Skrócenie okresu wypowiedzenia na wniosek pracownika WZÓR

Jak napisać wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę? Kodeks Pracy w sposób szczegółowy określa, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika i pracodawcę w zależności od stażu pracy osoby zatrudnionej. Obie strony muszą ściśle przestrzegać więc tych terminów. W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak skrócenie okresu wypowiedzenia umowy.

skrocenie-okresu-wypowiedzenia-na-wniosek-pracownika-wzor-pdf-docW jaki sposób i kiedy można to zrobić? przede wszystkim pracownik musi złożyć u pracodawcy wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia, wzór takiego wniosku pobierzesz w dalszej części niniejszego poradnika!

W jakich warunkach możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia?

wazne-informacjeZgodnie z przepisami Kodeksu pracy – okres wypowiedzenia nie obowiązuje w sytuacji zwolnienia dyscyplinarnego – jeśli pracodawca wypowiada umowę o pracę pracownikowi, który w rażący sposób nie wypełnia swoich obowiązków, zwolnienie ma skutek natychmiastowy.

W każdym innym przypadku pracownika i pracodawcę obowiązują okresy wypowiedzenia określone w Kodeksie Pracy. Są to:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
 • okres 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Z kolei skrócenie okresu wypowiedzenia może mieć miejsce wyłącznie w dwóch sytuacjach:

 • kiedy pracodawca wypowiada umowę o pracę swojemu pracownikowi mającemu prawo do okresu wypowiedzenia umowy z powodu ogłoszenia likwidacji lub upadłości – pracownik ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie,
 • kiedy pracodawca i pracownik rozwiązują umowę za porozumieniem stron i wspólnie ustalają okres wypowiedzenia inny, niż ten wyznaczony przez Kodeks Pracy – pracownik nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie.

Wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Skrócenie okresu wypowiedzenia na wniosek pracownika wzór

skrocenie-okresu-wypowiedzenia-na-wniosek-pracownika-wzor-pdf-doc

Skrócenie okresu wypowiedzenia na wniosek pracownika wzór

Skrócenie okresu wypowiedzenia na wniosek pracownika

wazne-informacjePracownik ma prawo złożyć wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia zarówno przy wypowiedzeniu umowę o pracę, jak i w przypadku rozwiązania umowy na podstawie porozumienia stron.

Wniosek można złożyć po podpisaniu wypowiedzenia lub zamiast wypowiedzenia – poprzez zawarcie porozumienia stron, w którym określony zostanie inny termin rozwiązania umowy.

Należy mieć na uwadze, że skrócenie okresu wypowiedzenia na wniosek pracownika jest jednoznaczne z utratą prawa do odszkodowania, jakie należałoby się osobie zatrudnionej w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę – o ile pracownikowi przysługuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, który nie może zostać zrealizowany ze względu na ogłoszenie likwidacji lub upadłości przedsiębiorstwa.

Jak wygląda skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika?

wazne-informacjePracownik, który chce szybciej odejść z jednej firmy (np. w celu podjęcia zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie), może złożyć podanie o skrócenie okresu wypowiedzenia. Osoba zatrudniona powinna w takim przypadku dojść do porozumienia z pracodawcą jeszcze przed złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę.

Wtedy zamiast wypowiedzenia rozwiązanie umowy o pracę nastąpi na podstawie porozumienia stron.

Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia umowy jest możliwe również w przypadku, kiedy to pracownik otrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę od swojego pracodawcy.

W takich okolicznościach osoba zatrudniona powinna złożyć wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia. Jeśli przedsiębiorca wyrazi zgodę na skrócenie obowiązującego okresu wypowiedzenia, dojdzie do podpisania odpowiedniego porozumienia.

Konsekwencje skrócenia okresu wypowiedzenia z woli pracownika

wazne-informacjeZgodnie z regulacjami Kodeksu pracy, prośba o skrócenie okresu wypowiedzenia może zostać zaakceptowana przez pracodawcę niezależnie od długości okresu wypowiedzenia, jaki przysługuje danej osobie zatrudnionej.

Warto wiedzieć również, że nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące minimalnego czasu trwania okresu wypowiedzenia, jeśli strony wspólnie zdecydują o skróceniu okresu wypowiedzenia! art. 36 § 6 Kodeksu pracy

Co więcej, skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron może nastąpić w dowolnym momencie trwającego już okresu wypowiedzenia. Zakończenie umowy o pracę będzie miało skutek z dniem zawarcia porozumienia.

Warto zauważyć przy tym, że skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika odbiera mu prawo do otrzymania odszkodowania, a sam skrócony okres wypowiedzenia nie wlicza się do jego stażu pracy.

Należy wiedzieć, że pomimo wspólnego ustalenia celu wcześniejszego rozwiązania umowy, porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia nie ma wpływu na zmianę trybu rozwiązania umowy. Jeśli została ona rozwiązana za wypowiedzeniem, to wypowiedzenie nie będzie przekształcone na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Różnice pomiędzy skróceniem okresu wypowiedzenia przez pracownika a pracodawcę

wazne-informacjePracodawca ma prawo skrócić okres wypowiedzenia przysługujący pracownikowi w przypadku upadłości, likwidacji lub innych przyczyn niezależnych od pracodawcy. W takich okolicznościach przedsiębiorca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Kiedy to pracodawca skraca okres wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje prawo do odszkodowania za niewykorzystaną część okresu wypowiedzenia. Co więcej, czas ten wliczany jest do okresu zatrudnienia.

Odszkodowanie za niewykorzystaną część okresu wypowiedzenia oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącego sposobu wyliczania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy, a także wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań.

Stanowi ono równowartość średniego miesięcznego wynagrodzenia lub jego wielokrotności, przy uwzględnieniu kilku innych czynników.

Podsumowanie

 • Skrócenie okresu wypowiedzenia w żaden sposób nie zmienia sposobu rozwiązania umowy o pracę, umowa  w takim trybie wciąż zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem, jednak nie na mocy porozumienia stron!
 • Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę także jest możliwe, jednak tylko w następujących sytuacjach:
  • upadłość lub likwidacja zakładu pracy,
  • likwidacja stanowiska pracy,
  • z przyczyn niezależnych od pracodawcy.
 • Niewykluczone są sytuacje, w których to pracodawca poprosi pracownika o możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia.
 • Skrócenie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony do 1 miesiąca skutkować będzie koniecznością wypłacenia pracownikowi odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia. Pracodawca będzie musiał wypłacić pracownikowi pozostałą część okresu wypowiedzenia, nawet gdy pracownik pracuje już w innym miejscu.

Poniżej pobierzesz wzór rozwiązania umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia:

Wypowiedzenie umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia wzór

rozwiazanie-umowy-o-prace-z-zastosowaniem-skroconego-okresu-wypowiedzenia-wzor-pdf-doc

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron wzór

skrocenie-okresu-wypowiedzenia-za-porozumieniem-stron-wzor-pdf-doc

Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron wzór

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze