Odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu

Jak napisać odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu? Obowiązek przerejestrowania samochodu istnieje od lat, jednak do tej pory często był lekceważony. Po nowelizacji przepisów Kodeksu drogowego właściciel pojazdu, który nie dopilnuje zgłoszenia zbycia lub nabycia samochodu musi jednak liczyć się z konsekwencjami finansowymi.

Wstęp

odwolanie-od-kary-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-wzor-pdf-docIle wynosi kara za nieprzerejestrowanie pojazdu i jak się od niej odwołać? kara nakładana jest w wysokości od 200 do 2000 zł, a odwołanie od kary powinno przebiegać zgodnie z przewidzianą procedurą, a więc na piśmie. Pismo natomiast powinno spełniać szereg wymagań formalnych, aby urząd uznał je za prawidłowe i mógł się do niego odnieść. Dlatego przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od kary za nieprzerejestrowanie samochodu, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu wzór

odwolanie-od-kary-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-wzor-pdf-doc

Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu wzór

Ile wynosi kara za nieprzerejestrowanie samochodu?

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu przed wprowadzeniem zmian w Kodeksie drogowym wynikała z przepisów Kodeksu wykroczeń i wynosiła maksymalnie 3000 zł. Obecnie grzywna za takie wykroczenia nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej przez starostę i może mieścić się w przedziale od 200 do 1000 zł.

Różnice odnoszą się także do tego, kogo dotyczy kara za niezgłoszenie nabycia pojazdu. Uprzednio grzywny nakładano wyłącznie na osoby fizyczne. Przepisów z Kodeksu wykroczeń nie stosowano w odniesieniu do firm, które zajmują się sprowadzaniem samochodów z zagranicy.

Po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczy już szerszego grona właścicieli aut, stąd z ryzykiem otrzymania kary finansowej powinny liczyć się wszystkie osoby fizyczne i firmy, które:

 • nie poinformowały o zbyciu lub nabyciu pojazdu także w drodze darowizny,
 • nie poinformowały o zmianie stanu faktycznego, wymagającej zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym,
 • nie zarejestrowały pojazdu sprowadzonego z innego państwa Unii Europejskiej w ciągu 30 dni.

 

W jakim terminie należy przerejestrować samochód?

Kara za niezgłoszenie zbycia pojazdu lub nabycia pojazdu zostanie naliczona, jeśli jego właściciel nie dopilnuje terminu 30 dni. Termin ten wynika z artykułu 78. Kodeksu drogowego i ma zmobilizować właścicieli pojazdów do bezzwłocznego dopełnienia niezbędnych formalności w urzędzie. Liczy się go od dnia:

 • zakupu pojazdu w kraju,
 • zakupu pojazdu, który był już zarejestrowany w jednym z urzędów w kraju,
 • sprowadzenia pojazdu z jednego z krajów UE,
 • dopuszczenia pojazdu do obrotu przez organ celno-skarbowy (pojazdy sprowadzone spoza UE).

Jak uniknąć kary za nieprzerejestrowanie samochodu?

Najprostszy sposób na uniknięcie kary za nieprzerejestrowanie samochodu to dopełnienie wymaganych formalności w terminie 30 dni. Rejestracji pojazdu można dokonać osobiście, przez internet oraz za pośrednictwem poczty.

Sprawę pomoże załatwić także pełnomocnik. Zgłoszenia dokonuje się w odpowiednim urzędzie: w starostwie powiatowym, w urzędzie miasta lub w urzędzie dzielnicy.

Do zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu potrzebne są:

 • dane pojazdu, czyli marka, typ, model, numer identyfikacyjny oraz dotychczasowy numer rejestracyjny,
 • dane kupującego i nabywcy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego transakcję.

Zamiast zastanawiać się, czy ktoś dostał karę za nieprzerejestrowanie auta, warto więc dopełnić formalności w terminie i nie martwić się o grzywnę ani jej wysokość.

 

Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu

Co jeśli właściciel auta przegapi termin i otrzyma karę grzywny za nie przerejestrowanie pojazdu? W takiej sytuacji rozwiązaniem staje się odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu, a dokładniej odwołanie się od wysokości takiej kary.

Ze względu na fakt, że każdy starosta ma pełną dowolność w ustalaniu wysokości grzywny, to właśnie przez uznaniowy charakter takiej kary właścicielom aut przysługuje prawo do odwołania się od każdej kwoty wyższej niż 200 zł.

Jak złożyć odwołanie od kary za nie wyrejestrowanie samochodu? O możliwości złożenia odwołania od nałożonej kary finansowej dowiadujemy się już w momencie jej przyznania. Informacja ta powinna znaleźć się w wydanej decyzji administracyjnej.

Jest to pouczenie, w którym urząd nakładający karę informuje właściciela auta o możliwości odwołania się do określonego organu odwoławczego.

Postępowanie wygląda w tym przypadku następująco:

 • odwołanie od kary za niewyrejestrowanie samochodu składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jednak za pośrednictwem organu, który wydał daną decyzję administracyjną (odwołanie zostanie przekazane do organu odwoławczego),
 • jeśli odwołanie do SKO nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, kolejne odwołanie należy złożyć do sądu administracyjnego.

O czym napisać w odwołaniu od kary za nieprzerejestrowanie pojazdu?

Należy wiedzieć, że odwołania od decyzji administracyjnych są bezpłatne. W piśmie powinniśmy wskazać natomiast wszystko, co może dotyczyć naszej sprawy wraz z odpowiednim materiałem dowodowym.

Odwołanie powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane właściciela pojazdu,
 • dane organu odwoławczego,
 • odpowiedni nagłówek, czyli „Odwołanie od decyzji w sprawie nałożenia kary finansowej”
 • wskazanie decyzji, którą nałożono na właściciela pojazdu karę pieniężną,
 • uzasadnienie odwołania,
 • podpis właściciela auta.

Jakie argumenty należy przytoczyć, aby odwołanie zostało uznane za zasadne? Oto kilka sugestii:

 • prośba o odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej i zastosowanie pouczenia z uwagi na pierwsze przewinienie w tym zakresie,
 • brak wiedzy o obowiązku wynikającym z przepisów oraz obietnica przestrzegania przepisów w przyszłości,
 • duże kolejki w urzędach i ograniczona ilość przyjmowanych dziennie klientów,
 • brak profilu zaufanego czy podpisu kwalifikowanego, a co za tym idzie brak możliwości złożenia dokumentów przez internet (urząd nie może zmusić właściciela pojazdu do korzystania z takich rozwiązań),
 • trudna sytuacja materialna (brak możliwości opłacenia kary).

 

Problematyczne przyznawanie kar za nieprzerejestrowanie samochodu

O ile łatwo jest stwierdzić, kiedy złamano przepisy dotyczące przerejestrowania pojazdu, to jednak brak kryteriów dotyczących ustalania wysokości kar finansowych za takie przewinienie jest dla starostów bardzo problematyczny.

Najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby nakładanie najniższej możliwej kary, jednak to może zostać odebrane negatywnie przez regionalne izby obrachunkowe, bowiem kary grzywny tego typu stanowią dochód dla powiatów.

Problematyka uznaniowości kar za nieprzerejestrowanie samochodu jest jednak okazją dla właścicieli aut, którzy nie dopilnowali terminu dokonania tej czynności. To właśnie na tej podstawie mogą oni odwoływać się od wysokości nałożonej na nich grzywny.

Podstawa prawna:

Art 78 ust 2 pkt 1 prawo o ruchu drogowym

Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.

Jeśli natomiast chodzi o samochody sprowadzane z Unii Europejskiej, to:

Art. 71 ust. 7 prawa o ruchu drogowym

Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze