Wycofanie pozwu o rozwód wzór pisma

Forum prawneKategoria: AlimentyWycofanie pozwu o rozwód wzór pisma
AvatarKaśka79 zapytał 7 miesięcy temu

Witam, chodzi o wycofanie pozwu rozwodowego przez powoda. Rok temu wniosłam pozew o rozwód, ale do dziś się nie rozwiedliśmy, bo zaczynam mieć wątpliwości z tym związane.

Wydaje mi się, że nie chcę już rozwodu, oboje chcemy walczyć o nasze małżeństwo, naprawiając krok po kroku to, co popsuliśmy lata temu.

W takim przypadku, jak wygląda sprawa cofnięcia pozwu rozwodowego? Czy muszę złożyć jakieś pismo w sądzie? czy poniosę jakieś dodatkowe koszty za cofnięcie pozwu o rozwód?

Bardzo proszę o poradę prawną jak wycofać z sądu pozew o rozwodowy.

3 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam serdecznie,

do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego powód ma prawo cofnąć pozew rozwodowy. Przy czym po doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu, sąd może uznać cofnięcie pozwu i umorzyć sprawę, jeśli strona pozwana wyrazi zgodę na cofnięcie pozwu.

Zatem może Pani aż do zakończenia sprawy rozwodowej cofnąć pozew rozwodowy. Taki krok nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, czy dodatkowymi kosztami. Wystarczy, że wskaże Pani w piśmie, iż nie jest pewna, czy chce rozwodu i dąży do pojednania z mężem.

Dodam jeszcze, że w zależności od etapu sprawy, w razie cofnięcia pozwu powód może liczyć na zwrot części uiszczonej opłaty od pozwu.

Odnośnie formalności to pismo z oświadczeniem o cofnięciu pozwu, należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym (w biurze podawczym lub za pośrednictwem Poczty Polskiej) wskazując na nadaną sprawie sygnaturę akt. Jeśli ma Pani dobry kontakt z mężem w jednym piśmie może on złożyć oświadczenie, iż wyraża zgodę na cofnięcie pozwu.

Niemniej jednak jeśli byt małżeństwa nie jest jeszcze pewny, zamiast cofnięcia pozwu rozwodowego można złożyć wniosek o zawieszenie postępowania na określony czas (6 miesięcy), wskazując, że podejmujecie Państwo próby pojednania się.

Po upływie terminu zawieszenia sąd albo umorzy postępowanie w sprawie, albo podejmie je na nowo. Zawieszenie postępowania nie kończy zatem sprawy rozwodowej, jak to ma miejsce przy umorzeniu postępowania, jest jednak szansą na przeciągnięcie sprawy w czasie i sprawdzenie, czy rozwód to dobry pomysł.

Podobne wątki:

AvatarAleksander odpowiedział 3 miesiące temu

Witam, mam dwa pytania: czy sąd może odmówić cofnięcia pozwu o rozwód? i w jaki sposób można wycofać pozew o rozwód?

AvatarKordian odpowiedział 3 miesiące temu

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie: Czy sąd może odmówić cofnięcia pozwu o rozwód, to sąd może odmówić cofnięcia rozwodu, jeśli uzna, że okoliczności towarzyszące rozprawie, wskażą, że będzie to sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego, lub gdy cofnięcie pozwu o rozwód zmierza w jakiś sposób do obejścia prawa. Jeśli więc sąd nabierze jakichkolwiek wątpliwości, może odmówić rozwodu.

Jeśli chodzi o drugie pytanie: W jaki sposób można wycofać pozew o rozwód, to procedura cofnięcia pozwu rozwodowego powinna zacząć się od złożenia w sądzie pisemnego wniosku, który spełniać będzie wymogi pisma formalnego. Pismo powinno być zatytułowane jako: „Wniosek o cofnięcie pozwu rozwodowego”. Co ciekawe, nie trzeba podawać uzasadnienia decyzji o cofnięciu pozwu rozwodowego. Wniosek ponadto należy własnoręcznie podpisać.

Twoja odpowiedź