Wzór wniosku o skrócenie okresu wypowiedzenia

Jak napisać wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia? Okres wypowiedzenia umowy o pracę to rozwiązanie, które ma chronić interes pracownika i pracodawcy. Jeśli jednak w interesie pracownika lub pracodawcy jest skrócenie okresu wypowiedzenia, to Kodeks pracy dopuszcza taką możliwość.

Wstęp

wzor-wniosku-o-skrocenie-okresu-wypowiedzenia-pdf-doc-przykladOkres wypowiedzenia można skrócić na mocy porozumienia stron lub w innych, określonych okolicznościach. Aby ubiegać się o wcześniejsze wypowiedzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o skrócenie okresu wypowiedzenia, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia PDF DOC

wzor-wniosku-o-skrocenie-okresu-wypowiedzenia-pdf-doc-przyklad

Wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia PDF DOC

Ile trwa okres wypowiedzenia?

Obowiązujący okres wypowiedzenia umowy o pracę uzależniony jest od rodzaju umowy oraz od długości trwania umowy.

W przypadku umów na okres próbny, okres wypowiedzenia trwa:

 • 3 dni robocze przy umowie zawartej na maksymalnie 2 tygodnie, 
 • 1 tydzień przy umowie zawartej na ponad 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie przy umowie zawartej na co najmniej 3 miesiące. 

Z kolei przy umowie o pracę na czas określony lub nieokreślony okres wypowiedzenia trwa:

 • 2 tygodnie przy umowie zawartej na nie więcej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc przy umowie zawartej na co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące przy umowie zawartej na co najmniej 3 lata.

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia z woli pracodawcy

W określonych przypadkach pracodawca może skrócić pracownikowi obowiązujący okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Wśród okoliczności, które uprawniają go do podjęcia takiej decyzji, jest:

 • ogłoszenie upadłości,
 • likwidacja zakładu pracy,
 • inna przyczyna niezależna od pracodawcy (np. zmiany organizacyjne, takie jak likwidacja stanowiska pracy),
 • porozumienie stron. 

Co ważne, pracodawca może skrócić okres wypowiedzenie tylko wtedy, kiedy obowiązujący pracownika okres wypowiedzenia obejmuje 3 miesiące. Aby to zrobić, przełożony musi złożyć stosowne oświadczenie wraz z wypowiedzeniem pracownikowi umowy o pracę.

Nie ma możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia po wręczeniu pracownikowi wypowiedzenia.

Należy podkreślić również, że Kodeks pracy pozwala pracodawcy skrócić okres wypowiedzenia z trzech miesięcy co najwyżej do jednego miesiąca. Co więcej, takiemu pracownikowi przysługuje wtedy odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za skróconą część okresu wypowiedzenia.

Okres ten wlicza się do okresu zatrudnienia, ale nie do wymiaru urlopu wypoczynkowego. Odszkodowanie pracownik powinien otrzymać najpóźniej do czasu, kiedy upłynie skrócony okres wypowiedzenia, czyli do ostatniego dnia pracy.

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia z woli pracownika

Inicjatorem wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę może być zarówno pracodawca, jak i pracownik. Skrócenie okresu wypowiedzenia na wniosek pracownika dopuszczalne jest nawet po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę.

Stanowi bowiem formę porozumienia stron, które można zawrzeć także po złożeniu wypowiedzenia.

Prośba o skrócenie okresu wypowiedzenia, której inicjatorem jest pracownik, nie została objęta żadnymi ograniczeniami. Można wystąpić z takim wnioskiem niezależnie od długości obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Nie istnieją także żadne limity dotyczące minimalnego czasu trwania skróconego w drodze porozumienia stron okresu wypowiedzenia. Warto pamiętać jednak, że pismo o skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmienia formy rozwiązania umowy – nadal jest to wypowiedzenie umowy o pracę.

Jeśli pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę z prośbą o skrócenie okresu wypowiedzenia, rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z dniem zawarcia porozumienia pomiędzy stronami.

Osoba zatrudniona straci także prawo do odszkodowania za skrócenie okresu pracy, a sam skrócony okres wypowiedzenia nie będzie wliczał się do jej stażu pracy.

Wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika może zostać zawarty w jego wypowiedzeniu umowy o pracę lub złożony później, jednak z przyczyn oczywistych, w trakcie trwania okresu wypowiedzenia. Aby sporządzić takie podanie, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o skrócenie okresu wypowiedzenia druk.

 

Dlaczego pracownik może chcieć skrócić okres wypowiedzenia?

Wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia PDF może okazać się przydatny dla pracownika, który sam rezygnuje z pracy oraz dla tego, który w trakcie okresu wypowiedzenia znalazł wcześniej nową pracę i chce zmienić pracodawcę bez konieczności oczekiwania na zakończenie trwającego okresu wypowiedzenia.

W obu przypadkach pracownik ma taką możliwość.

Jeśli otrzyma konkurencyjną ofertę pracy w innym zakładzie, najkorzystniejsze będzie złożenie wypowiedzenia z prośbą o skrócenie obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Pod warunkiem zaakceptowania takiej prośby przez pracodawcę, pracownik nie będzie musiał pozostawać w firmie ani jednego dnia dłużej – stosunek pracy rozwiąże się w dniu zawarcia porozumienia.

Z kolei w przypadku, kiedy pracownik znajdzie nową pracę, na przykład, podczas drugiego miesiąca trwającego okresu wypowiedzenia, może złożyć wniosek o jego skrócenie w dowolnej chwili – nie obowiązują go bowiem żadne ograniczenia co do terminu złożenia takiej propozycji przełożonemu.

Ten musi jednak wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, a to oznacza, że powinien posiadać kogoś na miejsce zwalniającej się osoby.

 

Czym różni się skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę a przez pracownika?

Istnieje wiele różnic pomiędzy możliwością skrócenia okresu wypowiedzenia przez pracodawcę a pracownika. W pierwszym przypadku całą procedurę ograniczają przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z którymi:

 • pracodawca może skrócić pracownikowi okres wypowiedzenia w ściśle określonych okolicznościach,
 • pracodawca może skrócić jedynie 3-miesięczny okres wypowiedzenia,
 • pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia maksymalnie do 1 miesiąca,
 • pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia, jeśli złoży stosowne oświadczenie przed wypowiedzeniem umowy pracownikowi.

W przypadku chęci skrócenia okresu wypowiedzenia przez pracownika ograniczenia te nie obowiązują. Procedura odbywa się bowiem jedynie za zgodą obydwu stron, czyli na podstawie zawartego porozumienia.

Z taką propozycją pracownik może wystąpić w dowolnym momencie.

Wadą tego rozwiązania jest natomiast utrata kilku przywilejów, czyli prawa do odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia oraz możliwości wliczenia skróconego okresu wypowiedzenia do stażu pracy.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze