Bezrobotny tak, ale bez prawa do zasiłku? dlaczego?

Forum prawneKategoria: RóżneBezrobotny tak, ale bez prawa do zasiłku? dlaczego?
Pawdor zapytał 11 miesięcy temu

Po 14 latach dostałam pismo, że wznowiono z urzędu postępowanie o wstawiennictwo do Urzędu Pracy, bo podjęłam pracę. Po 14 latach po śmierci właściciela zakładu – zakład zlikwidowano. Poszłam do Urzędu Pracy i zarejestrowałam się jako bezrobotna i dostałam pismo, że bezrobotna tak, ale bez prawa do zasiłku. Jak to możliwe? Co mam zrobić?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam serdecznie,

już na wstępie muszę napisać, iż nie do końca rozumiem Pani pytanie. Niemniej odniosę się do kwestii, która wydaje mi się być dla Pani najważniejsza, a mianowicie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 71 i następnych przeczytać można napisać, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, jeśli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni była ona zatrudniona i w ramach zawartej umowy o pracę, umowy agencyjnej lub zlecenia osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli odmówiono Pani prawa do zasiłku dla bezrobotnych to wynika, że nie zostały udokumentowane okresy uprawniające do zasiłku. Jeśli ma Pani wątpliwości i faktycznie w okresie ostatnich 18 miesięcy przynajmniej przez rok pozostawała w zatrudnieniu i osiągała dochód nie niższy niż płaca minimalna, należy złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji. Wcześniej jednak radzę Pani udać się od urzędu i tam starać się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Na koniec zaznaczę, że jeśli ma Pani do mnie dalsze pytanie, to postaram się na nie odpowiedzieć. Jednakże proszę o precyzyjne, rzeczowe i oparte na stanie faktycznym informacje.

Twoja odpowiedź

18 + 10 =