Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy WZÓR

Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy? zabranie prawa jazdy to skutek złamania przepisów ruchu drogowego. Taka kara dotyczy na przykład kierowców, którzy w znaczącym stopniu przekroczyli dozwolony limit prędkości w terenie zabudowanym czy też w sytuacji, kiedy przewozili oni pojazdem silnikowym osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc dozwolonych w dowodzie rejestracyjnym.

Wprowadzenie

odwolanie-od-zatrzymania-prawa-jazdy-wzor-pdf-docOd decyzji o zabraniu prawa jazdy można jednak się odwołać, o ile mamy możliwość udowodnienia, że nie dokonaliśmy czynu karalnego. Jak złożyć odwołanie od zatrzymania prawa jazdy? odwołanie powinno spełniać wszelkie wytyczne dotyczące pismo odwoławczych. Aby ułatwić Ci sporządzenie skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy wzór

odwolanie-od-zatrzymania-prawa-jazdy-wzor-pdf-doc

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy wzór

Odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy

Kiedy policjant zatrzymuje prawo jazdy, przekazuje je staroście, który dokument wydał. Jego obowiązkiem jest natomiast wydanie decyzji o niezwłocznym zatrzymaniu prawa jazdy. Jeśli kierowca nie ma go przy sobie, zostanie wezwany do zwrotu dokumentu do wydziału komunikacji.

Nowelizacja art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy nakłada na starostę (czyli prezydenta miasta) obowiązek wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy!

Odwołanie do starosty o zatrzymaniu prawa jazdy to prawo, które przysługuje każdemu. Informację na ten temat znajdziemy między innymi na pisemnym pouczeniu, jakie kierowca otrzyma później droga pocztową.

Wypełniony wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy należy złożyć w ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jednak za pośrednictwem starosty, do którego adresuje się pismo (wszystkie szczegóły znajdują się w przygotowanym przez wzorze)

Starosta przesyła odwołanie od zabrania prawa jazdy do SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) w terminie 7 dni. Ten organ ma z kolei kolejne 30 dni na unieważnienie decyzji starosty. W praktyce tylko błąd proceduralny może spowodować, że SKO uzna odwołanie od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i wyda korzystną dla kierowcy decyzję.

Jeśli pierwsze odwołanie nie przyniesie skutku, osoba obwiniona może zaskarżyć również decyzję samego SKO w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

Co powinien zawierać wniosek wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy?

Wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy musi zawierać przede wszystkim dobre argumenty, przemawiające przeciwko zatrzymaniu prawa jazdy. Kierowca może powołać się na wadliwość pomiaru lub zakwestionować zakwalifikowanie danego terenu jako teren zabudowany.

Ponieważ organy są zobowiązane zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, istnieje szansa, że odwołanie przyniesie zamierzony rezultat.

Prawo zobowiązuje również do podjęcia czynności niezbędnych celem dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego na wniosek stron, dlatego dopiero na podstawie całego materiału dowodowego organy powinny oceniać, czy dana okoliczność została właściwie udowodniona.

Kiedy można wykorzystać wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy?

Wzór odwołania od decyzji zatrzymania prawa jazdy będzie przydatny w wielu sytuacjach. Należy wiedzieć, że decyzję można podważyć w przypadku błędnego pomiaru prędkości poruszającego się po drodze samochodu.

Taka sytuacja ma miejsce na przykład wtedy, kiedy policjant zmierzy prędkość innego auta. Należy wiedzieć również, że wideorejestratory mierzą prędkość radiowozu, a nie ściganego samochodu.

Jeśli jadą za nim w dużej odległości, a prędkość mierzą na krótkim odcinku, błąd pomiaru może wynosić nawet więcej niż 30 km/h. Jeśli kierowca posiada dowód swojej niewinności, czyli na przykład nagranie z kamery samochodowej rejestrującej prędkość, powinien odwołać się od decyzji o zabraniu prawa jazdy.

„Prawko” można utracić także za przewożenie pojazdem większej liczby osób, niż dopuszcza to dowód rejestracyjny samochodu. Należy wiedzieć, że o złamaniu przepisów mówi się w przypadku przekroczenia dozwolonej ilości pasażerów o dwie osoby.

Jeśli policjant zabierze prawo jazdy za przewożenie o jednej osoby więcej, niż pozwala na to dowód rejestracyjny pojazdu, kierowcy przysługuje prawo do odwołania.

Warto wykorzystać wzór wniosku zwrot zatrzymanego prawa jazdy również w przypadku, kiedy kierowca posiada więcej uprawnień, czyli na przykład prawo jazdy kategorii B i C.

Jeśli dokument zostanie odebrany na skutek złamania przepisów prawa ruchu drogowego podczas kierowania autem osobowym, kierowca nie powinien zostać pozbawionym również prawa jazdy kategorii C.

Wskazuje na to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, według którego wydziały komunikacji powinny zwracać kierowcom dokumenty prawa jazdy uprawniające do prowadzenia samochodów, których nie dotyczy zakaz orzeczony przez sąd.

Czy starosta może skrócić okres zatrzymania prawa jazdy?

Należy wiedzieć, że nawet w poważnie uzasadnionych przypadkach starosta nie ma mocy prawnej, aby skrócić czas zatrzymania dokumentów. Obowiązujące prawo w ogóle nie przewiduje możliwości takiego rozwiązania sprawy.

Jedyną opcją jest złożenie pisemnego odwołania do SKO za pośrednictwem starosty.

Takie rozwiązanie będzie rozsądne tylko w sytuacji, kiedy kierowca jest w stanie dobrze uzasadnić i udowodnić brak zasadności podjęcia decyzji o odebraniu mu dokumentów.

Wszelkiego typu inne argumenty, odwołujące się na przykład do konieczności używania pojazdu w celu dojazdu do pracy czy dowiezienia dziecka do przedszkola nie stanowią podstawy do cofnięcia takiej decyzji.

Podsumowanie

 • Od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy przysługuje odwołanie!
 • Rygor natychmiastowej wykonalności od razu oznacza dla kierowcy zakaz kierowania pojazdami. Jednak odpowiednio formułując wniosek, można wstrzymać wydany już rygor natychmiastowej wykonalności.
 • W przypadku przekroczenia prędkości starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy zaraz po wpłynięciu informacji od policji.

Podstawa prawna: Prawo o ruchu drogowym.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz zadać je w wątku na forum: Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy?

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

6 komentarzy w “Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy WZÓR”
 1. Dariusz K.

  Witam, jakie przepisy mówią o tym, za policjant może zabrać prawo jazdy? czy mogę prosić o konkretne przepisy?

  1. Grzegorz Szwaciński

   Art. 135. [Zatrzymanie prawa jazdy] Prawo o ruchu drogowym

   1. Policjant:

   1)zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku:

   a)uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

   b)gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

   c)przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

   d)przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281),

   e)stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3a lub 4a, lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

   f)popełnienia w okresie próbnym, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

   2)zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

   a)kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km h na obszarze zabudowanym lub

   b)przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400), o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące;

   3)może zatrzymać wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

 2. 3 dni temu miało miejsce zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości, znak z ograniczeniem prędkości nie był widoczny, a złapany zostałem na tzw. suszarkę :/ czy mam szanse na odwołanie się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy? prawo jazdy zabrano mi na 3 miesiące! nie mam jak dojeżdżać do pracy, jestem ugotowany… proszę o szybką odpowiedź, czy za przekroczenie prędkości można się odwoływać? zanim minie okres 3 miesięcy zwolnią mnie z pracy, bo nie mam jak dojeżdżać! przekroczyłem prędkość o 50 km h. Pozdrawiam Bartek

  1. Grzegorz Szwaciński

   Możesz się odwołać, powołując się na słabo widoczny znak. Do odwołania warto dołączyć zdjęcia znaku, którego nie widziałeś jadąc autem.

 3. Krzysiek J.

  prawko zabierają dopiero przy przekroczeniu 50 km h w terenie zabudowanym, mój kolega właśnie przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h i złożył odwołanie, niestety przepisy postępowania administracyjnego są tak skonstruowane, że wojewoda ma aż 30 dni na odpowiedź, a jak pracujesz jako kierowca, to co masz zrobić? odwołanie złożył zaraz po tym jak dostał decyzję o zatrzymaniu PJ.

 4. jeśli kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym to prawa jazdy nie zabierają, dopiero przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h czyli co najmniej 51 km/h skutkować będzie zabraniem prawka, a przepis ten nie obowiązuje na autostradach. Dopiero wtedy Starosta wydaje decyzję o zabraniu uprawnień do kierowania (po prawnem: wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy).

Comments are closed.