Jak napisać aneks do umowy o pracę? zmiana wynagrodzenia

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać aneks do umowy o pracę? zmiana wynagrodzenia
Damian zapytał 1 rok temu

Dzień dobry, jak napisać aneks do umowy o pracę w którym zmienię wysokość wynagrodzenia pracownika? umowa o pracę podpisana jest na czas nieokreślony. Z tego co wyczytałem, aneks jest najprostszym sposobem na zmianę zapisów w umowie o pracę, czy mogę prosić o wzór aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia? będę wdzięczny za poradę.

7 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj Damian!

gotowy do pobrania wzór aneksu do umowy o pracę <– pobierzesz tutaj. Poszukiwany wzór aneksu pobierzesz też poniżej:

Aneks do umowy o pracę zmiana wynagrodzenia – wzór

aneks-do-umowy-o-prace-zmiana-wynagrodzenia-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o pracę zmiana wynagrodzenia – wzór

Aneks jest dokumentem, dzięki któremu zmienisz dowolny zapis w umowie zatrudnienia. Aneks stosuje się wyłącznie w sytuacjach, w których obie strony (pracodawca i pracownik) zgodni są co do nowo ustalonych warunków zatrudnienia.

Jeśli natomiast między pracownikiem a pracodawcą nie ma porozumienia, pracodawca ma prawo zastosować wtedy wypowiedzenie zmieniające.

Czym jest aneks do umowy o pracę? jest to porozumienie stron dotyczące zmiany warunków zatrudnienia, które spisuje się w takiej samej formie, w jakiej zawarto umowę o pracę. Jeśli więc umowa o pracę zawarta była na piśmie, to aneks do umowy o pracę także powinno sporządzić się w formie pisemnej (zasada współmierności).

Stosując aneks do umowy, można zmodyfikować, dodać lub usunąć niemal każdy zapis znajdujący się w umowie o pracę. Aneksem można więc:

W zależności od potrzeb można również sporządzić aneks do umowy o pracę z datą wsteczną. W zbiorze wzorów pism, który prowadzimy, znajduje się również:

  • Aneks do umowy o pracę na czas określony
  • oraz Aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wzory wszystkich wymienionych aneksów załączam poniżej:

aneks-do-umowy-o-prace-zmiana-etatu-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o pracę zmiana etatu – wzór


aneks-do-umowy-o-prace-zmiana-stanowiska-wzor-doc-pdf

Aneks do umowy o pracę zmiana stanowiska – wzór


aneks-do-umowy-o-prace-z-data-wsteczna-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o pracę z datą wsteczną – wzór


aneks-do-umowy-o-prace-na-czas-okreslony-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o pracę na czas określony – wzór


aneks-do-umowy-o-prace-na-czas-nieokreslony-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony – wzór

Jak i kiedy sporządzić aneks do umowy o pracę? Aneks sporządzić można w dowolnym czasie w trakcie trwania umowy o pracę, ważne jednak, aby zmiana warunków zatrudnienia zaakceptowana została przez obie strony, jest to najważniejszy warunek aneksu.

O sporządzenie aneksu do umowy o pracę może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Co ważne, pracodawca może wystąpić do pracownika z prośbą o podpisanie aneksu do umowy o pracę, nawet jeśli pracownik znajduje się na urlopie wypoczynkowym, zwolnieniu lekarskim, a w przypadku kobiet, nawet gdy jest ona w ciąży.

Kiedy zaczynają obowiązywać zmiany wprowadzone aneksem do umowy o pracę? Termin wejścia w życie nowych warunków zatrudnienia strony ustalają indywidualnie. Można więc sporządzić aneks w styczniu i zaznaczyć w nim, że zmiany zaczną obowiązywać o 1 lutego.

Co ważne, zmiany wprowadzone aneksem mogą obowiązywać bezterminowo (czyli tak długo jak długo przedłużana będzie umowa o pracę), lub przez ściśle określony czas.

Kazar odpowiedział 1 rok temu

Potrzebuję aneks zmieniający umowę na czas nieokreślony, czy posiadacie Państwo taki wzór pisma?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj Kazar, poniżej zamieszczam poszukiwany przez Ciebie wzór aneksu:

Aneks zmieniający umowę na czas nieokreślony wzór

aneks-zmieniajacy-umowe-na-czas-nieokreslony-wzor-pdf-doc

Aneks zmieniający umowę na czas nieokreślony – wzór

Pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ma prawo przekształcić łączącą ich umowę o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony i odwrotnie. Wystarczy sporządzić aneks, w którym pracodawca określi warunki zatrudnienia, które zostaną przekształcone.

Aby aneks był zgodny z prawem i pociągał za sobą pożądane skutki prawne, w aneksie powinno znaleźć się oświadczenie pracodawcy, że dotychczas obwiązywana umowa o pracę na czas określony zostaje przekształcona w umowę na czas nieokreślony z nadejściem konkretnej daty.

Podsumowując: Jak zmienić umowę o pracę zawartą na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony? najprościej będzie zawrzeć z pracownikiem porozumienie w formie aneksu do umowy o pracę.

W jakiej formie sporządzić aneks do umowy? koniecznie musi to być forma pisemna przygotowana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz będzie dla pracodawcy, a drugi dla pracownika. Od momentu podpisania aneksu przez pracownika, aneks ten stanie się nieodłącznym elementem umowy o pracę pracownika.

Olek odpowiedział 1 rok temu

Witam, zmieniamy w firmie jej nazwę, czy wystarczy wtedy aneks do umowy?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj Olek,

jeśli nastąpiła zmiana nazwy firmy, to jak najbardziej masz prawo zmienić nazwę firmy w do tej pory obowiązujących umowach za pomocą aneksu. Wzór aneksu zamieszczam poniżej:

Aneks do umowy zmiana nazwy firmy – wzór

aneks-do-umowy-zmiana-nazwy-firmy-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy zmiana nazwy firmy – wzór

Ops odpowiedział 1 rok temu

Czyli zmiana umowy o prace z całego etatu na pół może zostać przeprowadzona za pomocą aneksu?

LEchu odpowiedział 1 rok temu

@Ops – tak, pracodawca może zmienić umowę na cały etat na umowę na pół etatu za pomocą aneksu, jeśli tylko zgodę wyrazi na to pracownik.