Wycofanie pozwu o rozwód wzór pisma

Kategoria: AlimentyWycofanie pozwu o rozwód wzór pisma
Kaśka79 zapytał 1 rok temu

Witam, chodzi o wycofanie pozwu rozwodowego przez powoda. Rok temu wniosłam pozew o rozwód, ale do dziś się nie rozwiedliśmy, bo zaczynam mieć wątpliwości z tym związane.

Wydaje mi się, że nie chcę już rozwodu, oboje chcemy walczyć o nasze małżeństwo, naprawiając krok po kroku to, co popsuliśmy lata temu.

W takim przypadku, jak wygląda sprawa cofnięcia pozwu rozwodowego? Czy muszę złożyć jakieś pismo w sądzie? czy poniosę jakieś dodatkowe koszty za cofnięcie pozwu o rozwód?

Bardzo proszę o poradę prawną jak wycofać z sądu pozew o rozwodowy.

7 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam serdecznie,

do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego powód ma prawo cofnąć pozew rozwodowy. Przy czym po doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu, sąd może uznać cofnięcie pozwu i umorzyć sprawę, jeśli strona pozwana wyrazi zgodę na cofnięcie pozwu.

Zatem może Pani aż do zakończenia sprawy rozwodowej cofnąć pozew rozwodowy. Taki krok nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, czy dodatkowymi kosztami.

Wycofanie pozwu rozwodowego – wzór

Wystarczy, że wskaże Pani w piśmie, iż nie jest pewna, czy chce rozwodu i dąży do pojednania z mężem.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Dodam jeszcze, że w zależności od etapu sprawy, w razie cofnięcia pozwu powód może liczyć na zwrot części uiszczonej opłaty od pozwu.

Odnośnie formalności to pismo z oświadczeniem o cofnięciu pozwu rozwodowego, należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym (w biurze podawczym lub za pośrednictwem Poczty Polskiej) wskazując na nadaną sprawie sygnaturę akt. Jeśli ma Pani dobry kontakt z mężem w jednym piśmie może on złożyć oświadczenie, iż wyraża zgodę na cofnięcie pozwu.

Niemniej jednak jeśli byt małżeństwa nie jest jeszcze pewny, zamiast cofnięcia pozwu rozwodowego można złożyć wniosek o zawieszenie postępowania na określony czas (6 miesięcy), wskazując, że podejmujecie Państwo próby pojednania się.

Po upływie terminu zawieszenia sąd albo umorzy postępowanie w sprawie, albo podejmie je na nowo. Zawieszenie postępowania nie kończy zatem sprawy rozwodowej, jak to ma miejsce przy umorzeniu postępowania, jest jednak szansą na przeciągnięcie sprawy w czasie i sprawdzenie, czy rozwód to dobry pomysł.

Podobne wątki:

Aleksander odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam, mam dwa pytania: czy sąd może odmówić cofnięcia pozwu o rozwód? i w jaki sposób można wycofać pozew o rozwód?

Kordian odpowiedział 12 miesięcy temu

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie: Czy sąd może odmówić cofnięcia pozwu o rozwód, to sąd może odmówić cofnięcia rozwodu, jeśli uzna, że okoliczności towarzyszące rozprawie, wskażą, że będzie to sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego, lub gdy cofnięcie pozwu o rozwód zmierza w jakiś sposób do obejścia prawa. Jeśli więc sąd nabierze jakichkolwiek wątpliwości, może odmówić rozwodu.

Jeśli chodzi o drugie pytanie: W jaki sposób można wycofać pozew o rozwód, to procedura cofnięcia pozwu rozwodowego powinna zacząć się od złożenia w sądzie pisemnego wniosku, który spełniać będzie wymogi pisma formalnego. Pismo powinno być zatytułowane jako: „Wniosek o cofnięcie pozwu rozwodowego”. Co ciekawe, nie trzeba podawać uzasadnienia decyzji o cofnięciu pozwu rozwodowego. Wniosek ponadto należy własnoręcznie podpisać.

Sebastian D. odpowiedział 5 miesięcy temu

Dzień dobry, chodzi o wycofanie się z rozwodu. Złożyłem pozew o rozwód, ale właśnie przy spotkaniu postanowiliśmy z żoną spróbować jeszcze raz. Czy w takim przypadku powinienem złożyć w sądzie jakiś wniosek, aby wycofać pozew o rozwód?? Wpłaciłem już wstępną opłatę, czy jeśli teraz zrezygnuję z pozwu, to poniosę jakieś dodatkowe koszty sądowe?

Dokopałem się do takiego przepisu: art. 203 kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 203. [Cofnięcie pozwu]

§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam serdecznie,

oczywiście przepis, na który się powołujesz znajdzie zastosowanie w Twojej sprawie. Ja jednak napiszę, jakie kroki musisz teraz podjąć, by sprawa rozwodowa została umorzona.

Jeśli Twoja żona nie otrzymała jeszcze informacji o złożonym pozwie rozwodowym, czyli nie dotarła do niej żadna korespondencja z sądu, możesz złożyć jedynie pismo, wskazując, że z uwagi na zmianę okoliczności (pogodzenie się z żoną) cofasz pozew o rozwód i wnosisz o umorzenie postępowania w sprawie. W dalszej części pisma należy podać numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej opłaty sądowej od pozwu.

Wzór takiego wniosku pobierzesz poniżej:

Natomiast jeśli odpis pozwu rozwodowego został już doręczony Twojej małżonce, będzie musiała i ona przygotować oświadczenie, w którym może wskazać, że z uwagi na znalezienie porozumienia z mężem, chce dalej utrzymać Wasze małżeństwo i wyraża zgodę na cofnięcie pozwu rozwodowego.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Zatem jeśli doszło do doręczenia odpisu pozwu pozwanej, dla umorzenia postępowania, należy złożyć dwa pisma. Pierwsze pismo składasz Ty, wnosząc o umorzenie postępowanie, drugie natomiast Twoja żona, wyrażając zgodę na cofnięcie pozwu i umorzenie postępowania. Pisma te mogą zostać przesłane do sądu jednocześnie – nawet w jednej kopercie.

Na koniec dodam jeszcze, że jak udało Ci się zapewne już zauważyć, sąd zwróci Ci uiszczoną opłatę od pozwu – w całości lub w części (połowa opłaty) w zależności od etapu postępowania. Zatem nie tylko nie musisz obawiać się dodatkowych kosztów, bowiem na skutek umorzenia postępowania otrzymasz zwrot opłaty, którą poniosłeś, składając pozew o rozwód.

eLka odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam, jak krok po kroku wycofać pozew z sądu w sprawie o rozwód?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

jak-wycofac-pozew-rozwodowy-wzor

Twoja odpowiedź