmu pozwanego.

W tym celu należy w pozwie napisać, że wnosimy o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków.

Wniosek o rozwód z orzekaniem o winie, co daje?

Orzeczenie o winie jednego z małżonków może pozwolić uregulować sprawy związane z opieką i wychowaniem wspólnych małoletnich dzieci poprzez ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej małżonka winnego.

Wina w rozpadzie małżeństwa może również pozwolić na jego eksmisję ze wspólnego domu/mieszkania.

Dodatkowo rozwód z orzeczeniem o winie ma wpływ ma wymiar i czas trwania alimentów – na małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego, może zostać nałożony obowiązek alimentacyjny na małżonka niewinnego.

Obowiązek ten może trwać dożywotnio. Natomiast jeśli nie orzeczono wyłącznej winy, obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie lat pięciu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd zdecyduje się na wniosek zainteresowanego przedłużyć ten okres.

Złożenie pozwu rozwodowego – 2 sposoby

Sprawa rozwodowa może zakończyć się na dwa sposoby, pierwszym z nich jest rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód z orzekaniem o winie (wskazując małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia) lub poprzez rozwód bez orzekania o winie.

Natomiast jeśli małżonkowie nie są zgodni co do tego, którą drogę wybrać, to właśnie zadaniem sądu będzie ustalenie, który z małżonków ponosi winę za rozkład małżeństwa. Takie postępowanie sądowe automatycznie odbywa się w formie rozwodu z orzeczeniem o winie.

Co warto zaznaczyć, decydując się na pozew z orzeczeniem winy, żądanie małżonka niewinnego może zawierać także inne żądania np.:

Sprawę o rozwód i rozkład pożycia w pierwszej instancji rozpatruje sąd okręgowy i tam należy składać pozew rozwodowy.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze