Wzór wniosku o wcześniejszy zwrot prawa jazdy

Jak napisać wniosek o wcześniejszy zwrot prawa jazdy? Najczęściej kierowcy tracą prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h na godzinę, a także za jazdę pod wpływem alkoholu, bądź innych substancji odurzających. Jak odzyskać prawo jazdy po jego odebraniu? Wbrew pozorom odzyskanie zatrzymanego dokumentu nie jest szczególnie kłopotliwe.

Wstęp

wzor-wniosku-o-wczesniejszy-zwrot-prawa-jazdy-doc-pdf-przykladNiekiedy o zwrot prawa jazdy można ubiegać się także przed terminem upływu kary. Aby tego dokonać, należy złożyć odpowiednie pismo, spełniające przede wszystkim wszystkie formalne wymogi stawiane tego typu pismom. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej prośby, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wcześniejszy zwrot prawa jazdy, który pobierzesz poniżej:

Wzór wniosku o wcześniejszy zwrot prawa jazdy

wzor-wniosku-o-wczesniejszy-zwrot-prawa-jazdy-doc-pdf-przyklad

Wzór wniosku o wcześniejszy zwrot prawa jazdy

Zatrzymanie a utrata prawa jazdy

Na początek warto rozróżnić okoliczności, w których prawo jazdy zostaje zatrzymane, a w których odebrane. Jeśli mówimy o zatrzymaniu prawa jazdy, ma ono miejsce w sytuacji, kiedy dokument odbierają kierowcy funkcjonariusze policji do czasu wyjaśnienia sprawy.

W ciągu 7 dni policja powinna wysłać wtedy do kierowcy pismo z wnioskiem o odebranie dokumentu prawa jazdy do sądu lub prokuratury.

W tym czasie również kierowca może skierować na policję wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Po upływie tego terminu wnioski należy kierować już do sądu – będzie to wniosek o nieuwzględnienie wniosku policji w sprawie zatrzymania dokumentu. 

O utracie prawa jazdy mówimy natomiast w sytuacji, kiedy kierowca na mocy prawomocnego wyroku sądu zostanie pozbawiony uprawnień do kierowania pojazdami. Tacy kierowcy mogą wnioskować o przywrócenie uprawnień. 

 

Jak odzyskać prawo jazdy odebrane na krócej niż 1 rok?

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego na okres krótszy niż 1 rok to proste zadanie. Kierowca musi jedynie odczekać do końca zawieszenia swoich uprawnień, a następnie dopełnić kilku formalności.

Wszystko jest w stanie załatwić nawet bez wychodzenia z domu. Dopiero po odbiór dokumentu będzie musiał udać się do właściwej placówki. 

Do odebrania prawa jazdy potrzebne będą:

 • ważne badania lekarskie i psychologiczne (jeśli są wymagane dla danej kategorii),
 • wypełniony wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
 • dowód dokonania opłaty za zwrot dokumentu prawa jazdy (0.50 groszy przy zwrocie prawa jazdy lub 100,50 zł za wydanie prawa jazdy). 

Przy fizycznym odbiorze prawa jazdy w urzędzie niezbędny będzie także dowód osobisty. Warto pamiętać, że wyższą kwotę za zwrot zatrzymanego prawa jazdy płaci ten kierowca, którego prawo jazdy straciło ważność w czasie zatrzymania.

W takiej sytuacji wyrabia się bowiem nowy dokument, a czas oczekiwania na jego wydanie wynosi do 7 dni. 

Prawo jazdy odebrane na dłużej niż 1 rok

Sytuacja kierowcy staje się bardziej skomplikowana, kiedy jego uprawnienia do kierowania pojazdami zostają zawieszone na dłużej niż jeden rok.

Po upływie tego terminu konieczne staje się bowiem przejście egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, czyli ponowne podejście do egzaminu na prawo jazdy. 

Problem ten nie dotyczy osób, których prawo jazdy zostało zatrzymane na 12 miesięcy. Jeśli okres zatrzymania nie przekracza 1 roku, nie mówimy bowiem o przestępstwie, lecz o wykroczeniu. 

 

Jak można skrócić orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów?

Skrócenie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe na pisemny wniosek o wcześniejszy zwrot prawa jazdy, w określonych przepisami warunkach.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu karno wykonawczego kierowca może wnioskować o skrócenie okresu zatrzymania prawa jazdy w przypadku, kiedy zostało mu ono odebrane ze względu na prowadzenie pod wpływem alkoholu. 

Wniosek do sądu o wcześniejszy zwrot prawa jazdy można złożyć, gdy:

 • minęła połowa okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów,
 • minęło 10 lat od zastosowania środka karnego, w przypadku kierowców z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. 

Jak złagodzić sądowy zakaz prowadzenia pojazdów? Jeśli spełniony zostanie jeden z wymienionych wyżej warunków, kierowca może wnioskować o zmianę sposobu wykonywania kary.

Sąd zmieni zakres przedmiotowy orzeczonego zakazu, jeżeli kierowca w okresie odbywania kary:

 • zachowywał się poprawnie,
 • nie łamał przepisów,
 • odznaczał się odpowiednią postawą, skłaniającą do przekonania, że prowadzenie przez niego pojazdów nie będzie zagrażało bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

Na wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów sąd nie wymierzy nowego środka karnego, lecz zmieni zakres tego, który już obowiązuje.

Oznacza to, że kierowca będzie mógł prowadzić pojazd wyposażony w blokadę alkoholową. Takie samochody nie pozwolą na uruchomienie silnika, jeśli czujniki wykryją w wydychanym przez kierowcę powietrzu co najmniej 0,1 mg alkoholu na 1 dm³.

Jak sporządzić wniosek o wcześniejszy zwrot prawa jazdy?

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów najłatwiej sporządzić w oparciu o gotowy wzór wniosku o wcześniejszy zwrot prawa jazdy. Taki dokument należy kierować do sądu, który zajmował się wykonaniem wyroku.

Zgodnie z przepisami, pismo powinno zawierać:

 • oznaczenie sprawy, w której zapadł wyrok orzekający zakaz (data i sygnatura akt sprawy),
 • wskazanie, że zachodzą przesłanki formalne skrócenia zakazu, tj. upływ połowy okresu, na który został orzeczony zakaz,
 • uzasadnienie wniosku ze wskazaniem, że oskarżony przestrzegał porządku prawnego –  przez cały okres obowiązywania środka karnego kierowca nie popełnił żadnych przestępstw, prowadzi ustabilizowany tryb życia, ma stałą pracę, udziela się społecznie, itd.

Wniosek powinien podkreślić również, że dla kierowcy ważne jest jak najszybsze odzyskanie prawa jazdy, ponieważ potrzebuje on uprawnień, aby dojeżdżać do pracy czy też pomagać chorym członkom rodziny. 

 

Podsumowanie

Zatrzymanie prawa jazdy ma miejsce za poważne naruszenie przepisów ruchu drogowego, szczególnie w obecnych czasach, gdzie konsekwencje w związku z nieprzepisowym zachowaniem się na drodze są jeszcze ostrzejsze.

Na szczęście zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi jest możliwe za sprawą dobrze przygotowanego i równie dobrze usprawiedliwionego wniosku.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze