Odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy WZÓR

Jak napisać odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy i podważyć decyzję egzaminatora? Niewielu kandydatów na kierowcę zdaje egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem. Mnóstwo osób kończy takie podejście z wynikiem negatywnym. Znacząca część tych kierowców zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów i wie, że aby zaliczyć egzamin musi doszlifować swoje umiejętności. Istnieje jednak również pewien odsetek osób, które nie zgadzają się z wynikiem egzaminu – mają zastrzeżenia co do jego przebiegu lub samej postawy egzaminatora.

Wstęp

odwolanie-od-wyniku-egzaminu-na-prawo-jazdy-wzor-pdf-docTo te osoby powinny pamiętać, że przysługuje im odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy. Jak je napisać i gdzie złożyć? Odwołanie przede wszystkim powinno być sporządzone w formie pisemnej i powinno spełniać wszystkie formalne wymagania stawiane dla tego typu pism. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy wzór

odwolanie-od-wyniku-egzaminu-na-prawo-jazdy-wzor-pdf-doc

Odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy wzór

Odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy

Odwołanie od egzaminu na prawo jazdy kandydat na kierowcę może złożyć w ciągu 14 dni od daty jego przeprowadzenia. Pismo składa się w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, w którym odbywał się egzamin państwowy.

Ośrodek ma następnie obowiązek przekazać skargę wraz z wszystkimi dokumentami i zapisem elektronicznym egzaminu praktycznego na prawo jazdy do marszałka województwa. To marszałek jest bowiem odpowiedzialny za rozpatrywanie tego typu spraw i wydawanie prawomocnych decyzji w sprawie egzaminów na prawo jazdy.

Na skutek odwołania negatywny egzamin na prawo jazdy może zostać unieważniony przez marszałka województwa pod warunkiem, że został on przeprowadzony niezgodnie z przepisami, a naruszenia te wpłynęły na ostateczny wynik egzaminu.

Odwołanie przy niezdanym egzaminie prawa jady nie pozwala jednak automatycznie zmienić wyniku oblanego egzaminu na pozytywny. Powoduje natomiast konieczność jego powtórzenia, na koszt wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Wypełniając wzór odwołanie od egzaminu na prawo jazdy, warto przygotować takie pismo w trzech egzemplarzach:

 • dwa zostawić w WORD,
 • trzeci z potwierdzeniem odbioru uzyskanym w sekretariacie WORD zachować jako dowód złożenia skargi.

Jak złożyć odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy?

Negatywny wynik egzaminu na prawo jazdy nie zawsze ma charakter ostateczny. Kandydat na kierowcę, który nie zgadza się z tym wynikiem, może złożyć pisemne odwołanie osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Skargę kieruje się do dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. W treści pisma należy dokładnie opisać całą sytuację egzaminacyjną (okoliczności błędu, który zaważył na wyniku egzaminu) lub postawę egzaminatora.

Odwołanie od wyniku egzaminu musi zawierać bowiem właściwe uzasadnienie stanowiska kandydata na kierowcę. Należy pamiętać przy tym, że koloryzowanie czy zmienianie faktów bardzo szybko zostanie ujawnione, gdyż wraz z odwołaniem marszałek województwa otrzyma także cały materiał dowodowy, w tym nagranie wideo z egzaminu praktycznego.

Aby skutecznie złożyć odwołanie na niezdany egzamin na prawo jazdy, należy przygotować pismo ze skargą w trzech egzemplarzach:

 • jedną kopię kandydat zachowuje dla siebie,
 • jedną pozostawia się w WORD u dyrektora, który jest pośrednikiem w postępowaniu odwoławczym,
 • jedna zostaje przekazana w terminie 14 dni do Urzędu Marszałkowskiego, który rozpatruje takie skargi.

Odwołanie od wyniku egzaminu nie może obyć się bez podstawowych danych formalnych, niezbędnych w celu identyfikacji kandydata na prawo jazdy. Pismo musi zawierać więc:

 • datę,
 • dane osobowe osoby egzaminowanej,
 • dane wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego,
 • dane Urzędu Marszałkowskiego, który jest głównym adresatem pisma.

W treści pisma należy opisać całą sytuację i uzasadnić swoje stanowisko, czyli wyjaśnić, dlaczego – naszym zdaniem – oblany egzamin na prawo jazdy powinien zostać powtórzony na koszt WORD.

W odwołaniu można napisać także, w jakiej formie oczekujemy udzielenia odpowiedzi na pismo: listownie czy telefonicznie, podając przy tym swoje dane teleadresowe. Na koniec odwołanie należy podpisać własnoręcznie, imieniem i nazwiskiem.

Przed złożeniem odwołania na wynik egzaminu

Zanim kandydat na kierowcę złoży odwołanie od negatywnego wyniku egzaminu powinien upewnić się, że ma rację. Po pierwsze, warto opisać całą sytuację swojemu instruktorowi z ośrodka szkolenia kierowców, który łatwo zweryfikuje, czy osoba egzaminowana mogła popełnić błąd, choćby ze względu na to, że zna jej słabe strony jako kierowcy.

Po drugie, warto z osobą równie kompetentną udać się ponownie na miejsce zdarzenia, aby sprawdzić oznakowanie drogi i upewnić się, czy w sytuacji stresowej podjęliśmy prawidłowe działanie. Jeśli upewnimy się w swojej racji, możemy bez obaw wystąpić ze skargą.

Jakie błędy na egzaminie praktycznym wręcz wykluczają możliwość uzyskania pozytywnej odpowiedzi na odwołanie? Jeśli kandydat na kierowcę:

 • przejechał na żółtym lub czerwonym świetle,
 • chciał wjechać pod prąd,
 • nie ustąpił pierwszeństwa,

nie powinien nawet brać pod uwagę możliwości złożenia odwołania.

Natomiast w sytuacji, kiedy prawidłowo wykonał zadania egzaminacyjne, ale uzyskał wynik negatywny uzasadniony:

 • mało dynamiczną jazdą,
 • jazdą nieekologiczną,

to powinien postarać się udowodnić swoją rację, zwłaszcza jeśli egzaminator był również niekulturalny i niegrzeczny, krytykował osobę egzaminowaną, czy nawet jej szkołę nauki jazdy. Egzaminator nie ma bowiem prawa zachowywać się w taki sposób względem egzaminowanego kandydata na kierowcę.

Słowo końcowe

Odwołania kandydatów na prawo jazdy od negatywnego wyniku egzaminu rozpatrywane są przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w którym odbywał się egzamin na prawo jazdy.

Odwołanie może dotyczyć każdej części egzaminu i każdego elementu, a więc:

 • części pisemnej egzaminu,
 • egzamin praktyczny,
 • zachowanie egzaminatora,
 • przebiegu egzaminu,
 • wyniku weryfikacji sumy punktów,
 • itd.

Aby ułatwić Ci napisanie takiego odwołania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, który pobierzesz w górnej części niniejszego artykułu.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze