Prośba o przeniesienie na inny dział WZÓR

Jak napisać prośbę o przeniesienie na inny dział? Prośba o przeniesienie na inny dział może zostać umotywowana na różne sposoby, bardzo często za pomocą argumentów związanych ze sprawami o charakterze prywatnym. Ponieważ zmiana działu to, zasadniczo, zmiana obowiązków, pracownik nie może więc dokonać takiej modyfikacji warunków pracy bez porozumienia ze swoim pracodawcą.

Wstęp

prosba-o-przeniesienie-na-inny-dzial-wzor-pdf-docPracownik w pierwszej kolejności musi zatem złożyć pisemną prośbę o przeniesienie na inny dział. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz poniżej:

Prośba o przeniesienie na inny dział wzór

prosba-o-przeniesienie-na-inny-dzial-wzor-pdf-doc

Prośba o przeniesienie na inny dział wzór

Kiedy pracownika przenosi się na inny dział?

Najczęściej, pracodawca przesuwa pracownika na inny dział ze względu na konieczność cięcia etatów lub zastąpienia osoby przebywającej na urlopie/zwolnieniu lekarskim innym pracownikiem.

Z kolei pracownik może wnioskować o przeniesienie na inny dział z przyczyn prywatnych lub ze względu na specyfikę obowiązków na nieco innym stanowisku pracy.

Niezależnie od przyczyny, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawsze może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie na inny dział.

Jeśli to z inicjatywy pracodawcy dochodzi do przesunięcia pracownika, ma on możliwość powierzenia mu innych obowiązków nawet bez jego zgody na okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe, o ile spełnione zostaną łącznie trzy warunki:

 • wystąpią uzasadnione potrzeby pracodawcy,
 • przeniesienie nie obniży wynagrodzenia pracownika,
 • powierzona pracownikowi praca będzie odpowiadała jego kwalifikacjom.

Jak napisać wniosek o przeniesienie na inny dział?

Wniosek o przeniesienie na inny dział, podobnie jak podanie o zmianę stanowiska – to pismo o charakterze oficjalnym, którego adresatem jest przełożony pracownika. Taki dokument powinien zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • datę i miejscowość,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • treść wniosku z uzasadnieniem prośby o przeniesienie pracownika na wyższe stanowisko, niższe stanowisko pracy, lub inny dział,
 • podpis wnioskodawcy.

Pismo o przeniesienie na inny dział musi zostać odpowiednio uargumentowane. W przeciwnym razie pracodawca może nie wyrazić zgody na przesunięcie, gdyż zależy to wyłącznie od jego dobrej woli.

Jak wygląda przeniesienie pracownika na inny dział?

Prośba o przeniesienie na inny dział składana jest w sytuacji, kiedy to pracownik dąży do zmiany swojego stanowiska. Przesunięcie osoby zatrudnionej nie zawsze przebiega jednak w taki sposób.

W zależności od tego, czego ma dotyczyć modyfikacja warunków pracy, pracodawca może skorzystać z następujących możliwości:

 • powierzenie pracownikowi innej pracy na okres nieprzekraczający trzech miesięcy (przy spełnieniu trzech wymienionych wyżej warunków);
 • porozumienie z pracownikiem w sprawie zmiany warunków pracy (porozumienie zmieniające),
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy (wypowiedzenie zmieniające).

Nie są to jednak wszystkie dostępne opcje, ponieważ w przypadku, kiedy pracownik ma otrzymać nowe obowiązki, mieszczące się w rodzaju umówionej pracy lub gdy ma zostać przeniesiony do innego działu bez istotnej modyfikacji rodzaju wykonywanych zadań, to zastosowanie powyższych rozwiązań nie musi być konieczne. Dlaczego?

Zakres obowiązków, które musi wykonywać pracownik, wynika z treści jego umowy o pracę, a konkretnie z rodzaju pracy opisanej w umowie. Rodzaj pracy może być określony w umowie na różne sposoby, na przykład przez opisanie charakteru pracy lub powierzonych pracownikowi zadań.

Z reguły jest to jednak po prostu nazwa stanowiska, która determinuje rodzaj wykonywanej pracy. Równie często zdarza się, że umowa o pracę wskazuje tylko funkcję pracownika, a rodzaj wykonywanej przez niego pracy jest dookreślony w sposób dorozumiany (wynika z czynności poleconych pracownikowi do wykonania).

Pracownicy mogą otrzymywać też dodatkowe dokumenty, które formalnie określają zakres czynności pracownika. Zwykle nie jest to jednak zamknięty katalog obowiązków, który wykluczałby dodatkowe czynności zlecone w formie poleceń służbowych.

Z tego względu wypowiedzenie czy porozumienie zmieniające nie zawsze są konieczne. Czasami przesunięcie pracownika może odbyć się bez żadnych formalności – powierzenie innych zadań dokonywane jest wtedy na podstawie polecenia służbowego, jeśli mieszczą się one w granicach obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

Podsumowanie

Podanie o zmianę działu, podobnie jak prośba o zmianę stanowiska pracy – musi zawierać uzasadnienie. W piśmie należy więc odnieść się do najważniejszych powodów, dla których staramy się o przeniesienie stanowiska pracy na inny dział.

Oczywiście chcąc przenieść się na inny dział w pracy, warto (jeśli to możliwe) wnioskować o konkretne stanowisko pracy, bowiem ułatwi to pracodawcy ustosunkowanie się do naszej prośby.

Należy przy tym pamiętać, że przeniesienie na inne stanowisko pracy wiązać się będzie z innym poziomem odpowiedzialności, kompetencji, a także często z innym wynagrodzeniem. Warto więc gruntowanie tę decyzję przemyśleć, aby później nie żałować podjętych wyborów.

Podanie o przeniesienie na inne stanowisko lub inny dział jest pismem, które powinno spełnić pewne formalne wymagania, jeśli nie wiesz, jak napisać podanie, to aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór takiego podania, który pobierzesz u góry artykułu.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze