Czy płaci się za ośrodek wychowawczy?

Forum prawneKategoria: RóżneCzy płaci się za ośrodek wychowawczy?
Agnieszka D. zapytał 2 lata temu

Witam serdecznie!
Czy płaci się za ośrodek wychowawczy? złożyłam jako matko samotnie wychowująca dziecko wniosek o umieszczenie nieletniego w MOW, z tego co wiem, syn ma duże szanse że tam trafi, nie dopytałam jednak, czy rodzic płaci za ośrodek wychowawczy. Czy ktoś mógłby udzielić mi odpowiedzi? syn będzie przebywał w MOW do uzyskania pełnoletności, czyli 2 lata.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w ośrodku wychowawczym określa art. 87 projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, za pobyt dzieci i młodzieży w takiej placówce płacą rodzice lub prawni opiekunowie w granicach opłat za posiłki w stołówce. Opłaty te są równe wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalanej przez dyrektora danej placówki.

Z przepisów wynika więc, że rodzice lub opiekunowie prawni płacą jedynie za wyżywienie dziecka, a nie za sam jego pobyt w ośrodku.

Warto podkreślić przy tym, iż w przypadku urlopowania dziecka z ośrodka wychowawczego, rodzic lub opiekun prawny przejmuje pełną odpowiedzialność za ponoszenie kosztów utrzymania dziecka, czyli między innymi za opłacenie kosztów podróży małoletniego, wyżywienia i innych wydatków.

Podobne tematy: