Odpowiedź na pozew rozwodowy wypełniony wzór

Forum prawneKategoria: AlimentyOdpowiedź na pozew rozwodowy wypełniony wzór
AvatarSybian zapytał 4 miesiące temu

Żona złożyła pozew rozwodowy, bo dostałem właśnie powiadomienie z sądu, w powiadomieniu napisano, że muszę dostarczyć do sądu odpowiedź na pozew rozwodowy.

Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak tę odpowiedź napisać? czy to ma być krótkie? czy długie? czy tylko trzeba napisać, że się zgadzam z pozwem rozwodowym, lub nie zgadzam, bądź zgadzam częściowo?

Jest to pozew bez orzekania o winie, mniej więcej zgadzam się z pozwem żony, ale jestem przedstawiony tam w bardzo niekorzystnym świetle, gdzie żona uchodzi za anioła i ofiarę moją jednocześnie…

Jaką przyjąć strategię obrony? też chcę rozwodu z nią, ale nie chcę wyjść na najgorszego w tym małżeństwie. Proszę podpowiedzieć jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy.

4 odpowiedzi
Best Answer
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witaj,

jeżeli żona wnosi o orzeczenie przez sąd rozwodu bez ustalania winy któregokolwiek z małżonków w rozpadzie małżeństwa to jej wywody na temat tego, jakim byłeś złym mężem, są niepotrzebne.

Jeżeli na rozprawie żona potwierdzi, że chce rozwodu bez orzekania o winie, to sąd zaniecha przeprowadzania postępowania w tym zakresie.

Sąd nie będzie skupiał się na powodach rozpadu małżeństwa, lecz na potwierdzeniu, że istnieją przesłanki, by rozwód orzec.

Pamiętaj, że sąd orzeknie rozwód tylko wtedy, kiedy stan faktyczny sprawy wskazywać będzie, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia – nie ma więzi uczuciowej, fizycznej, wspólnego budżetu i oczywiście rozwód nie uderza w dobro małoletnich dzieci.

Dlatego, jeżeli zgadzasz się co do zasady z wnioskiem żony (orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie) nie ma co zagłębiać się w odpowiedzi na jej zarzuty dotyczące Twojej osoby.

W odpowiedzi na pozew należy wskazać jedynie, że uznajesz pozew co do zasady i wnosisz o orzeczenie rozwodu bez ustalania przez sąd winy. Wzór gotowego pozwu pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na pozew rozwodowy – wzór

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew możesz krótko wyjaśnić, że zostały spełnione przesłanki do orzeczenie rozwodu. Możesz podać od kiedy nie żyjesz z żoną i nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego

Możesz również wskazać, że nie darzysz żony żadnymi uczuciami, a małżeństwo jest martwe.

Jeśli na sprawie żona zmieni stanowisko i złoży wniosek o orzeczenie rozwodu z Twojej winy, wówczas będziesz mógł podjąć obronę swoich racji.

W tym momencie jednak tak jak napisałam – zarzuty żony, która chce rozwodu bez orzekania o winie, są niepotrzebne i nie rozumiem, dlaczego w ogóle zostały przez nią podniesione.

Warto przeczytać:

AvatarKawin39 odpowiedział 3 miesiące temu

Witam,

toczy się właśnie sprawa o rozwód. Posiedzenie pojednawcze nie przyniosło żadnych rezultatów. Właśnie otrzymałem pozew o rozwód, który złożyła moja żona.

Mam 14 dni, aby złożyć odpowiedź na ten pozew. Czyli mam odpisać, czy ja osobiście chcę rozwodu tak? i czy zgadzam się z powództwem w całości, w części lub nie zgadzam się z nim w ogóle? Pozew z tego co widzę, jest napisany przez adwokata, dlatego domyślam się, że żonę będzie reprezentował jakiś Adwokat.

Mamy z żoną dziecko, wspólne mieszkanie i kredyt hipoteczny na nie, auto, wspólne konta bankowe… i wiele innych różnych rzeczy.

Nie wiem, czy chcę rozwodu, i nie wiem jak do tego podejść, czym odpowiedź na pozew rozwodowy umotywować, bo chyba nie wystarczy tylko, że napiszę w odpowiedzi, że nie zgadzam się na zarzuty przedstawione w pozwie?

Czy warto brać adwokata? czy próbować samemu własnymi siłami nie dopuścić do rozwodu? Proszę o jakiekolwiek wskazówki.

AvatarMikołaj K. odpowiedział 3 miesiące temu

Chodzi o odpowiedź na pozew rozwodowy oddalenie powództwa… Żona chce rozwodu i już nawet złożyła pozew o rozwód (już go dostałem wczoraj).

Żona jako główny powód rozpadu małżeństwa podała: że przyczyną rozpadu małżeństwa jest znęcanie się psychiczne przeze mnie nad nią – co jest nieprawdą. Nie chce rozwodu i w związku z tym mam pytanie, kiedy mam złożyć wniosek o oddalenie jej pozwu (oddalenie powództwa)?

Czy trzeba to zrobić jeszcze przed wyznaczeniem terminu rozprawy rozwodowej, czy po prostu na pierwszej rozprawie do protokołu?

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam,

jestem przekonana, że wraz z odpisem pozwu rozwodowego otrzymał Pan zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew.

Właśnie w odpowiedzi na pozew należy przedstawić swoje stanowisko co do wniosków i twierdzeń strony powodowej.

Jeśli nie chce Pan rozwodu, należy złożyć wniosek o oddaleniu powództwa w całości, należy więc podać, że kocha Pan żonę i jeśli ta będzie upierała się nad wnioskiem o rozwiązanie małżeństwa, to w toku sprawy, np. na pierwszym posiedzeniu może Pan złożyć wniosek o zawieszenie postępowania (sąd może zawiesić postępowanie, jeśli istnieją szanse na poprawę relacji małżeńskich).

Następnie należy przygotować uzasadnienie odpowiedzi na pozew rozwodowy i wyjaśnić swoje powody oraz podać argumenty, które przemawiają za tym, aby powództwo o rozwód zostało oddalone.

Twierdzi Pan, że nie ma powodu do rozwodu, więc należy tę okoliczność wykazać przed sądem. Istotną rzeczą będzie brak istnienia przesłanek do rozwodu.

Proszę pamiętać, że sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli pomiędzy małżonkami dochodzi do pożycia, łączy ich więź uczuciowa i mają wspólny budżet. Proszę tę okoliczność podnieść – wyjaśnić jak przebiega Państwa relacja małżeńska.

Następnie proszę odnieść się do zarzutów żony, odeprzeć kwestię znęcania się psychicznego.

Na koniec dodam, że w każdym czasie strona może modyfikować swoje wnioski, dlatego jeśli w późniejszym okresie zmieni Pan swoje stanowisko, będzie Pan mógł je zaprezentować sądowi na rozprawie lub w piśmie procesowym.

Odpowiedź na pozew o rozwód należy złożyć na piśmie, w tym celu pobierz poniższy wzór pisma, który należy jedynie wydrukować i wypełnić swoimi danymi:

Odpowiedź na pozew o rozwód – wzór

Twoja odpowiedź