Rezygnacja z kursu prawa jazdy WZÓR

Jak napisać rezygnację z kursu prawa jazdy? rezygnacja z prawa jazdy a rezygnacja z kursu na prawo jazdy to niekoniecznie to samo. Niektóre osoby przerywają kurs na prawo jazdy w wybranym ośrodku szkolenia kierowców tylko po to, by zmienić go na inny. Inni rezygnują z kursu na prawo jazdy całkowicie, zdemotywowani swoimi niepowodzeniami.

Wstęp

rezygnacja-z-kursu-prawa-jazdy-wzor-pdf-docCzy rezygnacja z kursu prawa jazdy jest dopuszczalna? czy wypowiedzenie umowy szkole nauki jazdy wiąże się z kosztami? i jak takie wypowiedzenie napisać? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji, którą pobierzesz poniżej:

Rezygnacja z kursu prawa jazdy wzór

Czy można przerwać kurs na prawo jazdy na każdym etapie szkolenia?

Wielu kursantów, niezadowolonych ze swojej szkoły jazdy, zastanawia się, czy można zrezygnować z kursu prawa jazdy. Należy wiedzieć więc, że przerwanie takiej nauki jest zgodne z przepisami i żadna placówka nie powinna utrudniać podjęcia tej decyzji swojemu kursantowi.

Współpraca z OSK opiera się z reguły na pisemnej umowie o realizację kursu. Rezygnacja ze szkoły jazdy polega więc na odstąpieniu od tej umowy lub na jej wypowiedzeniu.

Niekiedy umowa z OSK przyjmuje również formę ustną lub formę regulaminu. Chcąc przerwać taki kurs, warto skontaktować się z przedsiębiorstwem i poznać sposoby oraz warunki zakończenia nauki.

Czy mogę zmienić szkołę nauki jazdy?

Przerwanie kursu na prawo jazdy nie zawsze wiąże się z rezygnacją z chęci przystąpienia do egzaminu państwowego. Niekiedy kursant jest niezadowolony ze sposobu nauczania, innym razem musi odłożyć swoje zamiary na później choćby ze względu na brak dostatecznych środków na ten cel.

Niezależnie od przyczyny warto wiedzieć, że każdy ma prawo przerwać naukę w jednej szkole jazdy również po to, aby od razu wznowić ją w innym ośrodku szkolenia. Warto jednak dopilnować wszystkich formalności związanych z odejściem z danej placówki. Jak zrezygnować z OSK?

Jak wypisać się ze szkoły jazdy?

Aby wypisać się z OSK, należy przygotować wypowiedzenie umowy szkolenia i złożyć je w siedzibie ośrodka. W treści dokumentu powinna znaleźć się data rezygnacji z kursu, a także prośba o:

 • opisanie i wydanie karty przeprowadzonych zajęć,
 • uwolnienie numeru PKK do systemu urzędowego,
 • rozliczenie niewykorzystanej należności za kurs.

Dwie pierwsze czynności mają na celu umożliwić kursantowi podjęcie nauki w innym ośrodku szkoleniowym, natomiast ostatnia służy uniknięciu dodatkowych kosztów.

Oczywiście, szkoła ma prawo rozliczyć wpłacone na poczet kursu środki, co oznacza, że kursant nie otrzyma zwrotu całości kwoty, jeśli brał już udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Powinien jednak odzyskać niewykorzystaną, proporcjonalną część wpłaconej sumy.

 

Jak zmienić ośrodek szkolenia kierowców?

Aby zapisać się do innego ośrodka szkolenia kierowców, kursant musi w pierwszej kolejności zrezygnować z nauki w pierwotnie wybranej szkole, a następnie podpisać nową umowę z innym OSK.

Do przeniesienia potrzebuje dokumentacji z przeprowadzonych zajęć (jeśli wznawia kurs prawa jazdy, a nie zaczyna go od nowa). Taka dokumentacja może mieć postać papierową – pisma z listą odbytych zajęć – lub postać elektronicznej karty w systemie (jest ona zakładana wraz z rozpoczęciem szkolenia z części teoretycznej i praktycznej).

Konieczne jest również uwolnienie zablokowanego w systemie ośrodka numeru PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę, z którym:

 • rozpoczyna się kurs prawa jazdy,
 • dokonuje się zapisu na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny,
 • odbiera się prawo jazdy.

Przy zmianie OSK nie wyrabia się nowego numeru PKK.

Kiedy warto zmienić szkołę nauki jazdy?

Rezygnacja z kursu na prawo jazdy bywa decyzją rozsądną i uzasadnioną – nie zawsze jest to wyraz braku nadziei na zaliczenie egzaminu państwowego spowodowany własnymi niepowodzeniami.

Warto pamiętać bowiem, że największe szanse na zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdu ma ten kursant, który jest zaangażowany i naprawdę chętny do pełnienia roli kierowcy.

Same dobre chęci nie wystarczą jednak, aby zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Bardzo dużą rolę w procesie kształcenia nowego kandydata na kierowcę ma postawa jego instruktora.

Osoba ta musi dysponować odpowiednią wiedzą nie tylko z zakres prawa drogowego czy budowy i obsługi pojazdów, ale przede wszystkim z zakresu pedagogiki, czyli umiejętności przekazywania posiadanej wiedzy swoim kursantom.

Od dobrego instruktora oczekuje się nie tylko cierpliwości, ale również umiejętności dostosowywania technik szkoleniowych do możliwości kursanta. Zajęcia nie powinny wiązać się z nadmiernym stresem, ale nie mogą też marnować czasu osoby, która próbuje nauczyć się prawidłowego prowadzenia pojazdu. Jeśli więc instruktor:

 • szkoli kursanta jedynie „pod egzamin”,
 • nie realizuje programu nauczania,
 • skraca zajęcia,
 • załatwia swoje sprawy prywatne lub sprawy firmowe w trakcie zajęć,
 • rozprasza kursanta rozmowami, które nie są związane z nauką,

decyzja o zmianie takiego nauczyciela jest jak najbardziej uzasadniona. Kursant ma prawo wnioskować o zmianę instruktora w ramach tego samego OSK, ale może również zmienić samą szkołę nauki jazdy, na przykład na tę, którą poleci mu znajomy.

Warto wziąć taką opcję pod uwagę również wtedy, kiedy jesteśmy zadowoleni ze swojego instruktora, ale mimo to wielokrotnie nie zdaliśmy już egzaminu wewnętrznego.

 

Czy warto zrezygnować z kursu w szkole nauki jazdy?

Jeśli kursant jest niezadowolony z poziomu nauczania wybranego przez siebie OSK, źle czuje się na zajęciach z przydzielonym instruktorem lub z innych powodów wolałby zmienić swoją dotychczasową szkołę na inną, nie powinien zwlekać z podjęciem decyzji.

Nauka przepisów i zasad prowadzenia pojazdu musi przebiegać bowiem w przyjaznej atmosferze.

Wiele osób ze względu na stres i inne nieprzyjemności, jakich doświadcza w szkole nauki jazdy, całkowicie rezygnuje ze swojego celu, jakim jest zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami.

Aby tego uniknąć, warto jak najszybciej zmienić OSK na takie, które nie tylko świetnie przygotowuje kursantów do egzaminu państwowego, ale też dba o ich dobre samopoczucie w trakcie nauki, by ta zakończyła się wynikiem pozytywnym egzaminu wewnętrznego.

Poza tym im szybciej zrezygnujemy z kiepskiej szkoły jazdy, tym mniej środków finansowych stracimy. W przypadku rezygnacji z kursu nie powinna ona wiązać się z żadną karą umowną, jednak należy pamiętać, że placówka ma prawo rozliczyć tę część kursu, z której kursant już skorzystał (np. wyjeżdżona ilość godzin).

Dotyczy to zarówno zajęć teoretycznych, jak i praktycznych, których poniesiony koszt jest jak najbardziej uzasadniony – choćby ze względu na spalone przez pojazd paliwo.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze