Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie męża alkoholika WZÓR

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem winy męża alkoholika? małżeństwa rozpadają się z różnych powodów, a najczęstsze przyczyny rozwodu to przemoc domowa, czasem niewierność, a niekiedy uzależnienie – najczęściej od alkoholu. Czy można rozwieść się z mężem z powodu alkoholizmu?

Wprowadzenie

pozew-o-rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-meza-alkoholika-wzor-pdf-docJak napisać pozew o rozwód z powodu nadużywania alkoholu przez męża? pozew, aby został uznany przez sąd za prawidłowy i wywołał oczekiwane skutki, musi spełniać wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pozwu rozwodowego, który pobierzesz poniżej:

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie męża alkoholika wzór

pozew-o-rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-meza-alkoholika-wzor-pdf-doc

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie męża alkoholika wzór

Warunki rozwodu z powodu alkoholizmu

Rozwód z alkoholikiem nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Powód musi wykazać bowiem, że choroba alkoholowa drugiego małżonka wpływa negatywnie na związek małżeński i całą rodzinę.

Konieczne jest udowodnienie, że alkoholizm przyczynia się do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli że z powodu uzależnienia między małżonkami zniknęły wszelkie więzy:

 • gospodarcze,
 • fizyczne,
 • duchowe.

Sam alkoholizm jako taki nie jest bowiem uzasadnioną przyczyną rozwodu. Aby rozwód z powodu alkoholizmu był uzasadniony, musi stanowić przyczynę wydarzeń, które doprowadziły do problemów małżeńskich i rozpadu związku małżeńskiego.

Warto wspomnieć również o pobocznej przyczynie rozwodu, czyli o rozwodzie z powodu zdrady pod wpływem alkoholu. Należy wiedzieć, że chociaż w stanie upojenia alkoholowego niektórzy tłumaczą swoje działanie brakiem świadomości, to alkohol nie stanowi usprawiedliwienia dla żadnego zachowania.

Oznacza to, że nie usprawiedliwia również zdrady, dlatego z punktu widzenia przepisów prawa, można wziąć rozwód z powodu zdrady pod wpływem alkoholu, bo działanie to bezpośrednio zadecydowało o rozpadzie małżeństwa.

Można też dodać, że jeśli sąd uzna małżonka za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, żonie będzie łatwiej eksmitować męża alkoholika z domu, łatwiej jej też będzie uzyskać alimenty dla żony lub dzieci.

Jak rozwieść się z alkoholikiem?

Do zakończenia związku małżeńskiego z osobą uzależnioną od alkoholu nie wystarczy pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Powódka musi przedstawić dowody, które wykażą, że to właśnie alkoholizm doprowadził do rozpadu małżeństwa.

Chociaż takie sprawy – kończące się orzeczeniem o winie – są trudniejsze i trwają dłużej, dla strony pozywającej niosą za sobą więcej korzyści.

Zatem jak udowodnić w sądzie, że mąż jest alkoholikiem? Dowodami świadczącymi o tym, że choroba alkoholowa doprowadziła do wydarzeń, które zniszczyły relacje pomiędzy małżonkami, będą między innymi:

 • zeznania rodziny czy sąsiadów,
 • niebieska karta,
 • notatki policyjne z interwencji,
 • dokumenty potwierdzające konieczność leczenia choroby alkoholowej.

 

Jak napisać pozew o rozwód z alkoholikiem?

Kobiety często nie wiedzą, jak napisać pozew rozwodowy z alkoholikiem, aby był on skuteczny. Warto pamiętać, że im więcej informacji uwzględnimy w tym piśmie i im więcej dowodów do niego dołączymy, tym krócej będzie trwała sama rozprawa.

Dobrze, więc kiedy pozew zawiera dokładny opis całej sytuacji, a także inne podstawowe elementy formalne, w tym:

 • oznaczenie stron,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • opis przyczyny rozwodu, czyli określenie czasu trwania uzależnienia, częstotliwości spożywania alkoholu, skutków nałogu w tym:
  • kłótnie,
  • agresja,
  • wyładowywanie emocji na dzieciach,
  • zmiany społeczne i finansowe,
  • wpływ choroby na funkcjonowanie dzieci i rodziny.

Rozwód z alkoholikiem a podział majątku

Rozwód z powodu alkoholu z winy męża, nie wpłynie na wyrok sądu w kwestii podziału majątku, jeśli zachowanie współmałżonka alkoholika nie miało znaczenia w odniesieniu do finansów rodziny.

Podział majątku to złożona kwestia, uzależniona od warunków konkretnej sytuacji. Zwykle pod uwagę brany jest sposób kształtowania się wspólnego majątku i wkład obu stron. Jeśli nie ma dowodów na to, że alkoholizm uszczuplił domowy budżet, to majątek wspólny powinien zostać podzielony po równo.

Inaczej będzie kształtowała się sytuacja w przypadku alkoholików, którzy stracili pracę, sprzedawali dobytek, aby uzyskać środki finansowe na alkohol czy tracili pieniądze pod wpływem alkoholu, uprawiając hazard.

Rozwód czy separacja z alkoholikiem?

Nie wszystkie kobiety są gotowe na rozwód ze swoim mężem alkoholikiem. Część pań ciągle łudzi się, że mąż się zmieni, podda leczeniu. Jednocześnie nie są w stanie dalej żyć z nim pod jednym dachem, zwłaszcza ze względu na negatywny wzorzec dla dorastających dzieci.

Takie kobiety mogą zdecydować się na separację. W tym przypadku nastąpi rozdzielność majątkowa, co znaczy, że żona nie będzie musiała martwić się o roztrwonienie majątku wspólnego na alkohol, ani o ewentualne długi męża-alkoholika.

Warto pamiętać jednak, że separacja nie daje możliwości ponownego zamążpójścia, a sąd nie zawsze zgadza się na takie rozwiązanie – jeśli w jego opinii separacja wpłynie negatywnie na życie małoletnich dzieci, to nie przyjmie takiego rozwiązania.

 

Eksmisja męża alkoholika

Niekiedy mąż alkoholik swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu rodziny. Czy możliwa jest zatem jego eksmisja? Zgodnie z przepisami, eksmisja męża alkoholika to rozwiązanie dopuszczalne tylko w przypadku separacji lub rozwodu.

Co więcej, sąd taką decyzję podejmuje stosunkowo rzadko, należy wykazać bowiem, że zachowanie małżonka – ze względu na nałogowe spożywanie alkoholu – uniemożliwia prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego w sposób nieodbiegający od normy.

Chodzi tu zatem o wykazanie, że alkoholik stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia członków własnej rodziny.

Czy warto wziąć rozwód z mężem alkoholikiem?

Żony alkoholików często bardzo długo walczą ze sobą i z myślami na temat rozwodu. Czasem rezygnują z tego rozwiązania ze strachu, innym razem z poczucia winy. Równie często mają jednak nadzieję, że mężowi uda się wyjść z nałogu.

Umysł potrafi pomagać nam oszukiwać siebie samych i wymazuje z naszej pamięci awantury czy przemoc po alkoholu jakiej dopuścił się mąż. Tymczasem takie zachowania ze strony męża nie znikną same z siebie. Alkoholizm to ciężka choroba, z której niełatwo jest wyjść bez zewnętrznej pomocy.

W pierwszej kolejności warto oczywiście skorzystać porady profesjonalistów – terapeuty, specjalisty od uzależnień. Takie rozwiązanie będzie odpowiednie pod warunkiem, że mąż-alkoholik przejawia zainteresowanie wyjściem z nałogu i zgadza się sięgnąć po pomoc.

To głównie od jego woli zależy bowiem, czy uda mu się rzucić nałóg.

Czasami nawet na przymusowym leczeniu alkoholikom, który nie chcą poddawać się leczeniu, zwyczajnie nie da się pomóc. W takich przypadkach rozwód z alkoholikiem stanowi zdecydowanie najkorzystniejsze wyjście z sytuacji.

Słowem podsumowania

Mąż alkoholik daje podstawy żonie, aby wystąpiła ona do sądu z pozwem o orzeczenie rozwodu z winy męża alkoholika. Szczególnie jeśli choroba alkoholowa męża przyczyniła się do tego, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Co więcej, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany będzie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, czyli do płacenia alimentów na żonę i/lub na dzieci (art. 60. – [Alimenty] – Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Aby rozwieść się z mężem alkoholikiem, żona powinna wnieść do sprawy rozwodowej dowody na to, że mąż ma problem alkoholowy, przez co cierpi na tym cała rodzina, oraz że nadużywanie alkoholu przez męża negatywnie wpływa na istotne pogorszenie sytuacji materialnej całej rodziny.

W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka żonie znacznie łatwiej będzie o wymeldowanie męża alkoholika z domu czy mieszkania.

*Jeśli zamierzasz wziąć z alkoholikiem rozwód, koniecznie skorzystaj z przygotowanego przez nas wzoru pozwu, który pobierzesz w górnej części niniejszego artykułu!

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze