Bezrobotny tak, ale bez prawa do zasiłku? dlaczego?

Forum prawneKategoria: RóżneBezrobotny tak, ale bez prawa do zasiłku? dlaczego?
Pawdor zapytał 2 lata temu

Po 14 latach dostałam pismo, że wznowiono z urzędu postępowanie o wstawiennictwo do Urzędu Pracy, bo podjęłam pracę. Po 14 latach po śmierci właściciela zakładu – zakład zlikwidowano. Poszłam do Urzędu Pracy i zarejestrowałam się jako bezrobotna i dostałam pismo, że bezrobotna tak, ale bez prawa do zasiłku. Jak to możliwe? Co mam zrobić?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

już na wstępie muszę napisać, iż nie do końca rozumiem Pani pytanie. Niemniej odniosę się do kwestii, która wydaje mi się być dla Pani najważniejsza, a mianowicie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 71 i następnych przeczytać można napisać, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, jeśli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni była ona zatrudniona i w ramach zawartej umowy o pracę, umowy agencyjnej lub zlecenia osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli odmówiono Pani prawa do zasiłku dla bezrobotnych, to wynika, że nie zostały udokumentowane okresy uprawniające do zasiłku. Jeśli ma Pani wątpliwości i faktycznie w okresie ostatnich 18 miesięcy przynajmniej przez rok pozostawała w zatrudnieniu i osiągała dochód nie niższy niż płaca minimalna, należy złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji. Wcześniej jednak radzę Pani udać się od urzędu i tam starać się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Na koniec zaznaczę, że jeśli ma Pani do mnie dalsze pytanie, to postaram się na nie odpowiedzieć. Jednakże proszę o precyzyjne, rzeczowe i oparte na stanie faktycznym informacje.

Podobne wzory pism: