Jak napisać pozew o rozwód z winy męża? WZÓR

Jak napisać pozew o rozwód z winy męża? Życie z alkoholikiem, hazardzistą, czy tyranem nie jest proste, ale równie trudna do podjęcia może okazać się decyzja o zakończeniu małżeństwa. Jednakże obawa przeciągającej się sprawy rozwodowej może okazać się nieuzasadniona. Szansą na szybki rozwód z orzeczeniem o winie jest właściwie przygotowanie się do sprawy – znaczenie mają: dowody, odpowiednie powołanie ich w pozwie oraz zaprezentowanie na rozprawie.

Wstęp

pozew-o-rozwod-z-winy-meza-wzor-pdf-docDlatego sprawdź jak napisać pozew o rozwód z winy męża, o co wnosić w pozwie, jak uzasadnić zajmowane stanowisko i jakie dowody powołać. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pozwu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pozwu, który pobierzesz poniżej:

Pozew o rozwód z winy męża wzór

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie zdrada męża – jak udowodnić zdradę?

Małżonek zdradzony ma szansę uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie. Niemniej, aby sąd orzekł zgodnie z pozwem, muszą zaistnieć dodatkowe przesłanki. Przede wszystkim pomiędzy małżonkami musi nastąpić zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, we wszystkich trzech sferach (materialna, emocjonalna, fizyczna).

Dodatkowo, aby sąd orzekł o wyłącznej winie małżonka zdradzającego, drugi małżonek nie może mieć swojego „udziału” w rozpadzie małżeństwo. Tzn. małżonek domagający się ustalenia winy nie powinien w żadnym stopniu ponosić winy w ustaniu małżeństwa, bo jeśli zostanie mu zarzucona, a następnie udowodniona np. kłótliwość, czy alkoholizm sąd może orzec o winie obopólnej.

Przy czym warto wyjaśnić, że w doktrynie uważa się, że przejawem zdrady są również takie zachowania jak pocałunek, czy flirt (nawet online). Nie musi więc dojść do zdrady stricte fizycznej, by ta została zarzucona małżonkowi.

Dodać jednak należy, że przejawy zdrady mogą wynikać z nadużywania przez małżonka alkoholu. Dlatego pozew o rozwód z orzeczeniem o winie męża alkoholika zawierać może inne zarzuty (brak łożenia na rodzinę, rozrzutny tryb życia, kłótliwość, znęcanie się nad rodziną) i również zdradę lub stwarzanie sytuacji odbieranych przez osoby postronne jako dwuznacznie (pozory zdrady).

Niemniej jeśli powodem rozwodu ma być zdrada i wskazanie wyłącznie winnego rozkładu pożycia do pozwu dołączyć warto dowody wskazujące, że ta miała miejsce. Znaczenie będą mieć wszelkiego rodzaju nagrania, zdjęcia, wiadomości sms oraz treści wysyłane przy użyciu innych komunikatorów.

Do ustalenia zdrady przed sądem pomocnym mogą okazać się zeznania świadków, którzy mają wiedzę na temat zachowań zdradzającego – rodziny, sąsiadów, współpracowników.

Jak napisać pozew rozwodowy z alkoholikiem?

Udowodnienie przed sądem alkoholizmu małżonka może okazać się znacznie prostsze niż zdrady, ponieważ alkoholizmowi często towarzyszą zachowania, których trudno nie zauważyć:

 • kłótliwość,
 • nerwowość,
 • porzucanie pracy,

Z uwagi na powyższe, żądanie małżonka niewinnego, domagającego się rozwodu – można uzupełnić nie tylko o zeznania rodziny, czy sąsiadów, ale także na notatki policyjne, niebieską kartę, historię leczenia, zaświadczenia świadczące o podjętych próbach leczenia choroby alkoholowej, opinie pracodawcy.

Powołując się na wskazane powyżej dokumenty, małżonek występujący z pozwem powinien w uzasadnieniu starać się przybliżyć sądowi czas trwania uzależnienia alkoholowego oraz częstotliwość spożywania alkoholu.

Dodatkowo powinien opisać zachowanie małżonka po alkoholu, wskazując, czy dochodziło do przemocy domowej, miały miejsce groźby, kłótnie, czy interweniowała policja oraz, czy z uwagi na alkoholizm rodzina znajdowała się w trudniejszej sytuacji finansowej, bo dochodziło do przepijania lub wynoszenia dóbr z domu.

W pozwie można również opisać wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny, podając czy dzieci bały się lub wstydziły ojca.

Pozew o rozwód z powodu nadużywania alkoholu, a dodatkowe wnioski

Jeżeli nadużywanie alkoholu prowadziło do patologicznych sytuacji, np. matka z dziećmi musiała uciekać przed mężem z domu, składając pozew o rozwód, na sprawie rozwodowej może ona wnosić o jego:

 • eksmisję
 • ograniczenie lub pozbawienie go władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie go możliwości kontaktów z dziećmi lub szczególne uregulowanie kontaktów z dziećmi np. dopuszczenie do kontaktów wyłącznie w obecności kuratora sądowego

Wyjaśnię, że dla uwzględniania przez sąd wyżej wymienionych wniosków, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania dowodowego.

W kwestiach dotyczących dzieci może to być opinia biegłych z zakresu psychologii, natomiast w sprawie eksmisji należy przekonać sąd, że dalsze zamieszkiwanie pozwanego z rodziną uniemożliwi jej normalne funkcjonowanie.

Kiedy złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie za znęcanie się psychiczne?

Wykazanie zupełnej winy w rozpadzie małżeństwa może przynieść szereg skutków na przyszłość m.in. w aspekcie alimentów. Dlatego jeśli w rodzinie dochodziło do znęcania się psychicznego lub fizycznego, fakt ten warto zgłosić organom ścigania.

Posiadając niebieską kartę, wyrok karny lub notatki policyjne znacznie łatwiej uzyskać rozwód przez alkoholizm męża z orzeczeniem o winie.

Brak urzędowych dokumentów można starać się zastąpić innymi dowodami m.in. zeznaniami świadków. Powołując świadków, wybrać należy osoby wiarygodne, posiadające odpowiednią wiedzę np. członków rodziny, sąsiadów, nauczycieli ze szkoły lub przedszkola, psychologa, terapeutę.

Alimenty na żonę

Jeżeli małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a proces rozwodowy oznaczać będzie dla żony istotne pogorszenie sytuacji materialnej, sąd na jej wniosek może orzec alimenty na żonę, czyli konieczność ponoszenia kosztów utrzymania małżonki przez byłego męża.

Art. 60. – Alimenty – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§ 1.Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2.Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§ 3.Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Alimenty na żonę to jednak nie wszystko, o co wnioskować może małżonka, może ona bowiem, decydując się na pozew z orzeczeniem winy, wnieść np.:

Podsumowanie

Wina rozkładu pożycia i dalsze orzeczenie rozwodu wynika z naruszenia obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, które sformułowano w prawie jak i tych, które formułują zasady współżycia społecznego.

A jakie są konsekwencje rozwodu? Konsekwencji rozwodu z orzeczeniem winy małżonka może być kilka, najczęściej będą to jednak:

 • prawo do zawarcia nowego związku małżeńskiego,
 • powstanie rozdzielczości majątkowej,
 • prawo do powrotu do poprzedniego nazwiska,
 • brak możliwości dziedziczenia,
 • podział majątku (małżonkowie mogą zdecydować się na dobrowolną umowę o podział majątku wspólnego).

Pozew z orzeczeniem o winie męża w przypadku orzeczenia rozwodu może oznaczać dla obojga małżonków sporą rewolucję. Jej pozytywne aspekty odniesie jednak tylko jedna ze stron i będzie to małżonek niewinny rozpadu małżeństwa.

Jeśli jednak mąż będzie w stanie udowodnić winę swojej żonie, sąd wyda orzeczenie o rozwodzie z winy obojga małżonków. Sąd orzeknie też, że winę rozkładu pożycia ponosi oboje małżonków, jeśli nie będzie mógł jednoznacznie przypisać winy jednemu z nich.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze