Wycofanie pozwu o rozwód wzór pisma

Forum prawneKategoria: AlimentyWycofanie pozwu o rozwód wzór pisma
Kaśka79 zapytał 4 lata temu

Witam, chodzi o wycofanie pozwu rozwodowego przez powoda. Rok temu wniosłam pozew o rozwód, ale do dziś się nie rozwiedliśmy, bo zaczynam mieć wątpliwości z tym związane.

Wydaje mi się, że nie chcę już rozwodu, oboje chcemy walczyć o nasze małżeństwo, naprawiając krok po kroku to, co popsuliśmy lata temu.

W takim przypadku, jak wygląda sprawa cofnięcia pozwu rozwodowego? Czy muszę złożyć jakieś pismo w sądzie? czy poniosę jakieś dodatkowe koszty za cofnięcie pozwu o rozwód?

Bardzo proszę o poradę prawną jak wycofać z sądu pozew o rozwodowy.

8 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego powód ma prawo cofnąć pozew rozwodowy. Przy czym po doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu, sąd może uznać cofnięcie pozwu i umorzyć sprawę, jeśli strona pozwana wyrazi zgodę na cofnięcie pozwu.

Zatem może Pani aż do zakończenia sprawy rozwodowej cofnąć pozew rozwodowy. Taki krok nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, czy dodatkowymi kosztami.

Wycofanie pozwu rozwodowego – wzór

wycofanie-pozwu-rozwodowego-wzor

Wycofanie pozwu rozwodowego – wzór

Wystarczy, że wskaże Pani w piśmie, iż nie jest pewna, czy chce rozwodu i dąży do pojednania z mężem.

Dodam jeszcze, że w zależności od etapu sprawy, w razie cofnięcia pozwu powód może liczyć na zwrot części uiszczonej opłaty od pozwu.

Odnośnie formalności to pismo z oświadczeniem o cofnięciu pozwu rozwodowego, należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym (w biurze podawczym lub za pośrednictwem Poczty Polskiej) wskazując na nadaną sprawie sygnaturę akt. Jeśli ma Pani dobry kontakt z mężem w jednym piśmie może on złożyć oświadczenie, iż wyraża zgodę na cofnięcie pozwu.

Niemniej jednak jeśli byt małżeństwa nie jest jeszcze pewny, zamiast cofnięcia pozwu rozwodowego można złożyć wniosek o zawieszenie postępowania na określony czas (6 miesięcy), wskazując, że podejmujecie Państwo próby pojednania się.

Po upływie terminu zawieszenia sąd albo umorzy postępowanie w sprawie, albo podejmie je na nowo. Zawieszenie postępowania nie kończy zatem sprawy rozwodowej, jak to ma miejsce przy umorzeniu postępowania, jest jednak szansą na przeciągnięcie sprawy w czasie i sprawdzenie, czy rozwód to dobry pomysł.

Podobne wątki:

Aleksander odpowiedział 3 lata temu

Witam, mam dwa pytania: czy sąd może odmówić cofnięcia pozwu o rozwód? i w jaki sposób można wycofać pozew o rozwód?

Kordian odpowiedział 3 lata temu

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie: Czy sąd może odmówić cofnięcia pozwu o rozwód, to sąd może odmówić cofnięcia rozwodu, jeśli uzna, że okoliczności towarzyszące rozprawie, wskażą, że będzie to sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego, lub gdy cofnięcie pozwu o rozwód zmierza w jakiś sposób do obejścia prawa. Jeśli więc sąd nabierze jakichkolwiek wątpliwości, może odmówić rozwodu.

Jeśli chodzi o drugie pytanie: W jaki sposób można wycofać pozew o rozwód, to procedura cofnięcia pozwu rozwodowego powinna zacząć się od złożenia w sądzie pisemnego wniosku, który spełniać będzie wymogi pisma formalnego. Pismo powinno być zatytułowane jako: „Wniosek o cofnięcie pozwu rozwodowego”. Co ciekawe, nie trzeba podawać uzasadnienia decyzji o cofnięciu pozwu rozwodowego. Wniosek ponadto należy własnoręcznie podpisać.

Sebastian D. odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, chodzi o wycofanie się z rozwodu. Złożyłem pozew o rozwód, ale właśnie przy spotkaniu postanowiliśmy z żoną spróbować jeszcze raz. Czy w takim przypadku powinienem złożyć w sądzie jakiś wniosek, aby wycofać pozew o rozwód?? Wpłaciłem już wstępną opłatę, czy jeśli teraz zrezygnuję z pozwu, to poniosę jakieś dodatkowe koszty sądowe?

Dokopałem się do takiego przepisu: art. 203 kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 203. [Cofnięcie pozwu]

§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

oczywiście przepis, na który się powołujesz znajdzie zastosowanie w Twojej sprawie. Ja jednak napiszę, jakie kroki musisz teraz podjąć, by sprawa rozwodowa została umorzona.

Jeśli Twoja żona nie otrzymała jeszcze informacji o złożonym pozwie rozwodowym, czyli nie dotarła do niej żadna korespondencja z sądu, możesz złożyć jedynie pismo, wskazując, że z uwagi na zmianę okoliczności (pogodzenie się z żoną) cofasz pozew o rozwód i wnosisz o umorzenie postępowania w sprawie. W dalszej części pisma należy podać numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej opłaty sądowej od pozwu.

Wzór takiego wniosku pobierzesz poniżej:

wycofanie-pozwu-rozwodowego-wzor

Wycofanie pozwu rozwodowego – wzór

Natomiast jeśli odpis pozwu rozwodowego został już doręczony Twojej małżonce, będzie musiała i ona przygotować oświadczenie, w którym może wskazać, że z uwagi na znalezienie porozumienia z mężem, chce dalej utrzymać Wasze małżeństwo i wyraża zgodę na cofnięcie pozwu rozwodowego.

Zatem jeśli doszło do doręczenia odpisu pozwu pozwanej, dla umorzenia postępowania, należy złożyć dwa pisma. Pierwsze pismo składasz Ty, wnosząc o umorzenie postępowanie, drugie natomiast Twoja żona, wyrażając zgodę na cofnięcie pozwu i umorzenie postępowania. Pisma te mogą zostać przesłane do sądu jednocześnie – nawet w jednej kopercie.

Na koniec dodam jeszcze, że jak udało Ci się zapewne już zauważyć, sąd zwróci Ci uiszczoną opłatę od pozwu – w całości lub w części (połowa opłaty) w zależności od etapu postępowania. Zatem nie tylko nie musisz obawiać się dodatkowych kosztów, bowiem na skutek umorzenia postępowania otrzymasz zwrot opłaty, którą poniosłeś, składając pozew o rozwód.

eLka odpowiedział 2 lata temu

Witam, jak krok po kroku wycofać pozew z sądu w sprawie o rozwód?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

jak-wycofac-pozew-rozwodowy-wzor

Daria W. odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry, chcę zapytać o wycofanie pozwu rozwodowego przez powoda, czy jest ktoś na forum któ mógłby mi pomóc?