Powrót na poprzednie stanowisko pracy wzór

Jak napisać pismo o powrót na poprzednie stanowisko pracy? Powrót na poprzednie stanowisko pracy może dotyczyć zarówno awansu, jak i degradacji ze stanowiska. W zależności od okoliczności inne będzie zatem uzasadnienie wniosku o powrót na poprzednie stanowisko. Jeśli pracownik chce wrócić na wyższe stanowisko po degradacji, musi udowodnić pracodawcy, iż na to zasłużył. Natomiast w sytuacji, kiedy chce on wrócić na stanowisko niższe po awansie, powinien wykazać, dlaczego taka zmiana będzie korzystniejsza – i dla niego, i dla firmy. 

Wstęp

powrot-na-poprzednie-stanowisko-pracy-wzor-pdf-docJak zatem sporządzić pismo do pracodawcy, aby pozwolono nam wrócić na poprzednie stanowisko? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy pismo spełniające wszystkie formalne wymagania, które wystarczy jedynie pobrać i wypełnić, a następnie dostarczyć pracodawcy, jego wzór pobierzesz poniżej:

Powrót na poprzednie stanowisko pracy wzór

powrot-na-poprzednie-stanowisko-pracy-wzor-pdf-doc

Powrót na poprzednie stanowisko pracy wzór

 

Kiedy składa się wniosek o powrót na poprzednie stanowisko pracy?

Powrót na poprzednie stanowisko pracy odbywa się w dwóch kierunkach, czyli zarówno na stanowisko wyższe, jak i na stanowisko niższe. Kiedy pracownik może wnioskować o przesunięcie go na poprzednie stanowisko?

W przypadku degradacji na niższe stanowisko pracy będącej formą kary – na przykład, za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych – pracownik będzie składał wniosek o powrót na poprzednie stanowisko pracy z uzasadnieniem wskazującym na fakt, że warto jest „anulować” jego degradację.

Argumentem przemawiającym na jego korzyść będzie na przykład podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez odbycie dodatkowych szkoleń. 

Prośba o powrót na poprzednie stanowisko pracy może dotyczyć także przeniesienia na niższe stanowisko po awansie. Pracownicy decydują się na taki krok w sytuacji, kiedy nie radzą sobie w nowej, bardziej odpowiedzialnej roli.

Ich podanie powrót na poprzednie stanowisko pracy wskazuje zwykle na związany z nowymi obowiązkami stres, a także na brak czasu dla siebie i dla osób bliskich.

Powrót na poprzednie stanowisko pracy może dotyczyć także przeniesienia na stanowisko równorzędne. W każdym przypadku stosuje się jednak podobny schemat wniosku i podobnie przebiega sama procedura przesunięcia pracownika. 

Jak napisać podanie o powrót na poprzednie stanowisko?

Wniosek o powrót na poprzednie stanowisko musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane wnioskodawcy, czyli pracownika,
  • dane adresata, czyli pracodawcy,
  • odpowiedni tytuł,
  • treść i uzasadnienie wniosku – zależne od tego, czy pracownik wnioskuje o przeniesienie na wyższe, równorzędne czy niższe stanowisko,
  • podpis wnioskodawcy.

Najważniejszym elementem pisma z prośbą o powrót na poprzednie stanowisko pozostaje jednak uzasadnienie wniosku, czyli argumenty, które mają przekonać przełożonego o zasadności dokonania takiego przesunięcia.

Argumentacja będzie różniła się tutaj w zależności zarówno od celu sporządzenia wniosku, jak i od warunków konkretnej sytuacji. Wniosek tego typu należy uzasadnić bowiem zgodnie z prawdą.

 

Jak przebiega procedura powrotu na poprzednie stanowisko?

Pracodawca może zmienić stanowisko pracownika na dwa sposoby:

  • zawierając z nim porozumienie zmieniające, czyli aneks do umowy o pracę, który wskaże, jakie zmiany są wprowadzane oraz od kiedy obowiązują,
  • sporządzając wypowiedzenie zmieniające, czyli wypowiadając pracownikowi warunki pracy i płacy.

Takie wypowiedzenie musi zawierać informację o tym, że pracownik do połowy okresu wypowiedzenia ma czas na to, aby odwołać się od zaproponowanych nowych warunków umowy o pracę. Jeśli pracownik ich nie zaakceptuje, stosunek pracy wygaśnie po upływie okresu wypowiedzenia, który może trwać od 2 tygodni do 3 miesięcy. 

Wypowiedzenie zmieniające stosuje się w sytuacji, kiedy zmiana stanowiska następuje z inicjatywy pracodawcy, podczas gdy pracownik nie godzi się na powrót na poprzednie stanowisko. Jeśli jednak to pracownik występuje z wnioskiem o przeniesienie, następuje ono na podstawie porozumienia zmieniającego, czyli zgodnych oświadczeń woli obu stron stosunku pracy. 

A jeśli pracodawca nie akceptuje wniosku pracownika o powrót na poprzednie stanowisko? Osoba zatrudniona ma w tym przypadku tylko dwa wyjścia – może nadal kontynuować zatrudnienie na aktualnych warunkach lub złożyć wypowiedzenie z pracy, które nie wymaga uzyskania zgody pracodawcy i skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze