Alimenty na żonę – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

Alimenty na żonę to obowiązek, który może zostać nałożony na małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia (dożywotnie alimenty na żonę) lub małżonka, którego była żona popadła w stan niedostatku, jeśli sąd nie orzekł o jej przyczynieniu się do rozpadu związku – tak art. 60 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wysokość alimentów na żonę oraz okres ich trwania, zależeć będzie od winy męża w rozpadzie związku.

Alimenty na żonę bez rozwodu

alimenty-na-zone-wzor-pozwu

W czasie trwania małżeństwa, sąd może nałożyć na małżonka obowiązek przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny (wzór pozwu o zaspokojenie potrzeb rodziny <- pobierzesz tutaj).

Zatem pomimo tego, że w czasie trwania małżeństwa, żona nie może domagać się alimentów na siebie od męża, to może wystąpić do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o zobowiązanie drugiego małżonka, by ten partycypował w koszty utrzymania domu i rodziny.

Roszczenie małżonka jest niezależne od roszczeń alimentacyjnych dzieci.  Zatem w jednym czasie małżonek, który nie dokłada się do utrzymania domu, może mieć nałożone alimenty na dzieci oraz tzw. alimenty na żonę w czasie trwania małżeństwa.

Sąd Rodzinny może również nakazać mężowi przekazywanie każdego miesiąca określonej sumy pieniędzy na rzecz rodziny lub upoważnić żonę do pobierania jego wynagrodzenia za pracę.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka wzór

Wniosek-o-wyplate-wynagrodzenia-do-rak-wspolmałzonka-wzor

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka wzór

Jeśli chodzi o alimenty na żonę bez rozwodu, to może ona o nie wnosić w pozwie rozwodowym, składając wniosek o rozwód. O alimenty od męża żona może wnieść również w czasie rozprawy – ustny wniosek do protokołu lub w osobnym piśmie.

Wniosek o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych na czas sprawy rozwodowej, obliguje sąd do wydania orzeczenia w tym zakresie.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

Alimenty na żonę po rozwodzie

Istnienie obowiązku alimentacyjnego po rozwodzie może mieć miejsce w dwóch przypadkach:

 1. Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy męża
 2. Sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie (czyli, gdy żona przyczyniła się do rozkładu pożycia).

W pierwszej sytuacji żona może starać się o dożywotnie alimenty od męża, który w sprawie rozwodowej został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jeśli na skutek rozpadu związku pogorszyła się jej stopa życia – żyje w niższym standardzie niż w czasie trwania małżeństwa (istotne pogorszenie sytuacji materialnej).

W drugiej sytuacji, kiedy sąd nie orzekał o winie małżonków, żona może wnosić o alimenty od byłego męża jedynie wówczas, gdy popadła w stan niedostatku, charakteryzujący się niemożnością zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb – wyżywienie, mieszkanie, leczenie.

Alimenty na żonę – wzór pozwu

Kiedy przysługują żonie alimenty?

Alimenty na żonę po rozwodzie, w którym sąd orzekł wyłączną winę męża w rozpadzie pożycia, przysługiwać będą w każdym czasie i mogą trwać dożywotnio.

Rozpoznając wniosek o alimenty, sąd będzie badał jedynie powstałą różnicę w standardzie życia po rozwodzie, jak i przed.

Jednakże małżonek rozwiedziony, nie może liczyć, że wysokość alimentów w pełnym zakresie zrekompensuje mu powstałą różnicę.

Alimenty na żonę, znajdującą się w stanie niedostatku, mogą być orzeczone na czas nie dłuższy niż pięć lat od dnia orzeczenia rozwodu.

W wyjątkowej sytuacji świadczenie może zostać przedłużone na określony czas, na skutek uzasadnionego wniosku.

Wydłużając okres alimentacyjny, sąd będzie brał pod uwagę m.in. względy słuszności.

Dożywotnie alimenty na żonę

Nawet dożywotnie alimenty na żonę, mogą zostać cofnięte, jeżeli doszło do zmiany sytuacji materialnej małżonka.

Każdy obowiązek alimentacji pomiędzy byłymi małżonkami wygasa po wejściu przez uprawnionego w nowy związek małżeński i nie wznawia się, jeżeli ponowne małżeństwo zostało zakończone rozwodem.

Dożywotnie alimenty na żonę, mogą zostać uchylone lub zmniejszone, jeśli zobowiązany do alimentacji wykaże przed sądem, że uprawniona pozostaje w konkubinacie, który ma wpływ na jej sytuację majątkową.

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów na żonę zależeć będzie m.in. od:

 • możliwość finansowych zobowiązanego,
 • potrzeb uprawnionej,
 • przesłanek orzeczenia alimentów.

Należy pamiętać, że inną wysokość świadczenia orzeknie sąd, rozpoznając wniosek żony, która doznała ubóstwa (stan niedostatku), a inną wysokość alimentów żony, która dąży do zrównania jej standardu życia po rozwodzie z tym, które miała w czasie trwania małżeństwa.

Z doświadczenia zawodowego wiem, że sądy orzekają alimenty na małżonka zazwyczaj w kwotach nie wyższych niż kilkaset złotych miesięcznie. Jednak pamiętam sprawę, w której sąd orzekł alimenty na żonę w wysokości 6 000 zł miesięcznie  – mąż został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia, prowadził skład budowlany i każdego miesiąca uzyskiwał po kilkadziesiąt tysięcy dochodu.

Żona natomiast nigdy nie pracowała, bowiem zajmowała się piątką dzieci, a w dacie rozwodu cierpiała na przewlekłe choroby i posiadała orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.

Jak uniknąć płacenia alimentów na byłą żonę?

Tak jak napisałam powyżej, wysokość alimentów na żonę, zależeć będzie przede wszystkim od możliwości finansowych zobowiązanego oraz możliwości finansowych i potrzeb uprawnionej.

Jeśli chcesz uniknąć płacenia alimentów na byłą żonę, musisz wykazać przed sądem, że jest ona w stanie samodzielnie się utrzymać lub, że nie dokłada ona wystarczających starań, by zwiększyć swoje dochody.

Obowiązek alimentacyjny na żonę po rozwodzie może zostać zniesiony lub obniżony na wniosek męża, złożony w Sądzie Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich, jeśli:

 1. Doszło do zmiany stosunków:
  1. zubożenie zobowiązanego – pogorszenie sytuacji materialnej małżonka (utrata pracy, pogorszenie stanu zdrowia)
  2. wzbogacenia się uprawnionej (spadkobranie, wyższa pensja)
 2. Upłynął pięcioletni okres, na jaki sąd orzekł alimenty na byłą żonę
 3. Żona zawarła nowy związek małżeński
 4. Żona żyje w konkubinacie.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze