Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego WZÓR do wypełnienia

rezygnacja-ze-stanowiska-kierownikJak napisać rezygnację ze stanowiska kierowniczego? rezygnacja z funkcji kierownika podyktowana jest najczęściej względami życia prywatnego lub służbowego. Wyższe stanowisko to więcej obowiązków, więcej godzin spędzonych w pracy, częste wyjazdy służbowe i delegacje.

Wstęp

rezygnacja-ze-stanowiska-kierowniczego-wzor-pdf-docPraca w roli kierownika wielu osobom nie pozwala na zachowanie pożądanej równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Wyższe stanowisko to także większa odpowiedzialność, która może stanowić źródło silnego stresu, niszczącego zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne.

Niezależnie od przyczyny, każdy pracownik ma możliwość złożenia rezygnacji ze stanowiska kierowniczego, bez jednoczesnego zwalniania się z pracy. Aby tego dokonać, należy złożyć u pracodawcy stosowne pismo. Aby ułatwić Ci jego przygotowanie, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji ze stanowiska kierowniczego, który pobierzesz poniżej:

Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego wzór

rezygnacja-ze-stanowiska-kierowniczego-wzor-pdf-doc

Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego wzór

Jak wygląda rezygnacja ze stanowiska kierowniczego?

rezygnacja-ze-stanowiska-kierownikZrezygnowanie z zajmowanego stanowiska pracy to poważna decyzja, która wiąże się z kluczowymi zmianami warunków umowy o pracę. Takiej zmiany pracownik nie może dokonać samodzielnie, a jedynie w porozumieniu ze swoim pracodawcą.

Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego może być efektem dwóch różnych działań osoby zatrudnionej:

 • zaproponowania zawarcia porozumienia zmieniającego warunki umowy lub
 • złożenia wypowiedzenia i propozycji ponownego zawarcia umowy na nowych warunkach.

W pierwszym przypadku pracownik proponuje porozumienie zmieniające, a pracodawca decyduje, czy wyraża zgodę na zaproponowane przez podwładnego warunki pracy.

Jeśli nie zgadza się z postanowieniami porozumienia, obowiązujące warunki pracy nie ulegają zmianie. W takich okolicznościach pracownikowi nie pozostaje nic innego, jak pozostać na swoim stanowisku lub całkowicie zwolnić się z pracy.

Ta druga opcja może być krokiem ku rezygnacji ze stanowiska kierowniczego przy jednoczesnym pozostaniu w danym zakładzie pracy, jeśli pracownik zaproponuje przełożonemu zawarcie nowej umowy na nowych warunkach (warunkach porozumienia zmieniającego).

Jeśli jednak również tym razem pracownik spotka się z odmową, będzie to równoznaczne z całkowitym rozwiązaniem umowy o pracę.

 

Porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające

rezygnacja-ze-stanowiska-kierownikZmiana stanowiska pracy w formie porozumienia zmieniającego to najprostszy sposób na rezygnację z funkcji kierowniczej. W takim przypadku strony – pracownik i pracodawca – po prostu dogadują się na mocy porozumienia stron i podpisują aneks, który zmienia stanowisko pracy ujęte w umowie o pracę.

Najczęściej takie porozumienie zmieniające zawiera się w przypadku awansu, ale można wykorzystać je również przy zmianach na równorzędnym poziomie lub przy dobrowolnej degradacji (z inicjatywy pracownika).

Z kolei wypowiedzenie zmieniające to rodzaj wypowiedzenia warunków pracy lub płacy aktualnej umowy o pracę, przy jednoczesnym zaproponowaniu nowych warunków zawarcia umowy (art. 42 Kodeksu pracy).

Jeśli pracodawca na nie nie przystanie, dochodzi do ostatecznego rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia, czyli:

 • 2 tygodni w przypadku okresu zatrudnienia poniżej 6 miesięcy,
 • 1 miesiąca w przypadku okresu zatrudnienia powyżej 6 miesięcy, ale poniżej 3 lat,
 • 3 miesięcy w przypadku okresu zatrudnienia powyżej 3 lat.

Warto pamiętać, że te same zasady dotyczą sytuacji, w której to pracodawca chce zdegradować pracownika lub przyznać mu awans.

Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego a związki zawodowe

rezygnacja-ze-stanowiska-kierownikWarto pamiętać, że rezygnacja ze stanowiska pracy kierownika nie powinna odbywać się bez udziału związków zawodowych, które mogą pomóc pracownikowi przejść przez ten proces w najprostszy sposób, czyli przy zaproponowaniu porozumienia zmieniającego.

Jeśli pracodawca wyraziłby na nie zgodę, do zmiany warunków pracy lub płacy wystarczyłby jedynie pisemny aneks.

Należy pamiętać więc, aby każde porozumienie zmieniające czy wypowiedzenie zmieniające konsultować ze związkami zawodowymi, które mają pięć dni na zajęcie stanowiska w sprawie – poparcie pracownika lub zanegowanie jego decyzji.

Jeśli organizacja zdecyduje się poprzeć osobę zatrudnioną, zaproponuje jej również obronę pod warunkiem doręczenia wypowiedzenia zmieniającego stanowisko z podaniem istotnej przyczyny.

 

Jak napisać rezygnację ze stanowiska kierowniczego?

rezygnacja-ze-stanowiska-kierownikSamodzielnie sporządzone pismo rezygnacja z funkcji kierownika często staje się dla pracownika pułapką. Bardzo łatwo jest bowiem skonstruować je w mylący sposób.

Niewłaściwie sformułowana rezygnacja może wydać się pracodawcy całkowitą rezygnacją z pracy, a nie jedynie z funkcji kierowniczej. Jak uniknąć takiego nieporozumienia?

Najprościej będzie wykorzystać przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji ze stanowiska kierownika, który nie tylko ułatwia sporządzenie dokumentu o właściwym układzie treści, ale również o odpowiedniej zawartości.

Rezygnacja ze stanowiska kierownika wymaga podania następujących danych:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośba o zmianę stanowiska pracy, czyli rezygnacja z funkcji kierowniczej,
 • uzasadnienie,
 • czytelny podpis.

Jeśli pisemna rezygnacja z funkcji kierowniczej ma pozwolić pracownikowi zachować dobre relacje z pracodawcą, warto odpowiednio ją uzasadnić.

Argumenty uzależnione będą od warunków danej sytuacji, jednak najczęściej pojawią się wśród nich takie problemy, jak zły stan zdrowia, nadmierny stres czy brak czasu dla rodziny.

Podsumowanie

Czy pracownik może zrezygnować ze stanowiska pracy, będąc na kierowniczym stanowisku? oczywiście, że tak. Jeśli zajmowane stanowisko kierownicze nie odpowiada Ci z jakichś względów, możesz złożyć do pracodawcy pismo, w którym poprosisz o zdegradowanie do poprzednio zajmowanego stanowiska, na którym czułeś się najlepiej.

Co bardzo ważne, pismo takie należy sporządzić tak, aby nie było to wypowiedzenie umowy o pracę!

Jak wiadomo, będąc na stanowisku kierownika, zostajemy poddani wielu stresom, zwiększonej odpowiedzialności i innym wyzwaniom, z którymi można się mierzyć dopiero, piastując takie stanowisko. Często wtedy okazuje się, że to po prostu praca nie dla nas.

 

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,53 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze