Czy ośrodek wychowawczy to to samo co poprawczak?

Forum prawneKategoria: RóżneCzy ośrodek wychowawczy to to samo co poprawczak?
Eugenia zapytał 1 rok temu

Mam do Państwa pytanie: czy ośrodek wychowawczy to to samo co poprawczak? mamy kłopoty z córką która ucieka z domu nawet czasem na kilka dni, kary nie działają, nie chodzi do szkoły, podejrzewamy że bierze dopalacze, narkotyki i pije alkohol. Czy oddać ją do poprawczaka czy do ośrodka wychowawczego? czy to jest to samo? ewentualnie jaka jest różnica pomiędzy tymi placówkami wychowawczymi? gdzie złożyć wniosek?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Ośrodek wychowawczy nie jest tym samym, co poprawczak, a właściwie zakład poprawczy. Do obu placówek trafiają osoby nieletnie w ramach sankcji przewidzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Jednak do ośrodka wychowawczego kierowane są te dzieci, które przejawiają objawy zdemoralizowania, a nie osoby nieletnie, które popełniły przestępstwa. Można powiedzieć, że trudna młodzież w pierwszej kolejności kierowana jest do ośrodka wychowawczego, a dopiero później – jeśli jej zachowanie nie ulega poprawie – do zakładu poprawczego.

Poprawczak jest też alternatywną placówką dla zakładu karnego. Kierowane są do niego osoby, których za popełnione czyny nie można sądzić jak dorosłych. W ośrodku wychowawczym panują inne warunki, niż w zakładzie poprawczym. Co do zasady, MOW jest ośrodkiem otwartym.

Dzieci i młodzież mogą wychodzić z niego pod opieką wychowawcy. Mogą być też urlopowane. W poprawczaku panuje surowszy rygor, ponieważ przebywa w nim młodzież na tyle zdemoralizowana, że nie można pozwolić jej na taką samą swobodę.

Podobne tematy: