Kto trafia do ośrodka szkolno wychowawczego?

Forum prawneKategoria: RóżneKto trafia do ośrodka szkolno wychowawczego?
Karina Sz. zapytał 2 lata temu

Witam, kto trafia do ośrodka szkolno wychowawczego? jakie dzieci? nasz syn sprawia dużo problemów, tych z prawem i edukacją, szukamy dla niego pomocy bo sami nie jesteśmy w stanie pomóc mu. Ucieka z domu, koleguje się ze starszą młodzieżą, próbując im zaimponować ściąga na siebie różne problemy.

Nic nie pomaga, ojciec dziecka nie interesuje się nim, płaci tylko alimenty i nic więcej go nie obchodzi. Jak mam pomóc dziecku? jakie dzieci trafiają do ośrodka szkolno wychowawczego? czy mój syn się tam nadaje? czy przyjęli by go?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Do ośrodków szkolno wychowawczych trafiają dzieci i młodzież do 18. roku życia, jeśli przejawiają objawy zdemoralizowania.

Chodzi o takie zachowania jak: wagarowanie, ucieczki z domu, przedwczesne podejmowanie aktywności seksualnej, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych środków odurzających, kradzieże, bójki, agresja, problemy w szkole (niezdanie do kolejnej klasy).

Ośrodki wychowawcze są przeznaczone dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, czyli takiej, która nie przestrzega przepisów prawa i ogólnie przyjętych norm społecznych. Nie są to placówki, w których przebywają nieletni skazani za ciężkie przestępstwa, takie jak chociażby zabójstwo.

Niekiedy ośrodek wychowawczy jest placówką przejściową, z której nieletni nieulegający procesowi resocjalizacji, kierowany jest następnie do zakładu poprawczego. Do MOW małoletni może trafić „z urzędu”, jeśli popełni przestępstwo lub na wniosek rodzica, opiekuna prawnego, dyrektora szkoły czy funkcjonariusza policji.
Podobne tematy: