Wniosek o powrót na poprzednie stanowisko pracy WZÓR

Jak napisać wniosek o powrót na poprzednie stanowisko pracy? Chociaż awans wiąże się z reguły z wyższym wynagrodzeniem, to sprowadza się również do większej odpowiedzialności. Pracownik, który czuje się przytłoczony nadmiarem obowiązków, może złożyć pismo o powrót na poprzednie stanowisko pracy. Jest to jednoznaczne z wystąpieniem z propozycją zmiany treści umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca ma możliwość przyjęcia oferty osoby zatrudnionej przez zwykłe wyrażenie na nią zgody.

Wstęp

wniosek-o-powrot-na-poprzednie-stanowisko-pracy-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, który spełni wszystkie formalne wymagania stawiane przez Kodeks pracy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o powrót na poprzednie stanowisko pracy wzór

wniosek-o-powrot-na-poprzednie-stanowisko-pracy-wzor-pdf-doc

Wniosek o powrót na poprzednie stanowisko pracy wzór

Powrót na poprzednie stanowisko a porozumienie zmieniające

Wniosek o powrót na poprzednie stanowisko pracy prowadzi do zawarcia tak zwanego porozumienia zmieniającego – jednego z podstawowych sposobów modyfikacji warunków zatrudnienia.

Aby doszło do zawarcia porozumienia zmieniającego, strony stosunku pracy muszą złożyć zgodne oświadczenia woli. Takie oświadczenia mogą dotyczyć wszelkich postanowień umownych, w tym również stanowiska pracy i obowiązków pracownika.

Porozumienie zmieniające dla swej skuteczności musi zawierać informacje dotyczące tego, które warunki stosunku pracy ulegają zmianie. Porozumienie zmieniające najlepiej jest zawrzeć na piśmie, choć nie jest to narzucona prawnie forma dla ważności porozumienia. 

Często porozumienie zmieniające warunki pracy ma postać aneksu do umowy o pracę, w którym strony wskazują, które warunki zatrudnienia ulegają zmianie oraz od kiedy wprowadzane zmiany obowiązują.

Kiedy pracownik składa podanie o powrót na poprzednie stanowisko?

Podanie o powrót na poprzednie stanowisko pracy dotyczy najczęściej awansu, choć może odnosić się także do degradacji na niższe stanowisko. Jeśli pracownika zdegradowano w ramach kary, wniosek o powrót na poprzednie stanowisko będzie bardzo trudny do uzasadnienia.

Natomiast w przypadku, kiedy osoba zatrudniona zechce złożyć prośbę o przywrócenie jej na niższe stanowisko, argumentacja nie powinna stanowić dużego problemu. 

Pismo z prośbą o powrót na poprzednie stanowisko składa najczęściej pracownik, który nie radzi sobie w nowej, bardziej odpowiedzialnej roli. Awans to szansa na rozwój zawodowy i większe zarobki, ale także duży stres i konieczność poświęcania pracy więcej czasu.

To może odbijać się negatywnie na stanie zdrowia czy życiu osobistym, dlatego wiele osób staje w obliczu chęci powrotu do mniej wymagającej pracy i mniejszej ilości obowiązków. W takich okolicznościach składa się podanie o powrót na poprzednie stanowisko. 

Jak wygląda podanie o powrót na poprzednie stanowisko?

Wniosek o powrót na poprzednie stanowisko to pismo o charakterze formalnym. Taki dokument musi zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane wnioskodawcy,
  • dane adresata,
  • odpowiedni tytuł,
  • treść wniosku z uzasadnieniem,
  • podpis wnioskodawcy.

Wniosek o powrót na poprzednie stanowisko najlepiej jest złożyć u pracodawcy osobiście, ewentualnie przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 

Jak wygląda powrót pracownika na poprzednie stanowisko?

Jeśli pracodawca zaakceptuje wniosek pracownika o powrót na poprzednie stanowisko, to zmiana warunków zatrudnienia może odbyć się za porozumieniem zmieniającym warunki zatrudnienia – jest to rozwiązanie dostępne jedynie przy akceptacji nowych warunków przez pracownika, czyli również przy zmianie na jego prośbę. 

Porozumienie zmieniające powinno wskazywać zakres zmian warunków umowy o pracę i datę, od której nowe warunki mają obowiązywać. Jeżeli strony wprost nie określiły tego terminu, to przyjmuje się, że zmiana treści umowy następuje w dniu zawarcia porozumienia zmieniającego. 

W przypadku, kiedy powrót na poprzednie stanowisko to inicjatywa pracodawcy, wykorzystywana jest z reguły inna metoda – wypowiedzenie zmieniające. Taką formę modyfikacji warunków pracy stosuje się w razie wprowadzania mniej korzystnych warunków zatrudnienia, na które pracownik nie wyraża zgody. 

Jeśli nie stosuje się porozumienia zmieniającego, należy pamiętać, że przy wypowiedzeniu zmieniającym zaproponowane w nim zmiany wchodzą w życie dopiero po upływie okresu wypowiedzenia, który może trwać nawet 3 miesiące.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze