Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu WZÓR do wypełnienia

Pełnomocnictwo-do-sprzedaży-samochodu-wzor-doc-pdfJak napisać pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu? sprzedając auto, można skorzystać z pomocy osoby trzeciej, może to być ktoś z rodziny, może to być przyjaciel, sąsiad, czy też partner który jest w dokonać transakcji pod naszą nieobecność.

Wstęp

pelnomocnictwo-sprzedaz-samochodu-osobowegoDzięki pełnomocnictwu, transakcji sprzedaży samochodu nie musimy dokonywać osobiście – jeśli jest taka potrzeba, możemy upoważnić dowolną osobę. Aby sprzedaż samochodu została dokonana zgodnie z prawem, należy sporządzić pełnomocnictwo do sprzedaży pojazdu, czyli dokument, którym mocodawca przekazuje decyzyjność pełnomocnikowi.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pełnomocnictwa do sprzedaży samochodu, który pobierzesz poniżej:

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu wzór

Pełnomocnictwo-do-sprzedaży-samochodu-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu wzór

Czym jest pełnomocnictwo?

pelnomocnictwo-sprzedaz-samochodu-osobowegoPełnomocnictwo to czynność prawna, w wyniku której mocodawca upoważnia wybraną osobę do działania w jego imieniu. Instytucję pełnomocnictwa reguluje szczegółowo Kodeks cywilny.

Wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictw:

  • ogólne – czyli obejmujące czynności zwykłego zarządu,
  • rodzajowe – obejmujące określoną kategorię czynności prawnych,
  • szczególne – dotyczące określonej czynności prawnej, na przykład: pełnomocnictwo do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Jakie pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu?

pelnomocnictwo-sprzedaz-samochodu-osobowegoZ powyższego podziału wynika, że do sprzedaży samochodu osobowego potrzebne będzie pełnomocnictwo szczególne.

Dokument tego typu można wystawić zaufanej osobie, która zajmie się sprzedażą pod nieobecność mocodawcy.

Często jednak pełnomocnictwo szczególne do sprzedaży samochodu wystawiane jest komuś, kto specjalizuje się w tej tematyce. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć ryzyka oszustwa.

 

Jak powstaje i wygasa pełnomocnictwo?

pelnomocnictwo-sprzedaz-samochodu-osobowegoNależy wiedzieć, że mocodawca może udzielać pełnomocnictwa co do czynności, których mógłby dokonać samodzielnie oraz takich, które nie mają ściśle osobistego charakteru.

Zarówno nawiązanie, jak i rozwiązanie stosunku pełnomocnictwa odbywa się na drodze jednostronnej czynności prawnej mocodawcy. Jego skuteczność nie jest więc uzależniona od zgody pełnomocnika.

Umocowanie obowiązuje aż do odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę, bądź do śmierci jednej ze stron – mocodawcy lub pełnomocnika.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

pelnomocnictwo-sprzedaz-samochodu-osobowegoPełnomocnictwo sprzedaż samochodu może wyznaczać jako osobę upoważnioną każdego, kto posiada zdolność do czynności prawnych. Będzie to więc każda osoba dorosła, która nie jest np. ubezwłasnowolniona.

Niekiedy wystarczająca jest nawet ograniczona zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że pełnomocnikiem  może zostać nawet osoba, która ukończyła 13. rok życia. Zasada ta obowiązuje w przypadku czynności, których małoletni może dokonać samodzielnie.

Warto pamiętać, że aby pełnomocnictwo do sprzedaży pojazdu było ważne, należy poinformować o jego udzieleniu pełnomocnika. Nie wystarczy publiczne ogłoszenie udzielenia pełnomocnictwa. Dokument upoważnienia trzeba wręczyć bezpośrednio pełnomocnikowi.

 

W jakiej formie należy sporządzić upoważnienie do sprzedaży samochodu?

pelnomocnictwo-sprzedaz-samochodu-osobowegoCzy upoważnienie do sprzedaży samochodu musi być notarialne? Co do zasady, pełnomocnictwa szczególnego można udzielić w dowolnej formie. Od reguły tej istnieje jednak wiele wyjątków.

Najważniejsza zasada głosi, że jeżeli dla skuteczności danej czynności prawnej przewidziano formę szczególną, to również pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w tej szczególnej formie.

Przykładowo, umowę sprzedaży nieruchomości należy sporządzić w formie aktu notarialnego. Bez zachowania tej formy sprzedaż nieruchomości będzie nieważna. Tak samo jest z pełnomocnictwem do sprzedaży nieruchomości.

Ponieważ pojazd możemy zakupić bez konieczności udawania się do notariusza, to również pełnomocnictwo  do sprzedaży auta nie musi mieć formy szczególnej – wystarczy zwykła forma pisemna.

Bezpłatny wzór pełnomocnictwa do sprzedaży samochodu

pelnomocnictwo-sprzedaz-samochodu-osobowegoUpoważnienie do sprzedaży samochodu osobowego musi zawierać konkretne elementy. Niezbędne będą więc takie dane, jak:

  • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • określenie mocodawcy – imię, nazwisko, adres, PESEL, seria i numer dowodu osobistego,
  • określenie pełnomocnika (dane osobowe),
  • określenie zakresu umocowania, czyli konkretnego rodzaju czynności prawnej objętej pełnomocnictwem – w tym przypadku sprzedaż pojazdu,
  • podpis mocodawcy.

Upoważnienie sprzedaży samochodu powinno zawierać także wzmiankę o jego odwołalności, a także o upoważnieniu do powoływania lub o zakazie powoływania dalszych pełnomocnictw. W dokumencie może znaleźć się także zapis o formach następczych, czyli formach w jakich można uzupełnić, bądź zmienić pełnomocnictwo.

Sporządzając pełnomocnictwo sprzedaży samochodu, należy określić również w sposób szczegółowy przedmiot umowy kupna-sprzedaży, czyli sprzedawany pojazd oraz cenę, za jaką auto ma zostać sprzedane.

 

Jak wygląda zawarcie umowy kupna sprzedaży z pełnomocnikiem?

pelnomocnictwo-sprzedaz-samochodu-osobowegoTransakcja kupna sprzedaży pojazdu pomiędzy sprzedawcą a kupującym i pełnomocnikiem a kupującym niewiele się różnią. Jedna i druga strona zawsze zobligowana jest do okazania swojego dowodu osobistego, z którego spisane zostaną dane do treści umowy.

Pełnomocnik musi okazać przedtem również pełnomocnictwo do sprzedaży pojazdu udzielone przez właściciela pojazdu (w formie pisemnej).

Poza tym umowa kupna sprzedaży samochodu osobowego zawiera te same elementy, co zwykle. Musi określać miejsce i datę transakcji, strony umowy oraz jej przedmiot, w tym między innymi model, markę czy rok produkcji auta.

Jeśli pojazd jest używany, w umowie warto zawrzeć dodatkowe uwagi dotyczące jego stanu technicznego.

Podsumowanie

Przygotowane przez nas pełnomocnictwo do sprzedaży pojazdu otrzymasz w wersji .doc i .pdf, obie wersje są edytowalne i z łatwością je wykorzystasz.

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy to dokument na podstawie którego pełnomocnik uprawniony jest do sprzedaży pojazdu w imieniu mocodawcy. Dokument taki wykorzystuje się bardzo często, najczęściej w sytuacji, kiedy właściciela pojazdu nie ma w domu, a kupujący chcą obejrzeć pojazd i ewentualnie kupić go po ustalonej cenie.

Wtedy, pod nieobecność właściciela pojazdu z łatwością może dojść do zawarcia umowy sprzedaży samochodu.

Co więcej, przepisy jasno mówią: że pełnomocnictwo wymaga takiej formy, w jakiej dokonana ma być dana czynność – zatem umowa sprzedaży, jako że sporządzana jest w zwykłej formie pisemnej, to pełnomocnictwo także można sporządzić w zwykłej formie pisemnej i nie ma konieczności sporządzania notarialnego pełnomocnictwa…

Natomiast wygaśnięcie pełnomocnictwa do sprzedaży-kupna samochodu osobowego ma miejsce w momencie spełnienia czynności wskazanej w treści umocowania. A zatem – po transakcji dokument staje się nieważny.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze