Jak jest w ośrodku wychowawczym?

Forum prawneKategoria: RóżneJak jest w ośrodku wychowawczym?
Lyk. zapytał 1 rok temu

Czy ktoś może napisać jak jest w ośrodku wychowawczym? zastanawiamy się nad złożeniem wniosku o umieszczenie syna w ośrodku wychowawczym ze względu na niekończące się problemy z Policją, kradzieżami, alkoholem i bijatykami. Syn wplątał się w złe towarzystwo, przychodzi do domu późno w nocy lub nad ranem.

Nie wiemy, co się z nim dzieje, przestał się z nami komunikować. Zje i wychodzi, wraca, zje i znów wychodzi. Czy jeśli chcielibyśmy umieścić syna w MOW, nie będzie to zbyt trudne dla niego? jak jest w MOW? jak wygląda resocjalizacja dzieci tam się znajdujących??

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Zadaniem młodzieżowego ośrodka wychowawczego jest prowadzenie zajęć wychowawczych i resocjalizacyjnych, które mają wyeliminować przyczyny oraz przejawy niedostosowania społecznego nieletnich, oraz zapewnić im wszechstronny rozwój i przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie, zgodnie z normami prawnymi i społecznymi.

Podopieczni w ośrodku wychowawczym uczą się więc podobnie jak inne dzieci w szkołach, ale dodatkowo odbywają też zajęcia resocjalizacyjne. 

Ośrodek wychowawczy jest placówką otwartą, lecz dzieciom nie wolno opuszczać jej bez uzyskania przepustki podpisanej przez dyrektora. Taką przepustkę wydaje się tylko na wniosek. W ośrodku podopiecznego mogą odwiedzać bliscy. Możliwe jest także urlopowanie wychowanków MOW.

W większości tego typu placówek dzieci nie mają jednak pełnej swobody. Nie wolno im dowolnie korzystać z telefonów komórkowych czy internetu. Zabronione jest też posiadanie własnych pieniędzy.

W wielu ośrodkach dzieci nie mogą nosić kolczyków w miejscach innych niż płatki uszu. Dokładne zasady pobytu w MOW określa jednak regulamin każdej placówki. 
Podobne tematy: